De Cisco-videotelefoon 8875 is een videotelefoon met een high-definition camera, een touchscreen en is ontworpen voor videogesprekken en vergaderingen op kantoor en thuis.

Zie de productpagina van de Cisco-videotelefoon 8875 voor meer informatie over de specificaties en functies van uw telefoon.

De volgende items zijn meegeleverd met uw Cisco-videotelefoon 8875. Als er items ontbreken, neemt u contact op met de beheerder.

 • Een handset

 • Een voetsteun

 • Een handsetkabel

 • Een Ethernet-kabel

 • Een kaart met producthelp en conformiteitsinformatie


 
Als uw netwerk Power over Ethernet (PoE) niet ondersteunt, bestelt u de stroomkubus en een compatibele kabel. Zie de sectie Bestelinformatie in het gegevensblad van de Cisco-videotelefoon 8875 voor de beschikbare stroomkubussen en snoeren.

Hardware en knoppen

Uw telefoon heeft verschillende knoppen waarmee u de telefoonfuncties kunt gebruiken.

Gebruik de onderstaande afbeeldingen om de telefoonknoppen en hardwareonderdelen te identificeren.

Afbeelding 1: vooraanzicht Cisco-videotelefoon 8875
Tabel 1. Hardware en knoppen aan de voorzijde

Hardwarefunctie

Doel

1. Hoorn en indicatielampje op handset

Geeft aan wat de gespreksstatus is:

Hiermee wordt aangegeven of u een binnenkomend gesprek (knipperend rood) of een nieuw voicemailbericht (onafgebroken rood) hebt.

2. Camera

De high-definition camera met een fysieke sluiter en een verticaal aanpasbaar scharnier.

De camera gebruiken voor videogesprekken

3. Touchscreen

Het LCD-touchscreen (6,7-inch, 1024 x 600 resolutie)

Gebruik het touchscreen om de telefoonfuncties te gebruiken en te configureren.

4. De knop Startpagina

Druk hierop om terug te gaan naar het startscherm.

5. Wacht/Hervat, Conferentie en Doorverbinden

Wacht/Hervat : Hiermee zet u een actief gesprek in de wacht stand en hervat u het gesprek in de wacht stand.

Conferentie : Maak een conferentie gesprek.

Doorverbind. : Een gesprek doorverbinden.

6. Hoofdtelefoon, Luidspreker en Dempen

Hoofdtelefoon : Schakel de headset in. Wanneer de headset is ingeschakeld, licht de knop op. Als u de headset modus wilt verlaten, neemt u de Hoorn van de haak of selecteert u luid spreker .

Luid spreker : Hiermee schakelt u de luid spreker in of uit. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, licht de knop op.

Dempen : Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de microfoon is gedempt, licht de knop op.

7. Alfanumeriek toetsenblok

Gebruik het toetsenblok om tekens in te voeren.

8. Berichten, Instellingen en Contactpersonen

Berichten : Druk erop om het voicemail systeem te kiezen.

Instellingen : Open het menu instellingen.

Contactpersonen : Opent telefoon lijsten en lijst met favoriete contact personen.

9. De knop Volume

: hiermee kunt u het volume van de handset, headset, luidspreker (van de haak) en beltoon (op de haak en als de telefoon inactief is) aanpassen.

Afbeelding 2: achteraanzicht van de Cisco-videotelefoon 8875
Tabel 2. Poorten aan de achterzijde van de telefoon

Poort

Beschrijving

1. Voedingspoort

Sluit de meegeleverde AC-adapter aan op deze poort om uw telefoon in te schakelen.

2. USB-C-poort

Sluit de USB-C-headset aan op deze poort.

3. Ethernetpoort

Sluit deze poort aan op uw Ethernet-poort op de wand of op uw router met de geleverde Ethernet-kabel.

4. Pc-poort

Wordt gebruikt voor het verkrijgen van een netwerkverbinding vanaf uw laptop of een andere IP-telefoon.

5. Hulppoort

Sluit de AUX-headset aan op deze poort.

6. Poort voor analoge headsets

Sluit de RJ-9 headset aan op deze poort.

7. Kabelaansluitingen

Wordt gebruikt voor de kabel van de analoge headset en de kabel van de handset.

8. Handsetpoort

Sluit de handset aan op deze poort met de meegeleverde kabel.

Afbeelding 3: Cisco-videotelefoon 8875 rechterzijaanzicht
Tabel 3. Poorten aan de rechterkant van de telefoon

Poort

Beschrijving

1. USB-A-poort

Sluit de USB-A-headset aan op deze poort.

2. Voetsteun

Ondersteunt uw telefoon op een bureau.

