Kanskje du har eksterne arbeidere på et separat telefonisystem eller en nøkkelkunde som du ønsker å kunne nå enkelt. Du kan knytte et internnummer til det eksterne telefonnummeret. Du kan deretter kontakte dem ved hjelp av internnummeret på samme måte som du kontakter alle andre i organisasjonen med en tilordnet utvidelse. Og når noen som er tilordnet et virtuelt internnummer, ringer til organisasjonen din, vises det tilordnede internnummeret og navnet på innringer-ID-en.

Opprett et virtuelt internnummer

Du kan konfigurere virtuelle internnummer på organisasjonsnivå eller stedsnivå. Organisasjonsnivået gjør det mulig for alle i hele organisasjonen å ringe det samme internnummeret for å nå noen. Det virtuelle internnummeret på stedsnivå kan ringes opp på samme måte som alle andre internnummer som er tilordnet samme sted. Brukere på samme sted trenger bare å ringe internnummeret, mens brukere på andre steder kan nå det virtuelle internnummeret ved å ringe prefiks for stedsruting pluss internnummeret.

Før du starter

Det finnes to driftsmåter for virtuelle internnummer. Modusen du velger, gjelder for hele organisasjonen. Standardmodusen (Standard) vil bli brukt av de aller fleste kunder. Trinnene som presenteres her, gjelder for standardmodus. Du kan velge den andre tilgjengelige modusen (Forbedret), men virtuelle internnummer vil ikke fungere ordentlig med mindre PSTN-leverandøren støtter spesielle nettverkssignal-internnummer (edge case). Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre modus for virtuelt internnummer.

Nummeret du knytter til internnummeret, må være et gyldig E.164-nummer.

1

Gå til https://admin.webex.comTjenester > Ring > Funksjoner > Virtuelt internnummer i kundevisningen i , og klikk deretter på Opprett virtuelt internnummer.

2

Velg ett av følgende alternativer:

  • Legg til manuelt– hvis du bare har ett eller to internnummer å legge til, velger du dette alternativet og angir deretter om du vil tilordne internnummeret på organisasjons- eller stedsnivå. Hvis du legger til internnummeret på et bestemt sted, velger du stedet. Fyll ut for- og etternavnet du vil vise i kataloger og innringer-ID for innkommende anrop. Definer internnummeret du vil at personen skal nås på, og E.164-telefonnummeret. Deretter klikker du på Lagre.

  • Masseregistrer i CSV– hvis du har mange internnummer å legge til, velger du dette alternativet for enkelhets skyld. Bruk den angitte malen til å verifisere at CSV-filen er riktig formatert, og pass på at du fyller ut den nødvendige informasjonen, for eksempel om en filtype tilordnes på organisasjons- eller stedsnivå. Hvis du tilordner et internnummer på stedsnivå, må du angi stedsnavnet. Angi for- og etternavn, telefonnummer og internnummer. Deretter klikker du på Send inn. Oppgave-listen åpnes og viser deg status for CSV-importen og angir om det har oppstått feil.