1

Når en prøveversjon eller et abonnement for kontaktsenteret har startet, kan du gå til installasjonsveiviseren for tjenester for å konfigurere kontaktsenterleieren ved hjelp av URL-adressen https://admin.webex.com/ for Control Hub.

Veiviseren vises hver gang en partner eller kundeadministrator åpner kontrollhuben, helt til installasjonen er fullført.

2

Se gjennom lisensinformasjonen for kontaktsenteret på Sammendrag-siden , og klikk Konfigurer nå.

3

Se gjennom navnet på organisasjonens SIP-adresse på siden Anropsoppsett , og klikk Neste.

4

Gjør følgende på siden Innstillinger for kontaktsenter:

 1. Velg driftsland fra rullegardinlisten Land eller område , og klikk på Lagre.

  Som standard er driftslandet det samme som landet som er valgt i veiviseren for ordretilordning.

  Webex Contact Center oppretter leieren i det aktuelle datasenteret basert på driftslandet. Hvis du vil se listen over land og tilhørende datasentertilordning, kan du se artikkelen Datalokalitet i Webex kontaktsenter .


   

  Hvis det vises en melding om inkompatibel plassering etter at du har klikket på Lagre, kontakter du Cisco Solution Assurance for støtte.

 2. I pop-over-vinduet Bekreft operasjonsland klikker du på Bekreft .


   

  Du kan ikke endre driftslandet for Webex kontaktsenteret etter at du har klikket på bekreft.

 3. Velg en tidssone under Konfigurer tidssone for kontaktsenterleier fra rullegardinlisten Tidssone .


   

  Som standard velger Webex kontaktsenter en tidssone basert på området som kontaktsenteret opererer fra.

 4. I delen Webex Contact Center Platform velger du en kontaktsenterplattform.


   

  Basert på hvilket driftsland du velger, er ett eller flere alternativer for Webex kontaktsenterplattform tilgjengelige. For abonnementsbestillinger velger du Classic med mindre Cisco Solution Assurance-kontakten ber deg om noe annet.

 5. I delen Webex Contact Center Telephony , basert på plattformen du velger, velger du det aktuelle telefonialternativet og klikker på Neste. Se tabellen nedenfor for telefonialternativene som er tilgjengelige for ulike plattformer.


   

  Hvis du bestiller tillegget Cisco PSTN for Contact Center (bare for USA), bruker Webex Contact Center automatisk telefonialternativet. Dette alternativet gjelder ikke for en prøveversjonsleier.

Tabellen nedenfor oppsummerer plattform- og telefonialternativene som gjelder for hvert driftsland:

#

Region

Driftsland

Plattformalternativer

Telefonalternativer for Webex Contact Center

1

Nord-Amerika

USA

Klassisk (Webex kontaktsenter): Dette alternativet gjelder bare for eldre støtte. Klikk dette alternativet hvis du får beskjed om det av kontaktpersonen for Cisco Solution Assurance.

 • Webex Contact Center PSTN (hvis bestilt)

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

Neste generasjons (Webex Contact Center): Klikk på dette alternativet for abonnementsbestillinger.
 • Webex Contact Center PSTN (hvis bestilt)

 • Voice POP

Canada

Neste generasjons (Webex Contact Center): Klikk på dette alternativet for abonnementsbestillinger.

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

2 LATAM

Classic (Webex Contact Center): Klikk på dette alternativet for abonnementsbestillinger.

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

3 EMEAR Alle land

Klassisk (Webex kontaktsenter): Dette alternativet gjelder bare for eldre støtte. Klikk dette alternativet hvis du får beskjed om det av kontaktpersonen for Cisco Solution Assurance.

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

Neste generasjons (Webex Contact Center): Klikk på dette alternativet for abonnementsbestillinger.

Voice POP

4

APJC

Alle land

Klassisk (Webex kontaktsenter): Dette alternativet gjelder bare for eldre støtte. Klikk dette alternativet hvis du får beskjed om det av kontaktpersonen for Cisco Solution Assurance.

 • Voice POP Bridge

 • Webex Calling

Neste generasjons (Webex Contact Center): Klikk på dette alternativet for abonnementsbestillinger.

 • Voice POP

 • Webex Calling

5

Se gjennom detaljene for abonnementet på Se gjennom-siden, og klikk på Send. Hvis du vil endre alternativene for tjenestekonfigurasjon, klikker du Gå tilbake og rediger.

6

Hvis du vil laste ned sammendraget av bestillingen, klikker du på Last ned bestillingssammendrag.

7

Klikk på Lukk.


 

Når veiviseren for installasjon av tjenester er fullført, er kontaktsentertjenesten tilgjengelig i kundeorganisasjonen.

Hva du skal gjøre nå

Når konfigurasjonen av kontaktsenteret er vellykket for organisasjonen, går du til Kontaktsenter >Innstillinger > Generelt og ser gjennom Webex feltet Detaljer om kontaktsenterplattform i Kontrollhub.