Nie można dołączyć do spotkania/audio z powodu problemów z certyfikatem

Użytkownicy nie mogą dołączać/rozpoczynać spotkań/audio komputera w spotkaniach w wielu regionach

Użytkownicy nie mogą dołączać do spotkań/audio w wielu regionach z pulpitu.

Objawy obejmują:
  • Błędy uruchamiania/przyłączania dla klastrów w USA
  • Nie można udostępnić ekranu podczas.
  • Nie można zalogować się z centrum sterowania.

W przypadku użytkowników, którzy nie mogą zalogować się do Centrum sterowania z Firefoksa, spróbuj użyć Chrome.

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, jeśli pojawi się błąd dotyczący braku zaufania do nowego certyfikatu HydrantID z pulpitu:

  1. Sprawdź, czy na komputerze znajduje się następujący certyfikat:QuoVadis Root CA2 (link do pobrania: https://www.quovadisglobal.com/QVRepository/DownloadRootsAndCRL/QuoVadisRootCA2-PEM/)
  2. Jeśli brakuje certyfikatu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej IT, aby uzyskać pomoc w dodaniu tych certyfikatów.
  3. Jeśli powyższe certyfikaty są obecne, administrator sieci musi zezwolić na następujące elementy:*.quovadisglobal.com.
W przypadku problemów z certyfikatami podczas dołączania do spotkania z poziomu urządzeń i drogi ekspresowej zapoznaj się z artykułem Nowy główny urząd certyfikacji dla usług Cisco Webex Services od marca 2021 r

Czy ten artykuł był pomocny?