Błąd:"Konfiguracja nie powiodła się.Błąd [7]'

Błąd:"Konfiguracja nie powiodła się.Błąd [7]".

Otrzymuję błąd 7 podczas próby rozpoczęcia spotkania Webex lub dołączenia do niego.

Błąd:"Błąd 7" podczas próby rozpoczęcia spotkania lub dołączenia do niego.

Komunikat "Błąd 7" podczas rozpoczynania spotkania. Komunikat "Błąd 7" podczas próby dołączenia do spotkania.


Przyczyna:Dzieje się tak z powodu ograniczeń zabezpieczeń na komputerze lub jeśli oprogramowanie Webex nie zostanie prawidłowo wyodrębnione podczas instalacji.


Rozwiązanie:

Aby rozwiązać problem:
Aby wykonać czynności opisane w tym artykule, należy zalogować się do komputera przy użyciu konta administratora.

Microsoft Windows

 1. Odinstaluj Webex Meeting Manager z Panelu sterowania.
 2. Pobierz narzędzie Webex Removal Tool na pulpit.
 3. Wyodrębnij zawartość pliku zip na dysk twardy.
 4. Kliknij dwukrotnie plik narzędzia do usuwania usług Meeting Services.
  • Uwaga:Jeśli używasz systemu Windows 7, kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie do usuwaniausług spotkań, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Cisco Webex Meetings Manager (Software).
 7. Rozpocznij spotkanie lub dołącz do niego ponownie.

Mac

 1. Odinstaluj oprogramowanie Webex na komputerze Mac.Aby uzyskać pomoc, zobacz: Jak odinstalować oprogramowanie Webex Meetings na komputerze Mac?
 2. Rozpocznij spotkanie lub dołącz do niego ponownie.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną.Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX162 — Jak skontaktować się z obsługą klienta lub pomocą techniczną Webex?

Czy ten artykuł był pomocny?