Edytowanie ustawień kolejki połączeń

Można zmienić język, liczbę połączeń w kolejce oraz identyfikator dzwoniącego w kolejce połączeń.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij Zarządzaj obok pozycji Ustawienia.

4

Edytuj dowolne z następujących pól:

  • Liczba połączeń w kolejce — jest to maksymalna liczba połączeń w danej kolejce połączeń. Po osiągnięciu tej liczby uruchamiane są ustawienia przepełnienia.

  • Język — język komunikatów dźwiękowych w danej kolejce połączeń.

  • Strefa czasowa — strefa czasowa harmonogramów stosowanych w danej kolejce połączeń.

  • Identyfikator dzwoniącego — wybierz nazwę i numer, który ma być używany, gdy przekierowywanie połączeń jest włączone, połączenia są przekierowywane na zewnątrz oraz gdy dzwoniący mają oddzwonić.

  • Charakterystyczny dzwonek — specjalny wzorzec dzwonienia pozwalający odróżnić połączenia przychodzące z danej kolejki połączeń.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Edytowanie numerów telefonów kolejki połączeń

Można zmienić numer telefonu kolejki połączeń i dodać maksymalnie 10 numerów dodatkowych.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do pozycji Usługi i wybierz Połączenie > Funkcje.

2

Kliknij Kolejka połączeń, a następnie wybierz z listy kolejkę połączeń do edycji.

3

W panelu bocznym kliknij przypisany numer obok pozycji Numer telefonu.

4

Edytuj numer telefonu lub numer wewnętrzny.

5

Włącz opcję Zezwól na dodanie numeru telefonu do kolejki dla połączeń wychodzących, aby zezwolić na dodanie numeru telefonu do kolejki dla połączeń wychodzących.

6

Dodaj numery dodatkowe za pomocą funkcji wyszukiwania.

7

Włącz lub wyłącz charakterystyczne dzwonki dla numerów dodatkowych przypisanych do kolejki połączeń, klikając przełącznik.

8

W tabeli wybierz wzorzec dzwonka, który ma zostać przypisany do każdego numeru dodatkowego, korzystając z menu rozwijanego w kolumnie Wzorzec dzwonka.

9

Kliknij opcję Zapisz.