Redigere innstillingene for samtalekø

Du kan endre språk, antall samtaler for køen og innringer-ID-en for samtalekøen.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Innstillinger, klikker du på Administrer.

4

Rediger hvilket som helst av følgende felt:

  • Antall samtaler i kø– dette er maksimalt antall samtaler for denne samtalekøen.Når dette antallet er nådd, aktiveres innstillingene for overløp.

  • Språk– Dette språket gjelder for lydkunngjøringene for denne samtalekøen.

  • Tidssone– denne tidssonen gjelder for tidsplanene som brukes for denne samtalekøen.

  • Innringer-ID– velg navnet og nummeret som skal brukes når viderekobling er aktivert, samtaler viderekobles og når innringere skal ringe tilbake.

  • Karakteristisk ringesignal– dette er et spesielt ringemønster for å skille innkommende anrop fra denne samtalekøen.

5

Klikk på Lagre.

Rediger telefonnumre for samtalekø

Du kan endre telefonnummeret til samtalekøen og legge til opptil ti alternative numre.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtalekø, og velg deretter samtalekøen du vil redigere fra listen.

3

I sidepanelet ved siden av Telefonnummer, klikker du på det tilordnede nummeret.

4

Rediger telefonnummeret og/eller internnummeret.

5

Aktiver Tillat køtelefonnummer for utgående samtaler for å tillate køtelefonnummeret for utgående anrop.

6

Legg til Alternative numre med søkefunksjonen.

7

Aktiver eller deaktiver Karakteristisk ringesignal for de alternative numrene som er tilordnet samtalekøen ved å klikke på bryteren.

8

I tabellen velger du ringemønsteret som skal tilordnes til hvert alternative nummer ved å bruke rullegardinmenyen i Ringemønster-kolonnen.

9

Klikk på Lagre.