Du hittar en komplett lista med alla RoomOS-versioner här:

Cisco Webex Board har kört RoomOS sedan januari 2019.


Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på alla Webex-registrerade enheter. Läs den här artikeln för att kontrollera vilka funktioner som stöds av din enhet.

9 september, 2021

Gestigenkänning för tumme upp och ned

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Du kan interagera med Desk Pro med hjälp av gester. Redan tidigare kunde du räcka upp handen med hjälp av gester. Nu kan du även visa tumme upp och ned med hjälp av gester. Stöd för applåder kommer senare.

Mer information finns i artikeln Igenkänning av gester.

Lägg till egna webbappar

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Nu kan du lägga till och ta bort webbappar direkt från menyn Inställningar på Webex Boards och Desk Pro. Du får även information om externt hanterade webbappar som IT-administratören har lagt till via Control Hub, men du kan inte redigera dem.

Direktdelning är tillgängligt för molnregistrerade enheter och enheter som är länkade till Webex Edge for Devices när molnhanterad uppgradering av programvara är aktiverad.

Mer information finns i avsnittet Aktivera hantering av webbappar och Hantera webbappar.

Direktdelning från Webex

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

För att förbättra kvaliteten på innehållsdelningen föredrar Webex-appen att dela innehåll direkt till Webex-enheten via det lokala nätverket. I konfigurationer där direktdelning inte är tillgängligt dirigerar appen om innehållet via molnet.

Direktdelning är tillgängligt för molnregistrerade enheter och Webex Optimized Experience för Webex Edge for Devices. Den här ändringen ger även möjliget till trådlös innehållsdelning i CVI-samtal för molnregistrerade enheter.

Molnbaserad parkoppling för Webex Edge for Devices

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Webex Edge for Devices tillåter nu att lokala enheter använder alla molnbaserade Webex-parkopplingsalternativ för att ge bättre användbarhet och säkerhet. Identifiera och anslut till Webex Room-enheter i närheten via ljud (ultraljud), Wi-Fi-identifiering eller manuellt genom att söka efter rumsnamnet. Besökare kan även dela innehåll direkt från webbläsare via devices.webex.com och ansluta med en gästkod – det behövs ingen app.

Den här funktionen är bara tillgänglig när Webex Optimized Experience är aktivt.

Nätverkstest från enhetens användargränssnitt

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Nätverkstestet är ett enkelt pingtest för att kontrollera om en videokonferensenhet är ansluten till nätverket. Nätverkstestet är tillgängligt både före och efter registreringen.

Mer information finns i artikeln Nätverkstest.

Room Navigator-stöd för 802.1x

Versions-ID: RoomOS 10.7.1.2 05b751884cf

Den här säkerhetsfunktionen kan nu användas i Room Navigator. Stödet för 802.1x innebär en säker anslutning där kunder kan autentisera enheter i nätverket. Nu kan säkerhetsmedvetna företag autentisera sina enheter i nätverket.

Mer information finns i avsnittet Konfigurera 802.1x-autentisering.

9 augusti 2021

Nytt användargränssnitt

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Cisco Webex har gjorts om med nya ikoner och nya färger! Det nya användargränssnittet finns på Webex Boards, Desk Pro- och Room-serien.

Vi lanserar två teman, "Ljus" och "Kväll" som kan väljas via Control Hub. "Ljus" är standardtema.

Stöd för USB-mikrofon i Desk- och Room-enheter

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Du kan använda en USB-mikrofon eller ett USB-ljudgränssnitt med din Desk Pro-, Room Kit-, Room Kit Mini- och Room 55-enhet. I allmänhet rekommenderar vi att du använder Cisco Webex Table Microphone eller Cisco Ceiling Microphone som externa mikrotelefoner. I vissa scenarier kan du dock behöva eller ha nytta av externa USB-mikrofoner eller USB-ljudgränssnitt:

Mer information finns i artikeln Stöd för USB-mikrofon.

Heltäckande mediekryptering

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Cisco är känt för sitt engagemang kring företagssäkerhet. Vi utformar alltid funktioner med säkerheten i åtanke.

