Ten artykuł dotyczy tylko klientów korzystających z klasycznej platformy zintegrowanej z Google Dialogflow ES.

Zanim rozpoczniesz

Zbuduj agenta Dialogflow , który zapewnia automatyczne odpowiedzi.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com wybierz Usługi.

2

Na karcie Contact Center wybierz opcję Funckcje.

3

Kliknij kolejno: Nowy > Agent wirtualny > Agent wirtualny.

4

Na stronie Utwórz agenta Dialogflow przed kontynuowaniem wybierz jedną z następujących opcji:

  • Nie, nie mam wstępnie skonfigurowanego agenta Dialogflow: umożliwia pobranie przykładowego agenta, a następnie zaimportowanie i dostosowanie agenta.
  • Tak, mam wstępnie skonfigurowanego agenta Dialogflow: Umożliwia pobraniepliku Intents.zip z intencją eskalacji (do eskalacji interakcji klientów do agentów) i intencją obsłużoną (aby zakończyć interakcję agenta wirtualnego z klientem i oznaczyć ją jako zakończoną).
5

Kliknij przycisk Dalej.

6

Na stronie Podaj unikatową nazwę podaj następujące informacje:

  • Podaj unikatową nazwę agenta wirtualnego: Wprowadź unikatową nazwę agenta wirtualnego. To pole jest obowiązkowe. Upewnij się, że używasz tej samej nazwy dla działania agenta wirtualnego w projektancie przepływu.
  • Podaj identyfikator projektu Dialogflow: (opcjonalnie) Wprowadź identyfikator projektu Dialogflow klienta z subskrypcją Contact Center AI opartą na Google Cloud . Jeśli nie określono identyfikatora projektu, używany jest identyfikator projektu z konta usługi w kluczu JSON.

    To pole ma zastosowanie tylko do klientów OEM. Klient OEM subskrybuje konto Contact Center oparte na sztucznej inteligencji przez Google Cloud (CCAI), aby korzystać z botów głosowych i chatbotów z utworzonych przez Cisco projektów Google Cloud Projects (GCP).


 

To pole nie ma zastosowania do klientów niebędących producentami OEM.

  • Podaj identyfikator regionu Dialogflow: (opcjonalnie) Wprowadź identyfikator regionu na potrzeby racjonalizacji i rezydencji danych w tym samym regionie. Jeśli nie określono identyfikatora regionu, domyślnym regionem jest region globalny. Jeśli nie wprowadzisz prawidłowego identyfikatora regionu, może wystąpić błąd API. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanego identyfikatora regionu, zobacz https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/how/region .
7

Kliknij przycisk Dalej.

8

Na stronie Pełna integracja dialogu przekaż klucz uwierzytelniania, wybierając plik JSON, kliknij przycisk Sprawdź poprawność , a następnie kliknij przycisk Dalej.


 

Klucz uwierzytelnienia musisz pobrać jako plik JSON z konta usługi Google Cloud Platform. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://cloud.google.com/dialogflow/docs/ .

9

(Opcjonalnie) Na stronie Awatar agenta wirtualnego prześlij obraz awatara agenta wirtualnego i kliknij przycisk Dalej.

10

Na stronie Gotowe kliknij przycisk Zakończ , aby utworzyć agenta wirtualnego.

Na stronie Funkcje zostanie wyświetlona nowo utworzona karta agenta wirtualnego. Etykieta W użyciu na karcie pokazuje liczbę szablonów czatu, w których używasz tego wirtualnego agenta. Etykieta pokazuje zero dla nowych agentów wirtualnych.