Błąd: „Uwierzytelnianie użytkownika SAML nie powiodło się z kodem błędu 18”

PROBLEM
Podczas korzystania z jednokrotnego logowania (SSO) w celu zalogowania się na koncie prowadzącego Cisco Webex Meetings może pojawić się komunikat o błędzie stwierdzający: „Uwierzytelnianie użytkownika SAML nie powiodło się z kodem błędu 18.”

ROZWIĄZANIE
Jeśli jesteś prowadzącym lub użytkownikiem, który dostanie ten błąd, skontaktuj się z administratorem witryny i lokalnym działem IT w celu uzyskania pomocy w sprawdzeniu stanu konta. Aby rozwiązać problem, należy ponownie aktywować konto.

Administratorzy witryny Tylko
Sprawdź, czy konto prowadzącego użytkownika nie jest wyłączone w aplikacji Cisco Webex Meetings Site Administration i czy konto użytkownika jest aktywne w usłudze Active Directory w Twojej firmie.

Jeśli konto prowadzącego użytkownika pojawi się jako aktywne w aplikacji Cisco Webex Meetings Site Administration, skontaktuj się z pomocą techniczną.

PRZYCZYNA
Ten błąd zazwyczaj występuje z powodu rozbieżności między poświadczeniami logowania SSO a statusem konta prowadzącego Webex Meetings.

Czy ten artykuł był pomocny?