Błąd: „Wystąpił błąd ogólny podczas operacji na pliku” podczas próby odtworzenia pliku nagrania sieciowego (NBR)

 

PROBLEM
Użytkownicy napotkają komunikat o błędzie „Wystąpił błąd ogólny w operacji pliku” podczas próby odtwarzania plików nagrań sieciowych (NBR) w aplikacji Webex Meetings 40.10. Ten błąd uniemożliwia użytkownikom dostęp do zarejestrowanych spotkań, wpływając na ich zdolność do przeglądania kluczowych treści.


ROZWIĄZANIE
W celu rozwiązania problemu:

  1. Odinstaluj odtwarzacz nagrań sieciowych Cisco Webex, zobacz:
Uwaga: Jeśli odtwarzacz Vulkano jest zainstalowany na komputerze, odinstaluj program.
  1. Ponowna instalacja programu Cisco Webex Network Recording Player, patrz:
Jeśli problem będzie występować po wykonaniu dodatkowych kroków, skontaktuj się z pomocą techniczną Webex.

PRZYCZYNA
Główną przyczyną tego problemu jest kompatybilność nowego formatu nagrań MP4 wprowadzonego w Webex Meetings 40.10 z odtwarzaczem nagrań sieciowych Cisco Webex używanym do odtwarzania istniejących nagrań w formacie ARF i WRF. Przejście do formatu MP4 dla nowych nagrań powodowało konflikty lub błędy podczas uzyskiwania dostępu do starszych plików NBR.
 

Czy ten artykuł był pomocny?