Det går inte att ansluta till mötet/ljudet på grund av certifikatproblem

Användare kan inte delta i/starta möten/datorljud i möten i flera regioner

Användare kan inte delta i möte/ljud i flera regioner från ett skrivbord.

Symtomen inkluderar:
  • Fel vid start/anslutning för USA-kluster
  • Det går inte att dela skärmen under.
  • Det gick inte att logga in från Control Hub.

För användare som inte kan logga in på Control Hub från Firefox kan du försöka med Chrome.

Följ anvisningarna nedan om du får ett felmeddelande om att du inte litar på det nya HydrantID-certifikatet från ett skrivbord:

  1. Kontrollera om följande certifikat finns på din dator:QuoVadis Root CA2 (hämtningslänk: https://www.quovadisglobal.com/QVRepository/DownloadRootsAndCRL/QuoVadisRootCA2-PEM/)
  2. Om certifikatet saknas kontaktar du IT-support för att få hjälp med att lägga till certifikat.
  3. Om ovanstående certifikat finns måste nätverksadministratören tillåta följande:*.quovadisglobal.com.
För certifikatproblem när du deltar i ett möte från Enheter och Expressway , se Ny rotcertifikatutfärdare för Cisco Webex från och med mars 2021

Var den här artikeln användbar?