Hvordan låser jeg opp en låst vertskonto?

Cisco Webex Site-administratorer kan bruke denne artikkelen til å låse opp en vertskonto.

Hvordan låser jeg opp en låst vertskonto?

Hvordan låser jeg opp en vertskonto som er låst for for mange feil påloggingsforsøk?

Hva fører til at en vertskonto låses?

Jeg mottok en e-post med varsel om låst konto.

Nettstedsadministrator mottar e-post for å låse opp en vertskonto.

Jeg kan ikke logge inn på vertskontoen min - Kontoen er låst.


Merk:
Hvis verten som opplever problemet, bruker Webex Desktop App, må brukeren skrive inn passordet for brukerkontoen på nytt i Webex Settings-delen av Webex Desktop App.


Årsak:

Dette problemet vil oppstå av følgende årsaker:

  • Verten har forsøkt å logge på med feil passord for mange ganger. (Policyen for låsing av konto varierer etter område og kan vises/endres i Områdeadministrasjon)
  • Webex Desktop App lagrer feil passord for vertskontoen.


Løsning:

Bare områdeadministratorer – Hvis du ikke er områdeadministrator, må du kontakte firmaets Webex-områdeadministratorer for å få hjelp, kan du se: Kontakt administratoren for Webex-området

Obs! : I Webex Business Suite (WBS) 31.7 og nyere vises låste vertskontoer på hjemmesiden for nettstedsadministratoren:

Bilde som er lagt til av brukeren

Klikk på låst kontotekst for å åpne en liste over låste vertskontoer.

Slik låser du opp en vertskonto:

  1. Logg på siden Webex Site Administration. (Eksempel: SITENAME.Webex.com/admin.php)
  2. Klikk koblingen Brukere ellerBrukerbehandling til venstre på siden.
  3. Angi søkevilkår for brukeren i brukernavnet: eller E-post: og klikk på Søk-knappen.
  4. Klikk på navnekoblingen til kontoen du vil låse opp.
  5. I rettighetene: > Sikkerhet: fjerner du merket for Konto låst.
  6. Bla ned til bunnen av siden, og klikk deretter på Oppdater-knappen.

Hvis du er områdeadministrator for firmaet og du er låst ute fra kontoen, kontakter du Webex CSM: WBX15 – Hvordan kontakter jeg min leder for kundesuksess (CSM)?

Var denne artikkelen nyttig?