Trenutno ne mogu da se prijavim na signin.webex.com


Ne mogu da se prijavim na svoj nalog signin.webex.com.

Greška "Unesite važeću adresu" prilikom pokušaja prijavljivanja signin.webex.com

Imam problema sa prijavljivanjem na svoj nalog u signin.webex.com.


Izazvati:

Možda ćete videti sledeću grešku prilikom pokušaja prijavljivanja putem centralizovanogprijavljivanja:

Webex obezbeđuje prijavljivanje za mnoge tipove usluga na signin.webex.com, ali nisu podržani svi Webex proizvodi.

Takođe jedinstveno prijavljivanje (SSO) i nalozi sa nepotvrđenom e-adresom ne mogu da koriste ovu lokaciju za prijavljivanje.Rešenje:

Ako imate podržan nalog i još uvek imate problema, pokušajtesledeće:

  • Uverite se da unosite e-adresu. Nemojte unositi korisničko ime.
  • Pokušajte da se prijavljujete direktno sa lokacije. (Primer: https://SITENAME.webex.com) Napomena, zamenićete SITENAME pravim imenom Vaše Webex lokacije.
  • Kliknite na vezu Ne možete da pristupite nalogu da biste pristupili pomoći za prijavljivanje.

Da li je ovaj članak bio koristan?