Installationsguide för tjänster

1

När en provperiod eller prenumeration på ett kontaktcenter har startat öppnar du installationsguiden för tjänster för att konfigurera klientorganisationen för kontaktcentret med hjälp av Control Hub-URL:en https://admin.webex.com/.

Guiden visas varje gång en partner eller kundadministratör öppnar Control Hub, tills installationen har slutförts.

2

Granska licensinformationen för kontaktcentret på sidan Sammanfattning och klicka på Konfigurera nu.

3

Granska SIP-adressnamnet för din organisation på sidan Samtalskonfiguration och klicka på Nästa.

4

Gör följande på sidan Inställningar för kontaktcenter:

 1. Välj verksamhetsland i listrutan Land eller region och klicka på Spara.

  Som standard är verksamhetslandet detsamma som det land som valts i guiden Ordermappning.

  Webex Contact Center skapar innehavaren i lämpligt datacenter baserat på verksamhetslandet. En lista över länder och motsvarande datacentermappning finns i artikeln Datalokalisering i Webex kontaktcenter .


   

  Om ett meddelande om inkompatibel plats visas när du klickar på Spara kontaktar du Cisco Solution Assurance för support.

 2. I popup-fönstret Bekräfta åtgärdsland klickar du på Bekräfta.


   

  Du kan inte ändra verksamhetslandet för Webex kontaktcenter när du har klickat på bekräfta.

 3. Välj en tidszon i listrutan Tidszon i avsnittet Konfigurera din klientorganisation i kontaktcentret.


   

  Som standard väljer Webex kontaktcenter en tidszon baserat på den region som ditt kontaktcenter fungerar från.

 4. I avsnittet Webex kontaktcenterplattform väljer du en kontaktcenterplattform.


   

  Beroende på vilket verksamhetsland du väljer finns ett eller flera Webex kontaktcenterplattformsalternativ tillgängliga.

 5. Välj lämpligt telefonialternativ i avsnittet Webex Contact Center-telefoni och klicka på Nästa, beroende på vilken plattform du väljer. Se tabellen nedan för de telefonialternativ som finns tillgängliga för olika plattformar.


   

  Om du beställer tillägget Cisco PSTN för Contact Center (endast för USA) använder Webex Contact Center automatiskt telefonialternativet. Det här alternativet gäller inte för en utvärderingsklientorganisation.

I följande tabell sammanfattas de plattforms- och telefonialternativ som gäller för respektive verksamhetsland:

#

Region

Telefonityp/integrationsmetod

1Nordamerika (alla länder som stöds)
 • Webex samtalsbaserade agenter och PSTN via Webex Calling (med aktiv prenumeration)

 • Stöd för extern telefoni och tredjepartstelefoni via Webex Calling PSTN-tjänster**

 • Stöd för externa telefonimiljöer och telefonimiljöer från tredje part med VPOP*

2 EMEA (Alla), LATAM (Alla), APJC (Alla)
 • Webex samtalsbaserade agenter och PSTN via Webex Calling (med aktiv prenumeration)

 • Stöd för extern telefoni och tredjepartstelefoni via Webex Calling PSTN-tjänster**

 • Stöd för externa telefonimiljöer och telefonimiljöer från tredje part med VPOP*

3Gulfregionen (Turkiet, Jordanien, Bahrain, Kuwait, Oman)
 • Webex samtalsbaserade agenter och PSTN via Webex Calling (med aktiv prenumeration)

 • Stöd för extern telefoni och tredjepartstelefoni via Webex Calling PSTN-tjänster**

* VPOP är ett äldre alternativ. Det rekommenderas inte för nya kunder

** tillagd i Cisco Commerce Workspace vid beställningstillfället (erbjuds utan kostnad)

Mer information om telefoniintegreringar finns i https://help.webex.com/en-us/article/2dputx/Setup-voice-channel-for-Webex-Contact-Center.

5

På sidan Granska granskar du informationen om prenumerationen och klickar på Skicka. Om du vill ändra konfigurationsalternativen för tjänsten klickar du på Gå tillbaka och redigera.

6

Om du vill ladda ned sammanfattningen av ordern klickar du på Ladda ned ordersammanfattning.

7

Klicka på Stäng.


 

När guiden Konfigurera tjänster har slutförts är kontaktcentertjänsten tillgänglig i kundorganisationen.

Nästa steg

När konfigurationen av kontaktcentret har lyckats för din organisation navigerar du till Kontaktcenter > Inställningar > Allmänt och granskar fältet Webex Plattformsinformation för kontaktcenter i Control Hub.