3. Aan-uitknop

Druk op deze knop om de telefoon in of uit te schakelen.

Maak uw telefoon gereed door de componenten te installeren en op het netwerk en de stroom aan te sluiten.

De procedure voor het registreren van de telefoon verschilt afhankelijk van de implementatiemethode. De telefoon wordt mogelijk automatisch geregistreerd wanneer u deze aansluit op het netwerk. Anders moet u de activeringscode van uw beheerder verkrijgen om de telefoon te registreren.

Gebruik de informatie in dit gedeelte om de Cisco-video telefoon 8875 in een bekabeld netwerk te verbinden.

Uw telefoon ondersteunt Power over Ethernet (PoE). Als uw netwerk PoE ondersteunt, wordt uw telefoon door een Ethernet-verbinding aangesloten en verbonden met het netwerk. U hoeft de telefoon niet aan te sluiten via de meegeleverde voedingsadapter.

1

Sluit de geleverde hoorn aan op het toestel.

2

Installeer de voetsteun.

Als u het scherm eenvoudig wilt lezen en de reflectie op het scherm wilt elimineren, past u de voetsteun aan om de telefoon in de juiste hoek te plaatsen.

3

Sluit de telefoon aan op het netwerk met de geleverde Ethernet-kabel.

Uw telefoon wordt automatisch opgestart wanneer deze verbinding maakt met de voedings bron.

 
Als uw netwerk PoE ondersteunt, wordt uw telefoon opgeladen wanneer u deze aansluit op het netwerk. Anders gaat u naar de volgende stap om de voedingsadapter aan te sluiten.

4

Sluit de telefoon aan op een stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter.

Uw telefoon wordt automatisch opgestart wanneer deze verbinding maakt met de voedings bron.

 
Als uw netwerk PoE ondersteunt, slaat u deze stap over.

Volgende stappen

Uw telefoon registreren

Volg de stappen in deze sectie om de Cisco-video telefoon 8875 in een draadloos netwerk te verbinden.

1

Sluit de geleverde hoorn aan op het toestel.

2

Plaats de voetsteun op de sleuven op de achterkant van de telefoon.

Draai zo nodig de voetsteun om de telefoon in de juiste hoek te plaatsen.

3

Sluit de telefoon aan op een stopcontact met de meegeleverde voedingsadapter.

Uw telefoon wordt automatisch opgestart wanneer deze verbinding maakt met de voedings bron.
4

Tik op Start op het welkomstscherm.

5

Kies uw draadloze netwerk in de lijst, voer de gebruikers naam en het wacht woord in en tik op Toepassen.

Volgende stappen

Uw telefoon registreren

Afhankelijk van de manier waarop de beheerder uw telefoon op het gespreks beheersysteem configureert, kunt u een van de volgende methoden gebruiken om uw telefoon te registreren:

 • Methode 1 : er is geen actie vereist tijdens het registreren van de telefoon. De registratie wordt automatisch uitgevoerd.
 • Methode 2 : er is een activerings code van 16 cijfers vereist tijdens de telefoon registratie. U kunt dit van tevoren door de beheerder laten doen. Voer de activerings code in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 • methode 3 : een alternatief TFTP server adres is vereist als op uw telefoon een TFTP adres ontbreekt. Wanneer deze situatie zich voordoet, kunt u dit opvragen bij de-beheerder. U voert de alternatieve TFTP-server hand matig in om door te gaan met de registratie.

Uw telefoon wordt automatisch geregistreerd wanneer de telefoon wordt opgestart en er wordt verbinding gemaakt met het netwerk. In dit scenario van de automatische registratie hoeft u geen invoer in te voeren als de gehele registratie automatisch wordt doorgegaan.

Voordat u begint

 • U hebt uw telefoon ingeschakeld.
 • Uw telefoon maakt verbinding met het bedrijfs netwerk.
 • Uw-beheerder configureert uw telefoon op het gespreks besturings systeem.
1

Tik op Start.

Als u geen actie onderneemt, gaat de telefoon naar de volgende stap in time-out.

Welkomst scherm

Uw telefoon probeert verbinding te maken met het netwerk. Als u het draadloze netwerk gebruikt, voert u de volgende stap uit. U kunt dit ook overs Laan.

2

Optioneel Kies uw draadloze netwerk in de lijst, voer uw referenties in en tik op Toep assen.

3

Tik op volgende op het telefoon scherm om aan te geven dat uw telefoon verbinding heeft met Ethernet of WiFi.

Als u geen actie onderneemt, gaat de telefoon naar de volgende stap in time-out. Vervolgens begint de telefoon met het controleren van de configuratie en wordt de registratie automatisch gestart.

