Błąd podczas zapisu do pliku: C:\Users\username\AppData\Local\Programs\CiscoSpark\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll. Upewnij się, że masz dostęp do tego katalogu.

Błąd podczas zapisu do pliku: C:\Users\username\AppData\Local\Programs\Cisco Spark\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll. Upewnij się, że masz dostęp do tego katalogu.

Nie można ponownie zainstalować aplikacji Cisco Webex, użytkownicy otrzymują błąd zapisu do pliku: C:\Users\username\AppData\Local\Programs\Cisco Spark\

Jak rozwiązać problem z błędem pamięci podręcznej Cisco Webex?

Nie można skonfigurować aplikacji Webex po odinstalowaniu

 Windows

Aby rozwiązać problem z błędem .dll dla Cisco Webex:

  1. Naciśnij Ctrl + Alt + Del na klawiaturze, a następnie wybierz pozycję Menedżer zadań.
  2. Na karcie Aplikacje kliknij prawym przyciskiem myszy Cisco Webex, a następnie wybierz polecenie Zakończ zadanie.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Windows (Start) i wybierz polecenie Uruchom. W polu tekstowym Otwórz wpisz %USERPROFILE%\AppData\Local\CiscoSpark.
    Usuń wszystkie dane z folderu CiscoSpark.

Czy ten artykuł był pomocny?