Možná máte vzdálené pracovníky v samostatném telefonním systému nebo klíčového zákazníka, kterého chcete snadno oslovit. Rozšíření můžete přidružit k jejich externímu telefonnímu číslu. Pak je můžete kontaktovat pomocí jejich rozšíření, stejně jako byste kontaktovali kohokoli jiného ve vaší organizaci s přiřazeným rozšířením. A když někdo, komu bylo přiřazeno virtuální rozšíření, zavolá do vaší organizace, zobrazí se na ID volajícího jeho přiřazené interní rozšíření a jméno.

Vytvoření virtuálního rozšíření

Virtuální rozšíření můžete nastavit na úrovni organizace nebo na úrovni umístění. Úroveň organizace umožňuje všem uživatelům ve vaší organizaci vytočit stejné číslo rozšíření, aby se k někomu dostali. Virtuální rozšíření na úrovni umístění lze vytočit jako jakékoli jiné rozšíření přiřazené stejnému umístění. Uživatelé ve stejném umístění musí pouze vytočit rozšíření, zatímco uživatelé na jiných místech mohou dosáhnout virtuálního rozšíření vytočením předpony směrování umístění plus rozšíření.

Než začnete

Existují dva provozní režimy pro virtuální rozšíření. Režim, který zvolíte, se vztahuje na celou organizaci. Výchozí režim (Standardní) bude používat drtivá většina zákazníků. Zde uvedené kroky se vztahují na standardní režim. Můžete vybrat druhý dostupný režim (Rozšířený), ale virtuální rozšíření nebudou fungovat správně, pokud váš poskytovatel veřejné telefonní sítě nepodporuje speciální rozšíření síťové signalizace (okrajové pouzdro). Další informace naleznete v tématu Změna režimu virtuálního rozšíření.

Číslo, které přidružíte k rozšíření, musí být platné číslo E.164.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na položku Služby > funkce > volání > virtuální rozšíření a potomklikněte na Vytvořit virtuální rozšíření.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Ručně přidat– Pokud máte k přidání jenom jedno nebo dvě rozšíření, zvolte tuto možnost a pak určete, zda chcete rozšíření přiřadit na úrovni organizace nebo umístění. Pokud rozšíření přidáváte do konkrétního umístění, vyberte umístění. Vyplňte křestní jméno a příjmení, které chcete zobrazit v adresářích, a ID volajícího pro příchozí hovory. Definujte rozšíření, na které má být osoba zastižena, a telefonní číslo E.164. Potom klikněte na Uložit.

  • Hromadné přidání do CSV– Pokud máte k dispozici spoustu rozšíření, zvolte tuto možnost pro pohodlí. Poskytnutou šablonu použijte k ověření správného formátování souboru CSV a ujistěte se, že vyplníte požadované informace, například zda je rozšíření přiřazeno na úrovni organizace nebo umístění. Pokud přiřazujete rozšíření na úrovni umístění, musíte zadat název umístění. Zadejte jméno a příjmení, telefonní číslo a rozšíření. Potom klikněte na Odeslat. Otevře se seznam Úkoly, který vám poskytne stav importu CSV a uvede, zda jste se setkali s chybami.