Uređivanje podešavanja reda poziva

Možete da promenite jezik, broj poziva za red i ID pozivaoca za svoj red poziva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Podešavanja, kliknite na Upravljaj.

4

Uredite bilo koje od sledećih polja:

  • Broj poziva u redu – ovo je najveći broj poziva za ovaj red poziva. Kada se dostigne ovaj broj, aktiviraju se podešavanja u slučaju prepunjenosti.

  • Jezik – ovaj jezik se primenjuje na zvučne najave za ovaj red poziva.

  • Vremenska zona – ova vremenska zona se primenjuje na rasporede primenjene na ovaj red poziva.

  • ID pozivaoca – izaberite ime i broj koji će se koristiti kada je omogućeno prosleđivanje poziva, kada se pozivi prosleđuju i za pozivaoce da upute povratni poziv.

  • Karakteristično zvonjenje – ovo je poseban obrazac zvona za razlikovanje dolaznih poziva iz ovog reda poziva.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Uređivanje brojeva telefona u redu poziva

Možete da promenite broj telefona reda poziva i da dodate do 10 rezervnih brojeva.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite na Usluge, pa odaberite Pozivanje > Funkcije.

2

Izaberite Red poziva, a zatim izaberite red poziva za uređivanje sa liste.

3

Na bočnoj tabli, pored stavke Broj telefona, izaberite dodeljeni broj.

4

Uredite Broj telefona i/ili Lokal.

5

Omogućite opciju Dozvoli broj telefona iz reda za odlazne pozive da biste omogućili broj telefona iz reda za odlazne pozive.

6

Dodajte rezervne brojeve koristeći funkciju pretrage.

7

Omogućite ili onemogućite opciju Karakteristično zvonjenje za rezervne brojeve dodeljene redu poziva tako što ćete kliknuti na preklopni taster.

8

U tabeli izaberite obrazac zvona koji ćete dodeliti svakom rezervnom broju pomoću padajućeg menija u koloni Obrazac zvona.

9

Kliknite na Sačuvaj.