Geslaagde screening Ethernet Connection

Wi-Fi connection geslaagde scherm opname

Als u wordt gevraagd een gespreks service te kiezen, voert u een van de volgende handelingen uit:
 • Als uw telefoon wordt geregistreerd op de Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), tikt u Cisco UCM > registratie.
 • Als uw telefoon wordt geregistreerd op de Webex Calling, tikt u op Cisco cloud service > regi ster.

 
Neem contact op met de beheerder als u niet weet welke service moet worden geselecteerd.

De registratie duurt doorgaans 3 minuten, afhankelijk van de netwerk voorwaarde. Tijdens het registreren raden we u aan om niet op de aan/uit-knop te drukken.

Nadat de registratie is gelukt, wordt de naam of het nummer van uw primaire lijn weer gegeven in de rechter bovenhoek van het telefoon scherm.

4

Wanneer de registratie is voltooid, wordt u gevraagd om de functie ruis verwijderen in of uit te scha kelen.

Als u geen actie onderneemt, schakelt de telefoon de functie in met de time-out.
Met deze functie kunt u achtergrond geluiden uitfilteren tijdens een gesprek. Als u ervoor kiest deze functie nu uit te scha kelen, kunt u deze later nog alsnog inschakelen.

Nadat uw telefoon is opgestart, wordt de configuratie automatisch gecontroleerd en wordt u gevraagd een activerings code in te voeren. Als u geen nieuwe activerings code hebt, neemt u contact op met de beheerder.

Activeringscodes worden gebruikt om de nieuwe telefoon in te stellen. Ze kunnen slechts één keer worden gebruikt en verlopen na 1 week.


 
Het is mogelijk dat u tijdens de registratie een gespreks service moet kiezen, afhankelijk van de netwerk conditie en de configuratie van uw beheerder op het gespreks besturings systeem.

Voordat u begint

 • U hebt uw telefoon ingeschakeld.

 • Uw telefoon maakt verbinding met een vast of draadloos netwerk.

 • Vraag de beheerder om een activerings code van 16 cijfers.

1

Tik op Start.

Als u geen actie onderneemt, gaat de telefoon naar de volgende stap in time-out.

Welkomst scherm

Uw telefoon probeert verbinding te maken met het netwerk. Als u het draadloze netwerk gebruikt, voert u de volgende stap uit. U kunt dit ook overs Laan.

2

Optioneel Kies uw draadloze netwerk in de lijst, voer uw referenties in en tik op Toep assen.

3

Tik op volgende op het telefoon scherm om aan te geven dat uw telefoon verbinding heeft met Ethernet of WiFi.

Als u geen actie onderneemt, gaat de telefoon naar de volgende stap in time-out. Vervolgens begint de telefoon met het controleren van de configuratie en wordt de registratie automatisch gestart.

Geslaagde screening Ethernet Connection

Wi-Fi connection geslaagde scherm opname

Als u wordt gevraagd een gespreks service te kiezen, voert u een van de volgende handelingen uit op basis van uw netwerk omgeving en het platform waarop de telefoon wordt geregistreerd:
 • Als uw telefoon is verbonden met het bedrijfs netwerk en uw telefoon wordt geregistreerd op de Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), tikt u op Cisco UCM > registreren.
 • Als uw telefoon is verbonden met het bedrijfs netwerk en uw telefoon wordt geregistreerd op de Webex Calling, tikt u op Cisco cloud service > regi ster.
 • Als uw telefoon gebruikmaakt van mobiel en Remote Access (MRA) om verbinding te maken met het bedrijfs netwerk wanneer deze niet op kantoor is, tikt u op Cisco cloud service > regi ster.

 
Neem contact op met de beheerder als u niet weet welke service moet worden geselecteerd.
4

Als u wordt gevraagd naar een activerings code, voert u uw activerings code in en tikt u op activeren.

Op uw telefoon wordt de registratie onmiddellijk gestart. Het duurt meestal 3 minuten, afhankelijk van de netwerk voorwaarde. Tijdens het registreren raden we u aan om niet op de aan/uit-knop te drukken.

Nadat de registratie is gelukt, wordt de naam of het nummer van uw primaire lijn weer gegeven in de rechter bovenhoek van het telefoon scherm.

5

Wanneer de registratie is voltooid, wordt u gevraagd om de functie ruis verwijderen in of uit te scha kelen.

Als u geen actie onderneemt, schakelt de telefoon de functie in met de time-out.
Met deze functie kunt u achtergrond geluiden uitfilteren tijdens een gesprek. Als u ervoor kiest deze functie nu uit te scha kelen, kunt u deze later nog alsnog inschakelen.

