Wyświetl szczegóły usługi

W sekcji Szczegóły usługi opisano szczegóły na poziomie platformy używane przez dzierżawcę, w tym platformę Webex Contact Center, kanał cyfrowy, kanał głosowy i opcje telefonii, które są włączone.

1

Zaloguj się do organizacji klienta przy użyciu centrum sterowania.

2

Przejdź do pozycji Contact Center > Ustawienia > Ogólne.

3

W sekcji Szczegóły usługi można wyświetlić następujące szczegóły:

  • Kraj operacji

  • Szczegóły platformy

  • Kanał cyfrowy

  • Kanał głosowy

  • Telefonia

Webex Contact Center umożliwia administratorom trwałe usuwanie obiektów konfiguracyjnych, które zostały oznaczone jako nieaktywne. Pomaga to klientom usuwać niepożądane konfiguracje, zachować niewielkie obciążenie konfiguracji i poprawić wydajność aplikacji. Po oznaczeniu obiektu jako nieaktywnego można go okresowo usuwać, włączając funkcję automatycznego oczyszczania w Centrum sterowania.

1

Zaloguj się do organizacji klienta przy użyciu centrum sterowania.

2

Przejdź do pozycji Contact Center > Ustawienia > Ogólne.

3

W sekcji Automatyczne oczyszczanie nieaktywnych konfiguracji włącz przełącznik Włącz automatyczne oczyszczanie.

4

Z listy rozwijanej wybierz liczbę miesięcy, po upływie których nieaktywne obiekty będą automatycznie usuwane. Ta wartość musi wynosić od 1 do 12 miesięcy.

5

Kliknij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że konfiguracje zostały zapisane. Nieaktywny obiekt zostanie wyczyszczony na podstawie wybranego czasu czyszczenia.