Pogreška: ' SAML autentifikacija korisnika nije uspjela s kodom pogreške 18'

IZDANJE
Kada koristite jedinstvenu prijavu (SSO) za prijaviti se na svoj račun organizatora Cisco Webex Meetings , možete naići na poruku o poruka o pogrešci glasi: "SAML provjera autentičnosti korisnika nije uspjela s kodom pogreške 18."

RJEŠENJE
Ako ste domaćin ili korisnik koji dobiva ovu pogrešku, obratite se administrator web-mjesta i lokalnom IT odjelu za pomoć pri pregledu statusa vašeg računa. Morat ćete ponovno aktivirati svoj račun kako biste riješili problem.

Samo administratori stranice
Provjerite da korisnički račun organizatora nije onemogućen u Administracijsko web-mjesto za Cisco Webex Meetings i da je korisnički račun aktivan u Active Directory vaše tvrtke.

Ako se korisnički račun organizatora pojavljuje kao aktivan u Administracijsko web-mjesto za Cisco Webex Meetings, kontaktirajte Tehnička podrška .

UZROK
Ova se pogreška obično javlja zbog neslaganja između vaših SSO vjerodajnica i statusa račun organizatora Webex Meetings .

Je li taj članak bio koristan?