Kanske har du fjärranställda på ett separat telefonisystem eller en nyckelkund som du vill ska kunna nå enkelt. Du kan associera en anknytning med deras externa telefonnummer. Du kan sedan kontakta dem med deras anknytningar precis som du skulle kontakta alla andra i din organisation med en tilldelad anknytning. Och när någon som har tilldelats en virtuell anknytning ringer till din organisation visas deras tilldelade interna anknytningar och namn på inringnings-ID:t.

Skapa ett virtuellt tillägg

Du kan konfigurera virtuella anknytningar på organisationsnivå eller platsnivå. På organisationsnivån kan alla i din organisation ringa samma anknytningsnummer för att nå någon. Den virtuella anknytningen på platsnivån kan ringas upp precis som alla andra anknytningar som är tilldelade till samma plats. Användare på samma plats behöver bara ringa anknytningen, medan användare på andra platser kan nå den virtuella anknytningen genom att ringa platsomdirigeringsprefixet plus anknytningen.

Innan du börjar

Det finns två lägen för virtuella anknytningar. Läget du väljer gäller för hela din organisation. Standardläget (Standard) kommer att användas av huvudmajoriteten av kunderna. Stegen som presenteras här gäller för standardläget. Du kan välja det andra tillgängliga läget (förbättrad), men virtuella anknytningar kommer inte att fungera korrekt såvida inte PSTN din leverantör har stöd för särskilda nätverks signaleringsändelser (Edge-fall). Mer information finns i Ändra ditt virtuella anknytningsläge.

Numret som du associerar med anknytningen måste vara ett giltigt E.164-nummer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster > Samtal > Funktioner > Virtuell anknytning och klickar sedan på Skapa virtuell anknytning.

2

Välj något av följande alternativ:

  • Lägg tillmanuellt – Om du bara har en eller två anknytningar att lägga till väljer du det här alternativet och anger sedan om du vill tilldela tillägget på organisations- eller platsnivå. Om du lägger till anknytningen på en specifik plats väljer du platsen. Fyll i för- och efternamn som du vill ska visas i kataloger och inringnings-ID för inkommande samtal. Definiera anknytningen som du vill att personen ska nå och telefonnumret till E.164. Klicka sedan på Spara.

  • Lägg till samtidigt i CSV– Om du har många tillägg att lägga till väljer du det här alternativet för enkelhetens skull. Använd mallen som tillhandahålls för att verifiera att DIN CSV-fil är korrekt formaterad, och se till att fylla i den information som krävs, t.ex. om ett tillägg tilldelas på organisations- eller platsnivå. Om du tilldelar en anknytning på platsnivån måste du ange platsnamnet. Ange för- och efternamn, telefonnummer och anknytningen. Klicka sedan på Skicka. Listan Över uppgifter öppnas, vilket ger dig status på CSV-importen och anger om du har stött på några fel.