E2EE-projektets syfte är att kunder ska kunna hålla krypterade möten, så att endast de själva har kontroll över krypteringsnycklarna och kan säkerställa att ingen får åtkomst till mötena.

Mer information finns i artikeln Heltäckande kryptering.

Meddelanden under stora möten

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Under stora möten kan meddelanden om personer som ansluter och lämnar mötet vara störande. Vi har gjort mötesmiljön trevligare genom att stänga av sådana meddelanden som standard under stora möten. Enligt den nya standarden visas meddelanden under möten med upp till 25 deltagare. Över den storleken visas inte meddelanden fram till att mötet är över.

Administratörer kan ställa visning av meddelanden om deltagare som ansluter/lämnar med xConfiguration Conference JoinLeaveNotifications.

Gästdelning tillgängligt i samtal

Versions-ID: RoomOS 10.6.1.1 20a28080ecd

Glöm alla kablar, adaptrar och installation av klienter. Med WebRTC-klienten share.webex.com kan du enkelt dela innehåll direkt från webbläsaren. Med den här uppdateringen blir gästdelning även tillgänglig när Webex Room-enheten är i ett Webex-möte.

Tillgängligt för molnregistrerade delade enheter och med Webex Optimized Experience för Webex Edge for Devices.

Mer information finns i artikeln Trådlös gästdelning.

1 juli 2021

Cisco Proximity för molnregistrerade enheter

Versions-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

Webex-appen fungerar med både lokala och molnregistrerade enheter, vilket möjliggör trådlös delning, enhetsstyrning och enkelt deltagande i möten. Nu kan även Cisco Proximity ansluta till både lokala och molnregistrerade enheter. Vi rekommenderar att du distribuerar Webex-appen där det är möjligt. Om det inte går så är Cisco Proximity ett enkelt och enhetscentrerat alternativ utan infrastrukturberoenden.Mer information finns i artikeln Cisco Proximity 4.0: Parkoppling i molnet och på https://proximity.cisco.com/.

Webex Assistant för enheter är tillgängligt på franska och tyska

Versions-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

Nu är Webex Assistant för enheter tillgängligt på franska och spanska förutom på engelska. Med Webex Assistant för enheter kan du använda dina Cisco Webex Board-, Desk Pro- och Room-enheter via handsfree-funktion.

Mer information finns i artikeln Kom igång med Webex Assistant för enheter.

Lägg till anpassade meddelanden på Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 10.5.1.1 e8cbc758d40

Nu kan du lägga till en kort textsträng nere till vänster på skärmen på Webex Boards. Det kan till exempel vara instruktioner för särskilda samtalsinställningar eller information om en lokal supportkontakt.

Mer information finns i avsnittet Lägga till ett anpassat meddelande.

1 juni 2021

Öppna ett befintligt utrymme i personligt läge på Webex Board och Desk Pro

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Användare i personligt läge kan nu öppna ett Webex-utrymme från sin app och komma åt innehållet där. På så sätt kan du till exempel spara whiteboard-tavlor i ditt personliga utrymme.

Mer information finns i artikeln Öppna ett utrymme på en enhet.

Igenkänning av gesten för uppräckt hand

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Nu kan du interagera med Desk Pro med hjälp av gester. Du kan visa indikatorn för handuppräckning under ett möte genom att räcka upp handen fysiskt framför enheten. När kameran har identifierat din hand visas en bekräftelsecirkel på skärmen. Håll upp handen tills cirkeln är färdig för att aktivera handuppräckningen. Om du tar ned din hand innan cirkeln är färdig avbryts åtgärden.

Mer information finns i artikeln Igenkänning av gester.

Identifiering av former

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Identifieringen av former förstår nu pilar och kurvor så att whiteboard-sessioner blir snyggare, mer problemfria och enklare att förstå. Om du formidentifieringen inte är aktiv när du ritar figuren kan du identifiera formen genom att trycka länge på den.

Läs mer om att använda whiteboardtavlan på Webex Board- och Desk-enheter.

