Dodeljivanje asistenata vašem pomoćnom bazenu

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na opciju "Postavke poziva> dodatnih funkcija.

3

U okviruIzvršni , pretražite i izaberite korisnike koje želite da dodate u svoju grupu pomoćnika.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Filtriranje poziva poslatih pomoćniku

Pomoću opcije filtriranja poziva možete da odlučite koji pozivi treba da idu vašem asistentu.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na opciju "Postavke poziva> dodatnih funkcija.

3

U okviru"Izvršni" uključite preklopnik za filtriranje poziva.

4

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Svi pozivi
 • Svi interni pozivi
 • Svi spoljni pozivi
 • Prilagođeni filteri poziva– Odaberite ovu opciju da biste se uverili da su samo određeni pozivi preusmereni na izvršnog pomoćnika. Ako je izabrano, kliknite na dugme "Dodaj novi filter" da biste razvili prilagođeni filter poziva.
5

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Opciju filtriranja poziva možete aktivirati ili deaktivirati pomoću desk telefona. Koristite sledeće šifre za pristup funkcijama (FAC) – kodove koji se mogu uneti putem tastature telefona da biste kontrolisali određene funkcije – da biste aktivirali ili deaktivirali opcije filtriranja poziva koje ste podesili na portalu korisnika poziva.

 • Aktivirajte filtriranje poziva (executive) - #61

 • Deaktivirajte filtriranje poziva (executive) - #62

Omogućavanje obaveštenja o pozivu na dodatne lokacije

Možete odabrati da obavestite dodatne lokacije koristeći izvršnu uslugu. Takođe možete odabrati da dodate poprskanje prstenom ovim obaveštenjima.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na opciju "Postavke poziva> dodatnih funkcija.

3

U okviruIzvršni , uključite lokaciju da biste pozvonili na preklopnik.

4

U padajućem meniju odaberite tip obaveštenja:

 • Tiho

 • Prskanje prstena

5

Odaberite lokacije koje želite da upozorite:

 • Lokacija jedinstvenog dosega broja (Office Anywhere)– broj telefona naveden u postavkama lokacije Office Anywhere.

 • Lokacija mobilnogtelefona – Broj telefona naveden u podešavanjima mobilnosti.

 • Lokacije za izgled deljenog poziva– Uređaji na kojima je konfigurisan izgled deljenog poziva.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Podešavanje opcija prstena, opcija prevrtanja i ID prezentacije pozivaoca

Pomoću funkcije upozorenja možete da konfigurišete opcije prstena za dolazne pozive, opcije prevrtanja i ID prezentaciju pozivaoca.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Iz potala korisnika poziva idite na opciju "Postavke poziva> dodatnih funkcija.

3

U okviru > obaveštenja za izvršnukontrolu izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Istovremeno– Zvonite svim pomoćnicima telefona u isto vreme.
 • Sekvencijalno– Pozovite pomoćne telefone redosledom kojim se pojavljuju u tabeli pomoćnika.
4

Odaberite način rukovanja pozivima ako se niko ne javlja:

 • Pošalji govornoj pošti
 • Prosledi
 • Ne radi ništa
5

Odaberite ime i broj pozivaoca koji ćete pokazati na telefonu pomoćnika za dolazne pozive iz reda.

6

Kliknite na dugme Sačuvaj.