Jag kan inte logga in på mitt konto på signin.webex.com

Jag kan inte logga in på mitt konto på signin.webex.com.

"Ange en giltig adress"-fel när du försöker logga in på signin.webex.com

Jag har problem med att logga in på mitt konto på signin.webex.com.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Orsak:

Du kan se följande fel meddelande när du försöker logga in via centraliserad inloggning:

WebEx tillhandahåller inloggning för många typer av tjänster på signin.webex.com, men alla WebEx-produkter stöds inte.

Även enkel inloggning (SSO) och konton med en overifierad e-postadress kan inte använda den här webbplatsen för att logga in.



Lösning:

Om du har ett konto som stöds och fortfarande har problem kan du försöka med följande:

  • Kontrol lera att du har angett en e-postadress. Ange inte ett användar namn.
  • Försök att logga in direkt från din webbplats. (Exempel: https://SITENAME.Webex.com)
  • Klicka på det går inte att komma åt ditt konto? länk för åtkomst till inloggnings hjälp.

Var den här artikeln användbar?