Možda imate radnike na daljinu na odvojenom telefonskom sistemu ili ključnu mušteriju do koje želite da lako dođete. Dodatak možete da povežete sa spoljnim brojem telefona. Zatim možete da ih kontaktirate koristeći njihov dodatak kao što biste kontaktirali bilo koga u vašoj organizaciji sa dodeljenim dodatkom. A kada neko kome je dodeljen virtuelni dodatak pozove vašu organizaciju, dodeljen interni dodatak i ime se pojavljuju na identifikacionom dokumentu pozivaoca.

Kreirajte virtuelni dodatak

Možete podesiti virtuelne dodatke na nivou organizacije ili na nivou lokacije. Nivo organizacije omogućava svima u celoj vašoj organizaciji da biraju isti broj dodatka kako bi došli do nekoga. Virtuelni dodatak na nivou lokacije može se birati kao i bilo koji drugi dodatak koji je dodeljen istoj lokaciji. Korisnici na istoj lokaciji moraju samo da biraju dodatak, dok korisnici na drugim lokacijama mogu da dođu do virtuelnog dodatka biranjem prefiksa za usmeravanje lokacije plus dodatak.

Pre nego što počneš

Postoje dva režima rada za virtuelne ekstenzije. Režim koji izaberete odnosi se na celu vašu organizaciju. Podrazumevani režim (Standard) koristiće velika većina kupaca. Koraci predstavljeni ovde odnose se na standardni režim. Možete da izaberete drugi raspoloživi režim (Enhanced), ali virtuelne ekstenzije neće ispravno funkcionisati ukoliko vaš PSTN provajder ne podržava posebne mrežne ekstenzije za signalizaciju (Edge Case). Za više informacija, pogledajte Promeni režim virtuelnog proširenja.

Broj koji povezujete sa dodatkom mora biti važeći broj E.164.

1

U korisničkom prikazu idite na https://admin.webex.com Usluge > Poziv > Funkcije > Virtuelno proširenje, a zatim kliknite na Napravi virtuelno proširenje.

2

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ručno dodaj- Ako imate samo jedan ili dva dodatka za dodavanje, izaberite ovu opciju i zatim navedite da li želite da dodelite dodatak na nivou organizacije ili na nivou lokacije. Ako dodajete dodatak na određenu lokaciju, izaberite lokaciju. Unesite ime i prezime koje želite da se prikazuje u direktorijumima i ID pozivatelja za dolazne pozive. Definišite proširenje na kojem želite da se osoba dobije i broj telefona E.164. Zatim kliknite na Sačuvaj.

  • Masovno dodavanje u CSV-u- Ako imate mnogo dodataka za dodavanje, izaberite ovu opciju radi praktičnosti. Koristite dostavljeni šablon da biste proverili da li je CSV datoteka pravilno formatirana, obavezno unesite potrebne informacije, kao što je da li je dodatak dodeljen na nivou organizacije ili na nivou lokacije. Ako dodeljujete dodatak na nivou lokacije, morate navesti naziv lokacije. Unesite ime i prezime, broj telefona i dodatak. Zatim kliknite na Pošalji. Lista zadataka se otvara, dajući vam status uvoza CSV-a i navodeći da li ste naišli na greške.