Greška: 'SAML potvrda identiteta korisnika nije uspela sa kodom greške 18'

PROBLEMKada koristite jedinstvenu prijavu (SSO) za prijaviti se na nalog Cisco Webex Meetings organizatora, možete naići na poruka o grešci navodeći: "SAML potvrda identiteta korisnika nije uspela sa kodom greške 18".


REZOLUCIJA

Ako ste organizator ili korisnik koji dobija ovu grešku, proverite sa svojim administrator lokacije i lokalnim IT odeljenjem za pomoć pri pregledanju statusa vašeg naloga. Da biste rešili problem, moraćete ponovo da aktivirate nalog.

Administratori lokacije Potvrđuju
samo da nalog organizatora korisnika nije onemogućen u Cisco Webex Meetings administracija lokacije i da je korisnički nalog aktivan na nalogu vaše Active Directory.

Ako se nalog organizatora korisnika pojavi kao aktivan u Cisco Webex Meetings administracija lokacije, obratite se tehničkoj podršci.

UZROK
ove greške obično dolazi zbog neuslaganja između SSO akreditivi i statusa Webex Meetings naloga organizatora.

Da li je ovaj članak bio koristan?