Du får en oversikt over handlinger som ble utført i organisasjonen, enten av en administrator eller av selve systemet. Du kan også gi støtteteamet spesifikke tekniske detaljer hvis du har åpnet en billett.

Hendelseshistorikken inneholder følgende typer oppføringer:

 • Handlinger på koblingen (Opprettet, Oppdatert, Avregistrert, Fjernet)

 • Handlinger på en koblingsklynge (Opprettet, Oppdatert, Slettet)

 • Handlinger på en ressursgruppe (Opprettet, Oppdatert, Slettet)

 • Alarmer (Utløst, Løst)

 • Handlinger på en tjeneste (Aktiver, Deaktivert)

 • Andre diverse handlinger (Oppdatering av e-postabonnementslisten)

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og klikker deretter på Hendelser fra et hybridtjenestekort for å få en visning på tjenestenivå (inkludert alle klynger, noder og koblinger som er en del av en spesifikk hybridtjeneste).

Du kan også åpne en klynge, velge en node og deretter få tilgang til hendelser derfra, men du vil bare se hendelser for den spesifikke noden. Vi anbefaler at du åpner hendelser fra tjenestenivå, slik at du kan få et fullstendig bilde av hybriddistribusjonen og feilsøke mer effektivt.

Hendelseshistorikken vises for hybridtjenesten du valgte. Standardvisningen er historikk for alle klynger de siste 24 timene.

I visningen for hendelseshistorikk vises hver hendelse etter:

 • Tittel på hendelse

 • Alvorlighetsgrad (gjelder bare alarmhendelser)

 • Tjeneste

 • Ressurs (klynge eller kobling)

 • Hvilken administratorbruker som utførte handlingen som utløste hendelsen (en person eller selve koblingen)

 • Tidspunktet for hendelsen

2

Bruk filtrene øverst til å endre dataene som vises:

 • Klynge – Filtrer på enten alle klynger for en tjeneste eller en spesifikk klynge som kjører en tjeneste.
 • Node – Filtrer på enten alle noder for én eller alle klynger, eller på en spesifikk node i en klynge.
 • Tjenester (på valgt ressurs) – Filtrer på enten alle tjenester eller én enkelt tjeneste i klyngen.
 • Siden – Velg et alternativ for å filtrere for hvor langt tilbake i tid du vil vise data. Du kan velge Siste 24 timer, Siste 48 timer, Siste 7 dager eller Siste 30 dager.

Visningen for hendelseshistorikk oppdaterer og viser hendelsen, alvorlighetsgraden, hendelsestypen, hybridtjenesten, ressurs-ID, hvem eller hva som utførte handlingen som produserte hendelsen, og et tidsstempel.

3

Klikk på en hendelse for å vise flere detaljer.

Hvis du klikker på en hendelse, åpnes sidepanelet, som deretter viser hendelsesdetaljene:

 • En beskrivelse som gir informasjon om hva som er endret eller hvilken handling som ble utført, med all tilgjengelig informasjon sendt i hendelsen fra administrasjonstjenesten.

 • Tekniske detaljer som tilkoblings-ID og sporings-ID. Kundestøtte kan bruke disse ID-ene til ytterligere feilsøking.


 

Kopier de tekniske detaljene og oppgi denne informasjonen til kundestøtte når du åpner en billett. På den måten har de spesifikk informasjon som kan brukes hvis du vil at de skal undersøke en bestemt hybridhendelse.