Prikaži detalje usluge

Odeljak "Detalji usluge" opisuje detalje nivoa platforme koje zakupac koristi, a koji obuhvata platformu Webex Kontakt centar, digitalni kanal, glasovni kanal i opcije telefonije koje su omogućene.

1

Prijavite se u organizaciju klijenata koristeći kontrolno čvorište.

2

Dođite do Centra za kontakt > postavke > opšte postavke.

3

U odeljku Detalji usluge možete pogledati sledeće detalje:

  • Zemlja rada

  • Detalji platforme

  • Digitalni kanal

  • Glasovni kanal

  • Telefonija

Konfigurisanje automatskog čišćenja neaktivnih entiteta

Webex centar za kontakt omogućava administratorima da trajno izbrišu objekte konfiguracije koji su označeni kao neaktivni. Ovo pomaže klijentima da uklone neželjene konfiguracije, zadrže lagani otisak konfiguracije i poboljšaju performanse aplikacije. Kada označite objekat kao neaktivan, on se može periodično brisati omogućavanjem funkcije automatskog pokretanja na kontrolnom čvorištu.

1

Prijavite se u organizaciju klijenata koristeći kontrolno čvorište.

2

Dođite do Centra za kontakt > postavke > opšte postavke.

3

U odeljku "Neaktivne konfiguracije automatskog čišćenja " omogućite preklopnik za omogućavanje automatskog čišćenja.

4

Sa padajuće liste izaberite broj meseci iza kojih će neaktivni objekti biti automatski numerisani. Ova vrednost mora biti između 1 – 12 meseci.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj. Pojaviće se poruka da su konfiguracije sačuvane. Neaktivan objekat će biti očišćen na osnovu izabranog trajanja čišćenja.