Gesprekswachtrij-instellingen bewerken

U kunt de taal, het aantal gesprekken voor de wachtrij en de beller-id voor uw gesprekswachtrij wijzigen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Instellingen op Beheren.

4

Bewerk een van de volgende velden:

  • Aantal gesprekken in de wachtrij: dit is het maximale aantal gesprekken voor deze gesprekswachtrij. Zodra dit aantal is bereikt, worden de overloopinstellingen geactiveerd.

  • Taal: deze taal is van toepassing op de audio-aankondigingen voor deze gesprekswachtrij.

  • Tijdzone: deze tijdzone is van toepassing op de planningen voor deze gesprekswachtrij.

  • Beller-id: selecteer de naam en het nummer die moeten worden gebruikt wanneer doorschakelen is ingeschakeld, gesprekken worden doorgeschakeld en die bellers moeten gebruiken om terug te bellen.

  • Afwijkende beltoon: dit is een speciaal rinkelpatroon om binnenkomende gesprekken van deze gesprekswachtrij te onderscheiden.

5

Klik op Opslaan.

Telefoonnummers in een gesprekswachtrij bewerken

U kunt uw telefoonnummer in de gesprekswachtrij wijzigen en maximaal 10 alternatieve nummers toevoegen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Telefoonnummer op het toegewezen nummer.

4

Bewerk het telefoonnummer en/of het toestel.

5

Schakel Telefoonnummer in de wachtrij toestaan voor uitgaande gesprekken in om het telefoonnummer in de wachtrij voor uitgaande gesprekken toe te staan.

6

Voeg alternatieve nummers toe met behulp van de zoekfunctie.

7

Schakel Afwijkende beltoon in of uit voor de alternatieve nummers die aan de gesprekswachtrij zijn toegewezen door op de schakelaar te klikken.

8

Selecteer in de tabel het belpatroon dat u aan elk alternatief nummer wilt toewijzen via het vervolgkeuzemenu in de kolom Belpatroon.

9

Klik op Opslaan.