Greška: 'Došlo je do opšte greške pri radu datoteke' prilikom pokušaja reprodukovanja datoteka mrežnih snimaka (NBR)

 

Korisnici IZDANJA
nailaže na "opšte došlo je do greške u radu datoteke" poruka o grešci prilikom pokušaja reprodukovanja datoteka mrežnih snimaka (NBR) u Webex Meetings 40.10. Ova greška sprečava korisnike da pristupe snimljenim sastancima, što utiče na njihovu mogućnost da pregledaju krucijalni sadržaj.


REZOLUCIJA
za rešavanje problema:

  1. Deinstalirajte plejer za Cisco Webex mrežnog snimanja, pogledajte:
Napomena: Ako je vulkano plejer instaliran na računaru, deinstalirajte program.
  1. Ponovna instalacija Cisco Webex plejera za mrežno snimanje, pogledajte:
Ako se problem nastavi nakon dodatnih koraka, obratite se Webex tehničkoj podršci.

UZROK
UZROK OVOG PROBLEMA je kompatibilnost između novog MP4 formata snimanja uvedenog u Webex Meetings 40.10 i Cisco Webex plejera za mrežno snimanje koji se koristi za reprodukciju postojećih snimaka ARF i WRF formata. Prelazak na MP4 format za nove snimke doveo je do neusaglašenosti ili grešaka prilikom pristupanja starijim NBR datotekama.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?