Cisco Voice Gateway VG420/VG400 analog telefon adapter (ATA) gjør at du kan koble sammen analoge enheter som faks maskiner, analoge telefoner eller overhead-side til VoIP-nettverket. Du kan administrere konfigurasjonen av VG420/VG400 i Cisco Webex Control Hub.

Som en fullstendig administrert enhet på Webex Calling-plattformen tilbyr VG420-VG400 ATA følgende:

 • Et 8-porters alternativ med høy kapasitet fra standard 2-port-enhet, for Webex Calling kunder

 • En direkte overførings bane for UCM-kunder som flyttes til Webex Calling.

 • Brukes for eldre PBXs som ikke fungerer med SIP-trunking.

Cisco VG420 Voice gateway støtter følgende grensesnitt:

 • Gigabit Ethernet (GE)

 • Port for micro USB-konsollen

 • Port for RJ45-konsoll

 • FXS-porter

 • FXO-porter

 • Nettverks grensesnitt modul (NIM)

VG400 ATA består av disse komponentene:

To grensesnitt

 • åtte RJ11 FXS-porter for analoge enheter.


  FXO-porter støttes ikke på noen VG400-modeller når de er koblet til Webex Calling-plattformen.

 • WAN-og LAN Ethernet-porter.

 • ATA-en har LED-lys for å gi enhetens status.

Før du begynner

 • Brukere og arbeidsom råder må legges til i organisasjonen i kontroll hub før du kan legge til en enhet i dem.

 • Når du legger til en ATA med mer enn én port, behandles hver port som en separat enhet i kontrollens hub.

 • Når du legger til en ATA, må du konfigurere alle Nettverks innstillinger før du aktiverer enheten.


  Merk: etter at enheten er aktivert, kan du ikke få tilgang til eller endre disse nettverks innstillingene. Noen eksempler på tilgjengelige nettverks innstillinger er: VLAN, IP adresse og nettverks maske.

Se trinn for å legge til en ATA-enhet i kontroll hub

Før du begynner

Konfigurer portene på VG400 ATA-enheten til en bruker innenfor kontroll hub

1

Gå til brukere i kunde visningen i https://admin.webex.com.

2

Velg brukeren du vil endre og bla til enheter.

3

Velg enheten som du vil legge til eller endre.

4

Klikk Konfigurer porter under brukere på denne enheten.

5

Hvis du vil legge til en konfigurasjon for en delt port, klikker du på +-ikonet.

6

Skriv inn navnet eller telefon nummeret og velg fra alternativene som vises.

7

Klikk på Lagre.


 

Bare arbeidsom råder uten enheter vises i oppslaget.

Hvis enheten krever T. 38 faks komprimering, merker du av i avmerkings boksen i T. 38-kolonnen eller overstyrer komprimerings alternativer, og deretter klikker du på lagre.

Et arbeidsom råde kan ha en ATA (for eksempel som brukes for faks maskiner).

Under visse omstendigheter må du kanskje konfigurere Cisco VG420/VG400-ATA manuelt for å koble til Webex Calling-plattformen.

Før du begynner

Sørg for at du har følgende utstyr:

 • Ethernet-kabel for å koble til nettverket ditt.

 • Analog telefon eller faksmaskin for å koble til din ATA.

 • Telefonledning for å koble til telefonen.

 • Avbruddsfri strømforsyning (UPS) for å gi ekstra strøm.

Når ATA er konfigurert på nytt manuelt, overstyres eventuelle tidligere konfigurasjons innstillinger på enheten. Inkludert administrator passord. Enheten kan også brukes på Cisco Webex nettverket.

Hvis du vil bruke enheten på et annet nettverk enn Cisco Webex nettverket, tilbakestiller du enheten til standard konfigurasjonen for Cisco factory.


Minimums fas tvaren som kreves for en VG420/VG400 ATA for å koble til Webexs plattformen er:

VG400: VG400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin

VG420: VG420-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin

Konfigurer VG420/VG400-ATA manuelt på nytt.

Del A: Logg deg på VG420/VG400 via web grensesnitt for

 1. Koble data maskinen til Ethernet-porten merket ' GE 0/0/1 ' på VG420/VG400 med en Ethernet-kabel.

  • ' GE 0/0/1 '-porten er administrasjons porten til VG. Standard adressen for IP er 192.168.253.253.

  • Data maskinen skal få IP-adressen 192.168.253.254 automatisk via DCHP fra VG420/VG400.

 2. Fra data maskinen http://192.168.253.253 til Web-GRENSESNITTET for VG420/VG400 med standard bruker navn Cisco og passord cisco2. Hvis Webex fastvare som støttes, ikke er installert på VG400/VG420, går du til

  del F. konverter en eksisterende kunde som eies ikke-Webex-VG420/VG400 for å fungere med Webexs plattformen

Del B: Tilbakestill innstillingene for VG420/VG400 til fabrikk innstillinger

 1. Fra VG420/VG400 Web GUI, gå til administrasjons > Last inn på nytt.

 2. Velg Tilbakestill til fabrikk standard og ny innlasting og klikk på bruk -knappen for å tilbakestille VG420/VG400 til fabrikk standard.

Del C: Kontroller og Konfigurer VG420/VG400 for oppstarts parametre (valg fritt)

 1. Fra VG420/VG400 Web GUI, gå til administrasjon > kommando linje grensesnitts IDen.

 2. Velg exec -modus, input Command Show Version , og klikk deretter Kjør kommando for å sjekke oppstarts avbildningen og register innstillingen.

