Feil: SAML-brukergodkjenning mislyktes med feilkode 18

Feil: SAML-brukergodkjenning mislyktes med feilkode 18

Kan ikke logge på Webex-vertskonto: Feil 18

Jeg kan ikke logge på min SSO-aktiverte Webex-konto: Feil 18

Jeg får en feilmelding 18: Saml-brukergodkjenning mislyktes når jeg prøver å logge på.Årsak:Dette problemet oppstår vanligvis når enkel pålogging (SSO) er aktivert på et Cisco Webex-møteområde, og brukerens vertskonto deaktiveres enten i firmaets active directory- eller områdeadministrasjon for Webex-området.


Løsning:

Hvis du er vert eller bruker som får denne feilen, kontakter du områdeadministratoren og den lokale IT-avdelingen for å få hjelp til å kontrollere kontostatusen. Du må aktivere kontoen på nytt for å løse problemet.

Kun for nettstedsadministratorer

Kontroller at brukerens vertskonto ikke er deaktivert i Cisco Webex Meetings Site Administration, og at brukerens konto er aktiv i firmaets Active Directory.

Hvis brukerens vertskonto vises som aktiv i Cisco Webex Meetings Site Administration, kan du kontakte kundestøtte.

Var denne artikkelen nyttig?