1

Nakon što se pokrene probna ili pretplata na kontakt centar, pristupite čarobnjaku za podešavanje usluga da biste konfigurisali zakupca kontakt centra koristeći URL adresu kontrolnog https://admin.webex.com/.

Čarobnjak se pojavljuje svaki put kada partner ili administrator klijenta pristupe kontrolnom čvorištu dok se instalacija ne dovrši uspešno.

2

Na stranici Rezime pregledajte informacije o licenci kontakt centra i kliknite na dugme "Podesi odmah".

3

Na stranici "Podešavanje pozivanja" pregledajte ime SIP adrese vaše organizacije i kliknite na dugme Dalje.

4

Na stranici "Postavke Kontakt centra" uradite sledeće:

 1. Odaberite zemlju rada sa padajuće liste zemlje ili regiona i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Po podrazumevanoj vrednosti, zemlja rada je ista kao zemlja koja je izabrana u čarobnjaku za mapiranje porudžbina.

  Webex kontakt centar kreira zakupca u odgovarajućem data centru na osnovu zemlje rada. Listu zemalja i odgovarajuće mapiranje centra podataka pogledajte u članku Lokalitet podataka u Webex kontakt centru.


   

  Ako se nekompatibilna poruka o lokaciji pojavi nakon što kliknete na dugme "Sačuvaj", za podršku se obratite Cisco Solution Assurance.

 2. Kliknite na dugme Potvrdi.


   

  Ne možete da promenite zemlju rada za kontakt Webex nakon što kliknete na dugme "Potvrdi".

Neke opcije Webex kontakt centra dostupne su na osnovu zemlje operacije koju odaberete. Za naloge za pretplatu odaberite podrazumevanu platformu osim ako vam kontakt Cisco Solution Assurance nije drugačije naložio.

Kada odaberete platformu, možete odabrati opcije telefonije i digitalnog kanala.

Ako ste naručili dodatak Cisco PSTN za Kontakt centar (samo za Sjedinjene Američke Države), Kontakt centar Webex automatski primenjuje opciju telefonije. Ova opcija nije primenljiva za probnog stanara.

Sledeća tabela rezimira opcije platforme i telefonije koje važe za svaku zemlju rada:

#

Regiona

Zemlja rada

Opcije platforme

Webex telefonije Kontakt centra

1

Severna Amerika

Sjedinjene Američke Države

Podrazumevana platforma: Izaberite ovu opciju za porudžbine za pretplatu.

 • Webex kontakt centar PSTN (ako je poručeno)

 • Glasovni POP most

 • Webex pozivanje

Kontrolisani GA: Izaberite ovu opciju da biste obezbedili nove digitalne kanale. Odaberite ovu opciju samo ako vam je naložio vaš Cisco Solution Assurance kontakt.
 • Webex kontakt centar PSTN (ako je poručeno)

 • Glasovni POP most

 • Webex pozivanje

Platforma za izuzetke: Izaberite ovu opciju samo ako vam je naložio vaš Cisco Solution Assurance kontakt.

 • Glasovni POP

 • Webex kontakt centar PSTN (ako je poručeno)

Kanada

Podrazumevana platforma: Izaberite ovu opciju za porudžbine za pretplatu.

Glasovni POP

Kontrolisani GA: Samo za suđenja.

 • Glasovni POP most

 • Webex pozivanje

2 LATAM

Podrazumevana platforma: Izaberite ovu opciju za porudžbine za pretplatu.

 • Glasovni POP most

 • Webex pozivanje

3 EMEAR Sve zemlje Podrazumevana platforma: Izaberite ovu opciju za porudžbine za pretplatu.
 • Glasovni POP most

 • Webex pozivanje

Platforma za izuzetke: Izaberite ovu opciju samo ako vam je naložio vaš Cisco Solution Assurance kontakt.

Glasovni POP

4

APJC

Sve zemlje

Podrazumevana platforma: Izaberite ovu opciju za porudžbine za pretplatu.

 • Glasovni POP most

 • Webex pozivanje

Kontrolisani GA: Izaberite ovu opciju da biste obezbedili nove digitalne kanale. Odaberite ovu opciju samo ako vam je naložio vaš Cisco Solution Assurance kontakt.

 • Glasovni POP most

 • Webex pozivanje

Platforma za izuzetke: Izaberite ovu opciju samo ako vam je naložio vaš Cisco Solution Assurance kontakt.

Glasovni POP

5

Na stranici Pregled pregledajte detalje pretplate i kliknite na dugme Prosledi. Da biste promenili opcije konfiguracije usluge, kliknite na dugme " Vrati se i uredi".

6

Da biste preuzeli rezime porudžbine, kliknite na dugme "Preuzmi rezime porudžbine".

7

Kliknite na Zatvori.

Šta dalje

Nakon uspešnog podešavanja kontakt centra za vašu organizaciju, dođitedo Centra za kontakt > Postavke> Opšte postavkei pregledajte polje detalji platforme Webex kontakt centra u kontrolnom čvorištu.