Delen Tjenestedetaljer beskriver detaljene på plattformnivå som en leier bruker, som inkluderer Webex Contact Center-plattformen, digital kanal, talekanal og telefonialternativer som er aktivert.

1

Logg på kundeorganisasjonen ved hjelp av Control Hub.

2

Naviger til Kontaktsenter > Innstillinger > Generelt.

3

I delen Servicedetaljer kan du vise følgende detaljer:

  • Land i drift

  • Detaljer om plattformen

  • Digital kanal

  • Talekanal

  • Telefoni

Webex Contact Center lar administratorer permanent slette konfigurasjonsobjekter som er merket som inaktive.Dette hjelper kundene med å fjerne uønskede konfigurasjoner, beholde et lett konfigurasjonsfotavtrykk og forbedre programytelsen.Når du har merket et objekt som inaktivt, kan de slettes med jevne mellomrom ved å aktivere autopurge-funksjonen på Control Hub.

1

Logg på kundeorganisasjonen ved hjelp av Control Hub.

2

Naviger til Kontaktsenter > Innstillinger > Generelt.

3

I delen Automatisk sletting av inaktive konfigurasjoner aktiverer du bryteren for Aktiver automatisk sletting.

4

I rullegardinlisten velger du antall måneder etter hvilke inaktive objekter skal autopureres.Denne verdien må være mellom 1– 12 måneder.

5

Klikk på Lagre.Det vises en melding om at konfigurasjonene er lagret.Inaktivt objekt vil bli ryddet opp basert på den valgte rensevarigheten.