Nije moguće pridružiti se sastanku/audio zapisu zbog problema sa certifikatom

Korisnici ne mogu da se pridruže/započnu sastanke/zvuk računara na sastancima u više regiona

Korisnici ne mogu da se pridruže sastanku/audio zapisu u više regiona sa radne površine.

Simptomi uključuju:
  • Početni/pridruživanje neuspešnim za američke klastere
  • Nije moguće deliti ekran tokom.
  • Nije moguće prijaviti se sa kontrolnog čvorišta.

Za korisnike koji ne mogu da se prijave u Control Hub iz Firefoxa, pokušajte da koristite Chrome.

Sledite dole navedeno uputstvo ako dobijete grešku u vezi sa neodovršavanjem novog HidrantID certifikata sa radne površine:

  1. Proverite da li je na računaru prisutan sledeći certifikat:QuoVadis Root CA2 (link za preuzimanje: https://www.quovadisglobal.com/QVRepository/DownloadRootsAndCRL/QuoVadisRootCA2-PEM/)
  2. Ako certifikat nedostaje, obratite se IT helpdesku za pomoć pri dodavanju ovih certifikata.
  3. Ako gorenavedeni certifikati postoje, administrator mreže mora da dozvoli sledeće:*.quovadisglobal.com.
Za probleme sa certifikatima prilikom pridruživanja sastanku iz usluge Devices and Expressway pogledajte Novo osnovno telo za izdavanje certifikata za Cisco Webex Usluge od marta 2021.

Da li je ovaj članak bio koristan?