In een bepaalde situatie bevat de Cisco DHCP server de netwerk gegevens van de TFTP servers niet. Om de registratie te volt ooien, moet u hand matig een alternatief TFTP-server adres invoeren dat door de beheerder is verstrekt.

Voordat u begint

 • U hebt uw telefoon ingeschakeld.

 • Uw telefoon maakt verbinding met een vast of draadloos netwerk.

 • Vraag uw beheerder om een TFTP-server adres.

 • Vraag de systeem beheerder om een activerings code van 16 cijfers, indien nodig.

1

Tik op Start.

Als u geen actie onderneemt, gaat de telefoon naar de volgende stap in time-out.

Welkomst scherm

Uw telefoon probeert verbinding te maken met het netwerk. Als u het draadloze netwerk gebruikt, voert u de volgende stap uit. U kunt dit ook overs Laan.

2

Optioneel Kies uw draadloze netwerk in de lijst, voer uw referenties in en tik op Toep assen.

3

Tik op Netwerkverbinding.

Geslaagde screening Ethernet Connection

Wi-Fi connection geslaagde scherm opname

Op het scherm wordt het bericht weer gegeven, afhankelijk van de manier waarop de telefoon is verbonden met het netwerk.
4

Tik op Ethernet in het scherm netwerk verbinding .

5

Scha kelen tussen alternatieve TFTP.

6

Voer een IP adres in TFTP Server < n > , waarbij < n > het type TFTP-Server vertegenwoordigt.

TFTP Server 1 is de primaire server, TFTP Server 2 is de secundaire server.
7

Tik op Toepassen.

De registratie wordt automatisch gestart. Als uw telefoon een activerings code nodig heeft om door te gaan, gaat u als volgt te werk:
 1. Vraag uw-beheerder om een activerings code als u deze nog niet ontvangt.

 2. Voer uw activerings code in en tik op activeren.

De registratie duurt doorgaans 3 minuten, afhankelijk van de netwerk voorwaarde. We raden u aan om niet op de aan/uit-knop te drukken.

Nadat de registratie is gelukt, wordt de naam of het nummer van uw primaire lijn weer gegeven in de rechter bovenhoek van het telefoon scherm.

8

Wanneer de registratie is voltooid, wordt u gevraagd om de functie ruis verwijderen in of uit te scha kelen.

Als u geen actie onderneemt, schakelt de telefoon de functie in met de time-out.
Met deze functie kunt u achtergrond geluiden uitfilteren tijdens een gesprek. Als u ervoor kiest deze functie nu uit te scha kelen, kunt u deze later nog alsnog inschakelen.

De telefoon vraagt u om de firmware bij te werken wanneer er een update beschikbaar is. U kunt de upgrade uitstellen als u deze later wilt uitvoeren. Als u niet reageert, begint de upgrade automatisch nadat de aftelling is beëindigd.

Het venster bijwerken verschijnt alleen wanneer uw telefoon niet actief is.

Voordat u begint

 • De beheerder plant een upgrade voor uw telefoon.
 • Uw telefoon heeft de nieuwe firmware op de achtergrond gedownload.

1

Tik op nu bijwerken in het venster gereed voor upgrade om de upgrade te starten wanneer daarom wordt gevraagd. De telefoon wordt meteen opnieuw opgestart om de wijzigingen toe te passen.

2

Optioneel Als u uw telefoon later wilt bijwerken, tikt u op uitstellen.

U wordt om de 1 uur gevraagd tot u de upgrade start.
3

Optioneel Als u wilt controleren of een upgrade wordt uitgevoerd of Details van de laatste upgrade, drukt u op instellingen , selecteert u info over dit apparaat en schuift u omlaag naar laatste upgrade.

Wanneer de nieuwe firmware door de telefoon wordt gedownload, wordt de status in behandeling gedownload. Nadat de upgrade is voltooid, verandert de status in de datum en tijd van de laatste upgrade.

Afhankelijk van de configuratie kan uw telefoon één lijn of meerdere lijnen hebben. De functies zijn anders ingedeeld. Gebruik de volgende gedeelten om te weten hoe u kunt navigeren door de functies van de telefoon.

Het startscherm van een enkele lijn

Tabel 4. Items in het startscherm
UI-elementBeschrijving
1. Lijnnaam en -nummer Hier worden de lijnnaam en het lijnnummer weergegeven.
2. Tijd en datum Hier worden de huidige tijd en datum weergegeven.
3. Navigatietoetsen Tik op de toetsen om tussen de schermen te navigeren.

Het aantal toetsen verschilt afhankelijk van de geconfigureerde sneltoetsen.

