Użyj tego łącznika, aby włączyć funkcję text-to-speech (TTS) w Projektancie przepływów.

 

Dla organizacji można dodać maksymalnie dziesięć łączników.

Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że pobrano klucz uwierzytelnienia (plik JSON). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Google.


 

Włącz API zamiany tekstu na mowę w chmurze w konsoli Google Cloud Platform.

1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com i przejdź do Services > Contact Center > Connectors.

2

Na karcie Google Connector kliknij Skonfiguruj lub Dodaj więcej.

3

W polu Nazwa wprowadź unikatową nazwę łącznika (na przykład Strona Oferty i rabaty).

4

Kliknij przycisk Prześlij klucz uwierzytelniający.

5

Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać szczegóły złącza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Następne czynności

Po pomyślnym zapisaniu łącznika można go użyć do skonfigurowania działania Menu w projektancie przepływu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Menu w rozdziale Praca z projektantem przepływu Cisco Webex Contact Center Podręcznika konfiguracji i administracji.