  I utdataene for Vis versjon -kommandoen viser linjen som begynner med "system avbildnings fil" gjeldende oppstarts bilde. Sørg for å konfigurere det Cisco Webex godkjente bildet. Hvis ikke, velger du Konfigurer modus, Kjør kommando oppstarts system Flash < oppstarts bilde navn > for å angi oppstarts bilde.

  Eksempel: kommandoen boot System Flash: vg400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin setter oppstarts bilde til vg400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin

  Kommando oppstarts systemets oppstarts system Flash: vg420-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin setter oppstarts bilde til vg400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin

 3. Den siste linjen i utdataene som starter med "konfigurasjons register", viser register innstillingen. Pass på at verdien 0x2102 er konfigurert her. Hvis ikke, velger du Konfigurer modus og Kjør Command -konfigurasjon-Registrer 0x2102 for å angi verdien.

 4. Hvis register konfigurasjon blir endret i trinn 2, velger du exec -modus og Kjør Command -Memory for å lagre endringene.

 5. Hvis konfigurasjon av oppstarts avbildning endres i trinn 2, går du til administrasjon > siden Last inn på nytt , velger lagre ny konfigurasjon og nytt valg og deretter Bruk -knappen for å starte VG400 på nytt med det nye bildet. Det tar VG420/VG400 omtrent ti minutter å bootup.

del D: konfigurer VG420/VG400 for Webex lisens rapport (valg fritt)

 1. Fra VG420/VG400 Web GUI, gå til administrasjon > kommando linje grensesnitts IDen.

 2. Velg Konfigurer modus og skriv inn kommandoene nedenfor for å angi rapporterings parametre for smart lisenser:

  Smart transport smart for lisenser

  Smart URL-adresse for standard lisens

 3. Velg exec -modus og Kjør under kommandoer for å utløse smart License Reporting:

  – Smart klarering av lisens-idtoken <-token > lokal kraft

  – smart synkronisering av lisenser lokalt

  Du finner et token på Smart Software Manager fra https://software.cisco.com/ -stedet via en gyldig bruker konto.

Del E: Konfigurer VG420/VG400 for Webex


Sørg for at prosedyrene i inndelinger A, B, C og D utføres før du starter på dette trinnet.

 1. Fra VG420/VG400 Web GUI, gå til administrasjon > kommando linje grensesnitts IDen.

 2. Velg konfigurer modus og angi innstillinger nedenfor for å angi URL-adresse for lokal SRTP port og Webex enhets behandling:

  – tale tjeneste VoIP

  – RTP-port område 19560 19660

  – wxc-DM-URL < enhets behandlings-URL >

  Den gyldige innstillingen for URL-adresse for < enhets behandling >:

  Tabell 1.

  AM

  https://cisco.sipflash.com

  EUs

  https://cisco.broadcloud.eu

  EUN

  https://cisco-eun.bcld.webex.com

  LYDFIL

  https://cisco.broadcloud.com.au

  CA

  https://cisco-ca.bcld.webex.com

  JP

  https://cisco-jp.bcld.webex.com

  Bruk for eksempel kommandoen wxc-DM-url https://cisco.sipflash.com for VG420-VG400-enheter som er installert i USA-regionen.

 3. Klikk på Kjør kommando.

 4. Skriv ned VG420/VG400's MAC adressen som vises på skjermen etter at du har kjørt kommandoene.

 5. Legg til VG420/MAC-adressen i Control Hub.

 6. Koble ' GE 0/0/0 '-porten på VG400 til Internet t via DCHP.

Vent omtrent fem minutter etter trinn 6. VG420/VG400 er konfigurert og klar til bruk med Cisco Webex-nettverket.

del F. konverter en eksisterende kunde som eies ikke-Webex-VG420/VG400 for å fungere med Webexs plattformen

 1. Oppgrader VG420/VG400 til det Webex godkjente bildet (eksempel: VG400-universalk 9.17.06.03a. SPA. bin).

 2. Kjør følgende kommandoer for å legge til Webex Calling lisens fra VG420/VG400's konsoll port:

  n-t

  POTS for tale tjenester

  WebEx-anrops lisens

  Avslutt

 3. Kjør de nedenfor-kommandoene fra VG420/VG400's konsoll porten for å legge til uck9-og securityk9-lisenser:

  n-t

  uck9 for lisens oppstarts nivå

  securityk9 for lisens oppstarts nivå

  Avslutt

 4. Kjør-kommandoen for å gjøre lisenser til oppstart trer i kraft ved neste oppstart:

  skrive minne

 5. Deretter kan du kjøre kommandoer for å slette alle eksisterende konfigurasjoner og starte VG400 på nytt:

  skrive sletting

  laste inn nytt

 6. Etter at VG420/VG400 starter, følger du inndelinger A, B, C, D og E for å konfigurere VG420/VG400-enheten.

Inndeling G: feil søking

Hvis enheten ikke kommer tilbake eller det er problemer, gjør du følgende:

 1. Kontroller at enheten MAC adressen er riktig i kontrollens Hub.

 2. Kontroller at enheten MAC adressen er tilordnet til en bruker/telefon i kontroll Hub.

Hvis enheten fremdeles opplever problemer, ta kontakt med teknisk kunde støtte for å få hjelp.

Problem

Handling

Kan ikke innebygd en enhet:

Kontroller det første oppsettet med lokal logg i Web GRENSESNITTET for ATA-enheten.

 • Koble til enheten for å angi DM-URL-adressen

ingen summe tone på FXS-portene:

Kontroller Nettverks innstillinger og tilkoblings muligheter til Internet t

feil DN som er klargjort for en FXS port:

Sjekk oppsett i kontroll hub