I avsnittet Service Details (Serviceinformation) beskrivs plattformsnivåinformation som en klient använder, vilket innefattar plattformen Webex Contact Center, digital kanal, röstkanal och telefonialternativ som har aktiverats.

1

Logga in på din kundorganisation med Control Hub.

2

Gå till Contact Center för > Inställningar > Allmänt.

3

I avsnittet Servicedetaljer kan du visa följande information:

  • Landet som används

  • Plattformsinformation

  • Digital kanal

  • Röstkanal

  • Telefoni

Med Webex Contact Center kan administratörer permanent ta bort konfigurationsobjekt som har markerats som inaktiva.Detta hjälper kunder att ta bort oönskade konfigurationer, behålla ett lätt konfigurationsavtryck och förbättra programprestandan.När du har markerat ett objekt som inaktivt kan det tas bort med jämna mellanrum genom att funktionen autopurge i Control Hub har markerats.

1

Logga in på din kundorganisation med Control Hub.

2

Gå till Contact Center för > Inställningar > Allmänt.

3

I avsnittet Autorensning av inaktiva konfigurationer aktiverar du växlingsknappen för Aktivera automatisk rensning.

4

I listruta antalet månader efter vilka inaktiva objekt kommer att göras automatiskt.Det här värdet måste vara mellan 1 och 12 månader.

5

Klicka på Spara.Ett meddelande visas om att konfigurationerna har sparats.Inaktiva objekt rensas upp baserat på den valda rensningstiden.