Reaktioner på möten

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Med reaktioner kan du visa engagemang under ett möte utan att störa presentationen. Reaktioner ger presentatören feedback från publiken så att presentationen känns interaktiv​. Du kan skicka reaktioner via knappen Reagera i samtalskontrollerna, och här finns även ett alternativ för att räcka upp handen. Hela strömmen med reaktioner visas uppe till höger på enheten​.Mer information finns artikeln Reaktioner under möten.

Rumsbokning utanför rummet med Room Navigator

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877

Nu kan du boka rum med Cisco Webex Room Navigator även utanför rummet. Väggmonteringen har en färgad ljusremsa som tydligt visar rummets tillgänglighet även på avstånd. Användarna kan även boka rummet spontant och visa rummets kalender för dagen.Mer information finns i artiklarna Rumsbokning utanför rummet och Ställa in Room Navigator som rumsbokningsenhet.

19 maj 2021

Värdkontroll för att stänga av video

Versions-ID: RoomOS 10.4.1.1 85ff0a04877 och RoomOS 9.15.4.12 67a93d56abf

Värden för ett Webex-möte kan stänga av deltagarnas ljud. Det här kan vara användbart om fjärrslutpunkten stör mötet utan att veta om det, eller om fjärrslutpunkten inte kan stänga av sin egen video.

Mer information finns i artikeln Stänga av video.

15 april 2021

Ny Layout-meny

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 och RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Nu kan du se samma layoutnamn och ikoner oavsett om du använder en Webex-enhet eller en Webex-app. Den här ändringen introducerades i februari för Webex Board och är nu tillgänglig på alla Room- och Desk-enheter.

Mer information finns i artikeln Ändra skärmlayout under ett samtal.

Tangentbordsspråk

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 och RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Tangentbordet på Touch 10, Room Navigator och integrerade pekgränssnitt har stöd för fler språk. Tangentbordsspråket följer språkinställningen i användargränssnittet. Du kan välja språk för användargränssnittet på enhetens inställningsmeny.

Mer information finns i artikeln Ändra språk på en Room- eller Desk-enhet.

Fördjupad delning från Desk Pro

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Med fördjupad delning kan du hålla intressanta presentationer genom att placera dig själv ovanpå innehållet i datorn. Presentationen och videon skickas i innehållsströmmen så att du förblir i fokus tills du slutar dela. Fördjupad delning finns på menyn för virtuella bakgrunder i Desk Pro.

Mer information finns i artikeln Fördjupad delning.

5x5-rutnätslayouter

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Med större rutnätslayouter kan du se mer av dina kollegor och arbeta ansikte mot ansikte med dina kontakter. 5x5-rutnät blev tillgängliga för alla kodade möten i januari. Nu kan du få en layout på upp till 5x5 när du växlar till rutnätslayouten i Room, Board och Desk Pro.

Läs mer i artikeln Layouter för videoströmmar.

Layouter för enheter med dubbla skärmar

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 och RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Vi har förbättrat de tillgängliga videolayouterna för enheter med dubbla skärmar. Med Framträdande visas en stor aktiv talar på ena bildskärmen och ett 5x5-rutnät på den andra skärmen. Med Rutnätslayout visas alla deltagare lika stora, med högst 3x4 plus 3x4 deltagare. Den här ändringen gäller för närvarande bara för växlade möten. Det finns en övre gräns på 25 synliga videoströmmar.

Läs mer i artikeln Layouter för videoströmmar.

Värdkontroller för deltagare som räcker upp handen

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8 och RoomOS 9.15.3.13 e8923dc6f18

Ibland kan deltagarna glömma att ta ned handen när de har ställt sin fråga. Det gör det svårare för värden att hålla ordning på deltagarnas uppräckta händer. Nu kan värden och samvärden sänka en enskild deltagares hand eller samtliga händer.

Läs mer i artikeln Värdkontroller för handuppräckning.

