Du får en inspelning av åtgärder som utfördes i organisationen, antingen av en administratör eller av systemet. Du kan också tillhandahålla support teamet med specifika tekniska uppgifter om du har öppnat ett ärende.

Händelse historiken innehåller följande typer av poster:

 • Åtgärder på anslutningen (skapad, uppdaterad, avregistrerad, borttagen)

 • Åtgärder på ett anslutnings kluster (skapat, uppdaterat, raderat)

 • Åtgärder för en resurs grupp (skapad, uppdaterad, borttagen)

 • Alarm (upphöjt, löst)

 • Åtgärder på en tjänst (aktivera, inAktive rad)

 • Andra Diverse åtgärder (uppdatering av e-postprenumerations listan)

1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till tjänsteroch klickar sedan för att få en service nivå-bild (inklusive alla kluster, noder och anslutningar som ingår i en specifik hybrid-tjänst), klickar du på händelser från ett hybrid-tjänster-kort.

Du kan också öppna ett kluster, välja en nod och sedan komma åt händelser, men du kommer endast att se händelserna för den specifika noden. Vi rekommenderar att du öppnar händelser från tjänste nivå så att du kan få en komplett bild av din hybrid-implementering och felsöka effektivt.

Händelse historiken visas för Hybrid-tjänsten som du har valt. Standardvyn är historik för alla kluster under de senaste 24 timmarna.

I visningen av händelse historiken visas varje händelse av:

 • Händelsens titel

 • Allvarlighets grad (endast tillämpligt för alarm händelser)

 • Tjänst

 • Resurs (kluster eller anslutning)

 • Vilken administratörs användare utförde åtgärden som utlöste händelsen (en person eller själva kontakten)

 • Tid för händelsen

2

Använd filtren högst upp för att ändra data som visas:

 • Kluster– filter på antingen alla kluster för en tjänst eller ett specifikt kluster som kör en tjänst.
 • Nod– filter på antingen alla noder för ett eller alla kluster, eller på en specifik nod i ett kluster.
 • Tjänster (på vald resurs)– filter på antingen alla tjänster eller en enskild tjänst i klustret.
 • Sedan– Välj ett alternativ för att filtrera efter hur långt tillbaka i tiden du vill visa data. Du kan välja de senaste 24 timmarna, senaste 48 timmarna, de senaste 7 dagarna eller de senaste 30 dagarna.

Vyn händelse historik uppdateras och visar händelsen, allvarlighets graden, typen av händelse, hybrid-tjänst, resurs-ID, vem eller vad utförde åtgärden som skapade händelsen och en tidsstämpel.

3

Klicka på en händelse för att visa mer information.

När du klickar på en händelse öppnas sido panelen, som sedan visar händelse informationen:

 • En beskrivning som ger information om vad som har ändrats eller vilken åtgärd som gjorts, med all tillgänglig information som skickas i händelsen från hanterings tjänsten.

 • Teknisk information såsom anslutnings-ID och spårnings-ID. support kan använda dessa ID för ytterligare fel sökning.


 

Kopiera den tekniska informationen och Ange den här informationen för support när du öppnar ett ärende. På så sätt har de särskild information att använda om du vill att de ska kunna undersöka en viss hybrid händelse.