Greška:'Instalacija je bila neuspešna.Pokušajte ponovo.Greška [104]'

Greška:'Instalacija je bila neuspešna.Pokušajte ponovo.

Greška 104' prilikom pridruživanja ili početka sesije

Greška:'Instalacija je bila neuspešna.Pokušajte ponovo.Greška [104]'

Dobijam grešku 104 prilikom pokušaja pridruživanja Webex sesiji.


Rešenje:

Sledite dolenavedene korake da biste rešili problem:

Napomena:Ako nemate dozvole za preuzimanje datoteka ili nemate dozvolu za instaliranje softvera, obratite se IT odeljenju za dodatnu pomoć.

  1. Deinstalirajte Webex softver za sastanke sa računara, pogledajte:
  2. Preuzmite, izdvojite i pokrenite alatku za uklanjanje usluga sastanka.
     
  3. Instalirajte Webex softver za sastanke pomoću ručnog instalacionog programa.
  4. Izađite iz otvorenih Veb pregledača i ponovo ga pokrenite, a zatim ponovo pokušajte da se pridružite sesiji.

Ako problem potraje, obratite se Tehničkoj podršci za Webex.

Da li je ovaj članak bio koristan?