Редактиране на настройките за опашките за повиквания

Можете да промените езика, броя повиквания за опашката и ИД на повикващия за вашата опашка на повикванията.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Настройки, щракнете върху Управление.

4

Редактирайте, както е необходимо, следните полета:

  • Брой повиквания в опашката – Максималният брой повиквания за тази опашка на повикванията.След като се достигне този брой, се задействат настройките за препълване.

  • Език – Езикът, който се прилага за аудио съобщенията за тази опашка на повикванията.

  • Часова зона – Часовата зона, която се прилага за графиците, приложени към тази опашка на повикванията.

  • ИД на повикващия – Изберете името и номера, които да се използват, когато пренасочването на повикванията е разрешено, повикванията се прехвърлят навън и за обратно повикване на повикващите.

  • Отличително звънене – Специален модел на звънене, който отличава входящите повиквания от тази опашка на повикванията.

5

Щракнете върху Запиши.

Редактиране на телефонните номера за опашките за повиквания

Можете да промените телефонния номер за опашката на повикванията и да добавите до 10 алтернативни номера.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги и изберете Повиквания > Функции.

2

Щракнете върху Опашка на повикванията и изберете от списъка опашката на повикванията, която искате да редактирате.

3

В страничния панел, до Телефонен номер, щракнете върху зададения номер.

4

Редактирайте стойностите за Телефонен номер и/или Вътрешен номер.

5

Активирайте Разрешаване на телефонен номер на опашката за изходящи повиквания, за да разрешите телефонния номер на опашката за изходящите повиквания.

6

Добавете Алтернативни номера с помощта на функцията за търсене.

7

Активирайте или деактивирайте опцията Отличителен тон на звънене за алтернативните номера, зададени за опашката на повикванията, като щракнете върху превключвателя.

8

В таблицата изберете модела на звънене, който да бъде зададен за всеки алтернативен номер, като използвате падащото меню в колоната Модел на звънене.

9

Щракнете върху Запиши.