Úprava nastavení fronty hovorů

Můžete změnit jazyk, počet volání fronty a ID volajícího fronty hovorů.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Nastavení klikněte na možnost Spravovat.

4

Upravte kterékoli z následujících polí:

  • Počet volání ve frontě – maximální počet volání pro tuto frontu hovorů. Po dosažení tohoto počtu se spustí nastavení přetečení.

  • Jazyk – jazyk zvukových oznámení pro tuto frontu hovorů.

  • Časové pásmo – časové pásmo pro plány použité pro tuto frontu hovorů.

  • ID volajícího – vyberte jméno a číslo, které se má použít, když je povoleno přesměrování hovorů, když jsou hovory přesměrovány a pro zpětné volání volajících.

  • Jedinečné vyzvánění – speciální styl vyzvánění, který odlišuje příchozí hovory z této fronty hovorů.

5

Klikněte na možnost Uložit.

Úprava telefonních čísel fronty hovorů

Můžete změnit telefonní číslo fronty hovorů a přidat až 10 alternativních čísel.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby a zvolte Volání > Funkce.

2

Klikněte na možnost Fronta hovorů a ze seznamu vyberte frontu hovorů, kterou chcete upravit.

3

Na bočním panelu vedle položky Telefonní číslo klikněte na přiřazené číslo.

4

Upravte telefonní číslo nebo linku.

5

Povolením možnosti Povolit telefonní číslo fronty pro odchozí hovory povolíte telefonní číslo fronty pro odchozí hovory.

6

Přidejte alternativní čísla pomocí funkce vyhledávání.

7

Povolte nebo zakažte jedinečné vyzvánění pro alternativní čísla přiřazená do fronty hovorů kliknutím na přepínač.

8

V tabulce pomocí rozevírací nabídky ve sloupci Styl vyzvánění vyberte styl vyzvánění, které chcete přiřadit každému alternativnímu číslu.

9

Klikněte na možnost Uložit.