Feil: «SAML-brukerautentisering mislyktes med feilkode 18»

Feil: «SAML-brukerautentisering mislyktes med feilkode 18»

Kan ikke logge på Webex-vertskonto: Feil 18

Jeg kan ikke logge på min SSO-aktiverte Webex-konto: Feil 18

Jeg får feilmelding 18: «SAML-brukerautentisering mislyktes» når jeg prøver å logge på.Årsak:
Dette problemet oppstår vanligvis når engangspålogging (SSO) er aktivert på et Cisco Webex Meetings-nettsted, og brukerens vertskonto deaktiveres enten i firmaets Active Directory eller nettstedsadministrasjon for Webex-nettstedet.

Løsning:

Hvis du er en vert eller bruker som får denne feilen, kontakter du nettstedsadministratoren og den lokale IT-avdelingen for å få hjelp til å kontrollere kontostatusen. Du må aktivere kontoen på nytt for å løse problemet.

Kun nettstedsadministratorer

Kontroller at brukerens vertskonto ikke er deaktivert i Cisco Webex Meetings-nettsideadministrasjonen, og at brukerens konto er aktiv i firmaets Active Directory.

Kontakt teknisk støtte hvis brukerens vertskonto vises som aktiv i Cisco Webex Meetings-nettsideadministrasjonen.

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler
pil opp