Nie można dołączyć do spotkania/audio z powodu problemów z certyfikatami

Użytkownicy nie mogą dołączać/rozpoczynać spotkań/dźwięku komputerowego podczas spotkań w wielu regionach

Użytkownicy nie mogą dołączać do spotkania/audio w wielu regionach z pulpitu.

Objawy obejmują:
  • Błędy uruchamiania/przyłączania klastrów w Stanach Zjednoczonych
  • Nie można udostępnić ekranu podczas.
  • Nie można zalogować się z centrum sterowania.

Użytkownicy, którzy nie mogą zalogować się do Control Hub z Przeglądarki Firefox, spróbuj użyć Chrome.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeśli pojawi się błąd dotyczący niezapoufania nowemu certyfikatowi HydrantID z pulpitu:

  1. Sprawdź, czy na komputerze znajduje się następujący certyfikat: QuoVadis Root CA2 (link do pobrania: https://www.quovadisglobal.com/QVRepository/DownloadRootsAndCRL/QuoVadisRootCA2-PEM/)
  2. Jeśli brakuje certyfikatu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej IT, aby uzyskać pomoc dotyczącą dodawania tych certyfikatów.
  3. Jeśli powyższe certyfikaty są obecne, administrator sieci musi zezwolić na następujące elementy: *.quovadisglobal.com.
Problemy z certyfikatami podczas dołączania do spotkania z devices and Expressway można znaleźć w artykule New Root Certificate Authority for Cisco Webex Services from March 2021

Czy ten artykuł był pomocny?