Kanske har du fjärranställda på ett separat telefonisystem eller en nyckelkund som du vill ska kunna nå enkelt. Du kan associera en anknytning med deras externa telefonnummer. Du kan sedan kontakta dem med deras anknytningar precis som du skulle kontakta alla andra i din organisation med en tilldelad anknytning. Och när någon som har tilldelats en virtuell anknytning ringer till din organisation visas deras tilldelade interna anknytningar och namn på inringnings-ID:t.

Skapa ett virtuellt tillägg

Du kan konfigurera virtuella anknytningar på organisationsnivå eller platsnivå. På organisationsnivån kan alla i din organisation ringa samma anknytningsnummer för att nå någon. Den virtuella anknytningen på platsnivån kan ringas upp precis som alla andra anknytningar som är tilldelade till samma plats. Användare på samma plats behöver bara ringa anknytningen, medan användare på andra platser kan nå den virtuella anknytningen genom att ringa platsomdirigeringsprefixet plus anknytningen.

Innan du börjar

Det finns två lägen för virtuella anknytningar. Läget du väljer gäller för hela din organisation. Standardläget (Standard) kommer att användas av huvudmajoriteten av kunderna. Stegen som presenteras här gäller för standardläget. Du kan välja det andra tillgängliga läget (förbättrad), men virtuella anknytningar kommer inte att fungera korrekt såvida inte din PSTN har stöd för särskilda nätverks signaleringsändelser (Edge-fall). Mer information finns i Ändra ditt virtuella anknytningsläge.

Numret som du associerar med anknytningen måste vara ett giltigt E.164-nummer.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster > ring > virtuella > och klickar sedan på Skapa virtuellt tillägg.

2

Välj något av följande alternativ:

  • Lägg till manuellt–Om du bara har en eller två anknytningar att lägga till väljer du det här alternativet och anger om du vill tilldela tillägget på organisations- eller platsnivå. Om du lägger till anknytningen på en specifik plats väljer du platsen. Fyll i förnamn, efternamn och visningsnamn* som du vill visa i kataloger och inringnings-ID för inkommande samtal. Definiera anknytningen som du vill att personen ska nå och telefonnumret till E.164. Klicka sedan på Spara.

     

    Visningsnamnet är ett obligatoriskt fält med 1-60 Unicode-tecken. Du kan anpassa visningsnamnet i önskat format för presentationen, till exempel ett enda ord eller flera ord för företagsnummer eller huntgrupper. Fälten för för- och efternamn är valfria. Sökfunktionen baseras på visningsnamnet som ett tillägg till för- och efternamnet.

  • Lägg till samtidigt i CSV – Om du har många tillägg att lägga till väljer du det här alternativet för enkelhetens skull. Använd mallen som tillhandahålls för att verifiera att DIN CSV-fil är korrekt formaterad, och se till att fylla i den information som krävs, t.ex. om ett tillägg tilldelas på organisations- eller platsnivå. Om du tilldelar en anknytning på platsnivån måste du ange platsnamnet. Ange för- och efternamn, visningsnamn, telefonnummer och anknytningen. Klicka sedan på Skicka. Listan Över uppgifter öppnas, vilket ger dig status på CSV-importen och anger om du har stött på några fel.

     

    Kolumnen för visningsnamn är obligatorisk i den virtuella tilläggsmallen.csv och kolumnerna för- och efternamn är valfria.