Greška: 'SAML potvrda identiteta korisnika nije uspela sa kôdom greške 18'

Greška: 'SAML potvrda identiteta korisnika nije uspela sa kodom greške 18'

Prijavljivanje na Webex host nalog nije moguće: Greška 18

Ne mogu da se prijavim na Webex nalog omogućen za SSO: Greška 18

Dobijam grešku 18: 'SAML potvrda identiteta korisnika nije uspela' kada pokušam da se prijavim.Uzrok:Do ovog problema obično dolazi kada je jedinstveno prijavljivanje (SSO) omogućeno na lokaciji Cisco Webex Meetings, a glavni korisnički nalog se deaktivira ili u aktivnom direktorijumu preduzeća ili u administraciji lokacije za Webex lokaciju.


Rešenje:

Ako ste domaćin ili korisnik koji dobija ovu grešku, obratite se administratoru lokacije i lokalnom IT odeljenju za pomoć u vezi sa proverom statusa naloga. Moraćete ponovo da aktivirate nalog da biste rešili problem.

Samo administratori lokacije

Proverite da li je domaćin korisničkog naloga onemogućen u administraciji lokacije Cisco Webex Meetings, a korisnički nalog je aktivan u aktivnom direktorijumu vašeg preduzeća.

Ako se nalog domaćina korisnika pojavi kao aktivan u administraciji lokacije Cisco Webex meetings, obratite se tehničkoj podršci.

Da li je ovaj članak bio koristan?