4. Functieknoppen en sneltoetsen

Tik op een item om de functie te openen.

De beschikbare functieknoppen en sneltoetsen verschillen per configuratie.
5. Koptekst In de koptekst van het scherm wordt de systeemstatus weergegeven, zoals Wi-Fi signaal, luidspreker uit en het actieve audiopad.

U kunt ook het audiopad en de belichting van de camera in de koptekst wijzigen.

Veeg op het scherm om tussen de schermen te navigeren. Tik op een knop om een functie te openen.

In de rechterhelft van het startscherm ziet u de geregistreerde lijnen en de sneltoetsen voor opnemen en snelkeuze, als uw beheerder deze heeft geconfigureerd. Uw primaire lijn wordt boven aan de lijst weergegeven.

Het startscherm met meerdere lijnen

Tabel 5. Items in het startscherm
UI-elementBeschrijving
1. Naam en nummer primaire lijn Hier worden de naam en het nummer van de primaire lijn weergegeven.
2. Tijd en datum Hier worden de huidige tijd en datum weergegeven.
3. Functieknoppen en sneltoetsen

Tik op een item om de functie te openen.

De beschikbare functieknoppen en sneltoetsen verschillen per configuratie.
4. Navigatietoetsen Tik op de toetsen om tussen de schermen te navigeren.

Het aantal toetsen verschilt afhankelijk van de geconfigureerde sneltoetsen.

5. Lijnen en sneltoetsen Gebruik de gedeponeerde lijnen en sneltoetsen voor gesp rekken.
6. Koptekst In de koptekst van het scherm wordt de systeemstatus weergegeven, zoals Wi-Fi signaal, luidspreker uit en het actieve audiopad.

U kunt ook het audiopad en de belichting van de camera in de koptekst wijzigen.

Voer indien nodig de volgende handelingen uit:

 • Veeg op de linkerhelft van het scherm om door de functies en sneltoetsen te navigeren.
 • Tik op uitvouwen Knop uitvouwen De modus volledig scherm gebruiken.

  Tik op Vouw Pictogram Vouw Om de modus volledig scherm te sluiten.

 • Tik op een knop of een snelkoppeling om een functie te openen.

  Tik op meer Op een lijn om een functie te gebruiken.

 • Tik op een lijn om uw contactpersonen te bellen.

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie:

 • Meer documentatie over de telefoon vindt u in Help Center.

 • Voor technische ondersteuning, gaat u naar de technische ondersteuning van Cisco.

 • Als u de garantievoorwaarden voor hardware wilt weergeven, gaat u naar Voorwaarden van Cisco voor beperkte hardwaregarantie gedurende een jaar.

Ga naar de start pagina van de Cisco Video Phone 8875 Help voor meer informatie over de telefoon. Als u het gewenste onderwerp niet kunt vinden, kunt u proberen ernaar te zoeken en de filters links gebruiken om de resultaten zo nodig te beperken.

De scherm afbeelding van Help Center

Cisco biedt 24 uur per dag technische ondersteuningsservices, online en telefonisch, aan alle klanten, partners, resellers en distributeurs met geldige Cisco-servicecontracten.

Zorg dat u uw Cisco.com gebruikers-id, contract- en serienummers bij de hand hebt als u contact opneemt met Cisco ondersteuning om vertragingen te voorkomen voor uw ondersteuningsverzoek.

Daarnaast heeft ons ondersteunend personeel de volgende informatie nodig:

 • Serienummer: op elk apparaat staat een serienummer op de achterkant.

 • Probleem met tijd en datum: het ondersteunend personeel gebruikt apparaatlogboeken of cloudstatistieken om problemen op te lossen. Het is handig om de lokale tijd en datum ongeveer te weten.

 • Apparaatlogboeken: het ondersteunend personeel heeft mogelijk apparaatlogboeken nodig om de hoofdoorzaak van het probleem te identificeren.

 • Een korte beschrijving: neem alle acties voorafgaand aan het incident op.

De meeste firmwareproblemen kunnen worden opgelost door ondersteunend personeel zonder een RMA (Return Material Authorization). Het is raadzaam om het RMA-proces te gebruiken voor hardwareproblemen.

Op https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html vindt u een lijst met wereldwijde ondersteuningscentra van Cisco.

Er zijn speciale voorwaarden van toepassing op uw hardwaregarantie en verschillende services waarvan u tijdens de garantieperiode gebruik kunt maken.

De officiële garantiebepalingen, inclusief de garanties en gebruiksrechtovereenkomsten die van toepassing zijn op Cisco-software, vindt u op Productgaranties.