Rediger indstillinger for opkaldskø

Du kan ændre sprog, antal opkald for køen og opkalder-id'et til din opkaldskø.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

På sidepanelet ved siden af Indstillinger skal du klikke på Administrer.

4

Rediger et af følgende felter:

  • Antal opkald i kø – dette er det maksimale antal opkald for denne opkaldskø. Når dette antal er nået, aktiveres indstillingerne for overløb.

  • Sprog– dette sprog gælder for lydmeddelelser for denne opkaldskø.

  • Tidszone – denne tidszone gælder for de tidsplaner, der anvendes for denne opkaldskø.

  • Opkalder-id – vælg det navn og nummer, der skal bruges, når viderestilling af opkald aktiveres, når opkald viderestilles, og som opkaldere kan ringe tilbage til.

  • Særlig ringetone – dette er et særligt ringemønster, der gør det muligt at skelne mellem indgående opkald og denne opkaldskø.

5

Klik på Gem.

Rediger telefonnumre for opkaldskø

Du kan ændre din opkaldskøs telefonnummer og tilføje op til 10 alternative numre.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester og vælge Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldskø, og vælg den opkaldskø, du vil redigere, på listen.

3

Klik på det tildelte nummer i sidepanelet ved siden af Telefonnummer.

4

Rediger Telefonnummer og/eller Lokalnummer.

5

Aktivér Tillad køtelefonnummer for udgående opkald for at tillade køtelefonnummeret for de udgående opkald.

6

Tilføj alternative numre ved hjælp af søgefunktionen.

7

Aktivér eller deaktiver Særlig ringetone for de alternative numre, der er tildelt opkaldskøen, ved at klikke på til/fra-knappen.

8

I tabellen skal du vælge det ringemønster, der skal tildeles til hvert alternativt nummer, ved hjælp af rullemenuen i kolonnen Ringemønster.

9

Klik på Gem.