Vi anbefaler at du endrer WebexSIP-underdomenet etter arbeidstid eller under et vedlikeholdspunkt siden domenet ikke endres umiddelbart.

Før du starter

For Hybrid Calling for Webex-enhetsdistribusjon, når du overfører en eksisterende SIP-adresse med ciscospark.com-adressen, bruk veiledningen Overfør organisasjonen for Cisco Spark-hybridsamtaletjeneste til Cisco Webex-domenet.

Hvis du ikke ser et alternativ for å redigere underdomenet ditt, må du først deaktivere hybridsamtaletjenesten Connect for organisasjonen din: gå til Tjenester > Hybrid, velg Endre innstillinger på hybridsamtalekortet, bla til Samtaletjenesten Connect, og klikk deretter på Deaktiver. Dette trinnet konverterer deg midlertidig til en skyoppringingsorganisasjon.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com gå til Administrasjon > Organisasjonsinnstillinger, og bla til SIP-adresse for Cisco Webex Calling.

2

Klikk på Rediger underdomenet og velg blant følgende:

  • Legg til et nytt Webex-underdomene – Skriv inn en ny verdi for underdomene, og klikk deretter på Sjekk tilgjengelighet. Du blir presentert med en webex.com-adresse.

  • Overfør en eksisterende SIP-adresse med ciscospark.com-adressen – Klikk på Sjekk tilgjengelighet, så vises både den nåværende ciscospark.com-adressen og webex.com-adressen. Dette alternativet beholder bakoverkompatibilitet ved overføring til de nye adressene til Cisco Webex.

  • Legg til et eksisterende Webex-underdomene – Skriv inn en ny verdi for underdomene, og klikk på Sjekk tilgjengelighet. Du blir kun presentert med en webex.com-adresse. Ingen tidligere ciscospark.com-adresser beholdes.

3

Klikk på Lagre.

  • Hvis du har overført din eksisterende SIP-adresse, klikker du på OK. Dette utløser overføringsprosessen som legger til Webex SIP-adresser. Du kan klikke på Se oppdateringslogg (oppgaver) for å se statusen til endringene i SIP-adressen. Hvis det finnes problemer, kan du gå gjennom feilene og deretter klikke Gjenta oppgaven.


     

    Etter at overføringen er fullført, kan Webex-registrerte enheter i et arbeidsområde eller en personlig modus (Room, Desk og Board) vise ciscospark.com-adressen som primæradresse. Dette kan ta opptil 24 timer å fikse, men oppringing påvirkes ikke i løpet av denne tiden.

  • En Webex SIP-adresse opprettes automatisk for hver bruker. Hvis adressen ikke er opprettet for brukerne eller arbeidsområdene dine, kontakt support.

Hva nå?

Hvis du har overført din eksisterende SIP-adresse, kan du bekrefte at endringene i SIP-adressen ble fullført:

Her verifiserer du i Control Hub

Forventet resultat

Brukere

Gå til Administrasjon > Brukere, klikk på hvilken som helst bruker, klikk Calling, og så ser du hovedoppføringene og sikkerhetskopierte oppføringer for SIP-adresser.

Steder

Gå til Administrasjon > Arbeidsområder, klikk på et hvilket som helst arbeidsområde for å åpne oversiktsruten, bla til Calling, så ser du hovedoppføringene og sikkerhetskopierte oppføringer for SIP-adresser.

I en distribusjon for Hybrid Calling, etter at underdomenet og Webex SIP-adressene er oppdatert, aktiver hybridsamtaletjenesten Connect for organisasjonen din på nytt: gå til Tjenester > Hybrid, velg Endre innstillinger på hybridsamtalekortet, bla til Samtaletjenesten Connect, og klikk deretter på Aktiver.