Webex Contact Center obsługuje następujące rozszerzenia plików jako załączniki:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


Osadzone obrazy nie są obsługiwane w załącznikach z wyżej wymienionymi rozszerzeniami plików.

Możesz wysyłać i odbierać do 25 MB i maksymalnie 10 plików w załącznikach. W przypadku, gdy przychodzący e-mail ma załączniki ponad 25 MB, a następnie kilka załączników są upuszczane przyrostowo, aby być w ramach 25 MB limitu, a następnie jest on przypisany do Ciebie.

Domyślnie opcja załączników do wiadomości e-mail i czatu jest włączona.

1

Zaloguj się do Organizacji Klienta ze strony https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia.

2

W sekcji Załączniki wiadomości e-mail i czatu użyj przycisku przełączania, aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję. Gdy ta opcja jest wyłączona, czat nie daje możliwości wysyłania załączników, a przychodzące załączniki poczty elektronicznej są odrzucane.

1

Zaloguj się do Organizacji Klienta ze strony https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia.

2

W sekcji Ustawienia zabezpieczeń wybierz opcję Zredaguj lub usuń. Domyślnie opcja Zredaguj jest zaznaczona.

 • Redagowanie (maskowanie) poufnych informacji o użytkowniku z treści czatu i wiadomości e-mail.

  W przypadku Redact obowiązują następujące zasady:

  Jeśli

  Wykonaj następujące czynności...

  1

  Dane posiadacza karty zostały wykryte w przychodzącej lub wychodzącej wiadomości e-mail (w temacie, treści lub załącznikach)

  • Konkretna treść została zredagowana dla tematu i treści wiadomości e-mail.

  • Załączniki zawierające dane posiadacza karty są usuwane.

  • Nadawca jest powiadamiany o wymuszonej redakcji.

  2

  Dane posiadacza karty zostały wykryte w wiadomości czatu (w treści lub załącznikach)

  • Treść jest redagowana przed przesłaniem.

   Zaktualizowana treść pojawia się zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy.

  • Załączniki zawierające dane posiadacza karty są usuwane.

  • Nadawca jest powiadamiany o wymuszonej redakcji.

 • Odrzucanie (blokowanie) wiadomości czatu i poczty elektronicznej, które zawierają poufne informacje.

  W przypadku Odrzuć obowiązują następujące zasady:

  Jeśli

  Wykonaj następujące czynności...

  1

  Dane posiadacza karty zostały wykryte w przychodzącej lub wychodzącej wiadomości e-mail (w temacie, treści lub załącznikach)

  • Wiadomości e-mail wraz z załącznikami są usuwane.

  • Nadawca jest powiadamiany o niepowodzeniu dostawy z powodu naruszenia zasad.

  2

  Dane posiadacza karty zostały wykryte w wiadomości czatu (w treści lub załącznikach)

  • Wiadomość i załączniki są usuwane.

  • Nadawca jest powiadamiany o wymuszonym odrzuceniu.

3

Aby włączyć funkcję baneru bezpieczeństwa czatu, użyj przycisku przełączania.

Wyświetlany jest następujący baner: „Nie udostępniaj osobistych/poufnych informacji w wiadomościach czatu lub załącznikach”.

Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie dozwolonej listy domen, które są uznawane za zaufane i mogą być dostępne z aplikacji Webex Contact Center. Pomaga to zapewnić zgodność z ramami polityki bezpieczeństwa treści, które są egzekwowane przez przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad bezpieczeństwa treści, odwiedź stronę https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Aby dodać zaufaną domenę do listy dozwolonych:

 1. Na ekranie głównym programu Control Hub przejdź do pozycji Contact Center > Ustawienia.

 2. W sekcji Lista dozwolonych zasad zabezpieczeń treści wpisz domenę zasobu internetowego, do którego chcesz uzyskać dostęp.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

  Domena pojawi się na liście Zarejestrowane domeny.


  • Aby usunąć domenę, kliknij znak x na nazwie domeny. Domeny oznaczone kolorem szarym są obowiązkowe i nie mogą być usunięte.

  • Jeśli Agent Desktop jest osadzone w ramce iFrame innej domeny organizacji, dodaj tę domenę do listy dozwolonych w Zasadach bezpieczeństwa zawartości. Po dodaniu domeny do listy dozwolonych, ładowanie programu Agent Desktop w ramce iFrame trwa 10 minut. Aby zobaczyć zmiany, można ponownie załadować program lub zalogować się do programu Agent Desktop.