W sekcji Szczegóły usługi opisano szczegóły na poziomie platformy używane przez dzierżawcę, w tym platformę Webex Contact Center, kanał cyfrowy, kanał głosowy i opcje telefonii, które są włączone.

1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą control Hub.

2

Przejdź do sekcji Ustawienia > centrum kontaktowego > Ogólne.

3

W sekcji Szczegóły usługi można wyświetlić następujące szczegóły:

  • Kraj prowadzenia działalności

  • Szczegóły platformy

  • Kanał cyfrowy

  • Kanał głosowy

  • Telefonia

Webex Contact Center umożliwia administratorom trwałe usuwanie obiektów konfiguracyjnych, które zostały oznaczone jako nieaktywne.Pomaga to klientom usuwać niechciane konfiguracje, zachować niewielką powierzchnię konfiguracji i poprawić wydajność aplikacji.Po oznaczeniu obiektu jako nieaktywnego można go okresowo usuwać, włączając funkcję automatycznego czyszczenia w centrum Sterowania.

1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą control Hub.

2

Przejdź do sekcji Ustawienia > centrum kontaktowego > Ogólne.

3

W sekcji Automatyczne czyszczenie nieaktywnych konfiguracji włącz przełącznik Włącz automatyczne czyszczenie.

4

Z listy rozwijanej wybierz liczbę miesięcy, po upływie których nieaktywne obiekty będą automatycznie usuwane.Wartość ta musi wynosić od 1 do 12 miesięcy.

5

Kliknij opcję Zapisz.Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że konfiguracje zostały zapisane.Nieaktywny obiekt zostanie oczyszczony na podstawie wybranego czasu czyszczenia.