Kamerakontroll på Room USB

Versions-ID: RoomOS 10.3.1.2 a911d5664c8

Webex-enheter ramar automatisk in personen framför enheten, men ibland kanske du vill fokusera på ett föremål eller specifikt område i rummet. Nu kan du styra kameran på Room USB-enheter manuellt via en TRC6-fjärrkontroll. Du kan använda fjärrkontrollen till att panorera, luta och zooma kameran.

Mer information om Room USB finns i artikeln Kom igång.

15 mars 2021

Webex Edge för enheter: nya minimikrav gällande programvaruversion

Progamvaran måste vara uppdaterad för att Webex Edge ska kunna upprätthålla sin Webex-anslutning. Från mars 2021 byter Cisco Webex till en ny Certificate Authority, IdenTrust Commercial Root CA 1. Den här ändringen gör att kunder som uppgraderar sin enhetsprogramvara manuellt måste uppgradera sina enheter till minst CE 9.14.5 och helst CE 9.15 så snart som möjligt så att de ska kunna användas med Webex Edge för enheter.

Läs mer i artikeln Uppgradering av programvara för Webex Edge för enheter. Mer information om Webex Edge for Devices finns i Webex Edge for Devices.

Bokning i rummet

Versions-ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c och RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Med bokning i rummet kan du förlänga din bokning eller boka ett rum för ett spontant möte. Om rummet är tillgängligt kan du boka det med en pekkontroller, Touch 10 eller Room Navigator. Om Webex Assistant är aktiverat kan du boka rummet med röstkommandon.

Läs mer om att boka direkt från rummet i artiklarna för Touch 10 och Room Navigator samt för Webex Assistant. Läs mer hur du aktiverar bokning direkt från rummet i Aktivera bokning i rummet för Webex-rum i delat läge

Brusreducering för DX70 och DX80

Versions-ID: RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Du kan reducera brus för DX70 och DX80 när du ska hålla möten hemifrån eller i andra miljöer med irriterande bakgrundsljud som tangentbordsklick, trafik eller en granne som renoverar. Med det avancerade AI:t i BabbleLabs kan vi identifiera och filtrera bort brus från rösten så att kommunikationen blir tydligare.

Läs mer i artikeln Brusredcering i Webex-rum.

Nya funktioner för värdar och samvärdar

Versions-ID: RoomOS 10.2.1.3 886f017f09c och RoomOS 9.15.2.12 c379560982f

Värden och samvärden kan släppa in alla som väntar i lobbyn med en enda knapp.

Läs mer i artikeln Släpp in alla deltagare till ett möte.

15 februari 2021

Formigenkänning på whiteboard

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 och RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Städa upp dina ritningar på Webex Board- och Desk-enheter. Nu kan du automatiskt göra om dina frihandsskisser till perfekta vanliga former med formigenkänning på Webex Board- och Desk-enheter.

Läs mer om att använda whiteboardtavlan på Webex Board- och Desk-enheter.

Optimerad Webex-miljö i Webex Edge for Devices

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 och RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Enheter som är länkade med Webex Edge for Devices får tillgång till hela den optimerade Webex Meetings-miljön när de ansluter till Webex-möten. Enheterna fortsätter att använda SIP för interna samtal och vid anslutning till externa tjänster.

Läs mer i artikeln Optimerad Webex-miljö i Webex Edge for Devices

Layoutval på Webex Board

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Nytt för Webex Board – Få samma upplevelse som på andra Webex Room-enheter och välj den layout som passar ditt möte, till exempel rutnätsvy eller aktiv talare.

Läs mer i artikeln Layouter för videoströmmar.

Begär ljud av/på

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 och RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Smidigare mötesfunktioner. Mötesvärden kan skicka en uppmaning att aktivera ljudet till en deltagare som stängt av ljudet utan att behöva ta det framför hela mötet.

Läs mer i artikeln Tysta alla deltagare på ett möte.

Ändra mötesroller från din enhet

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94 och RoomOS 9.15.1.11 9c47f567d66

Är teamet djupt inne i en diskussion trots att du är sen till nästa möte? Nu kan du ändra mötesroller från din Webex-enhet . Med den här funktionen kan du göra någon annan till värd för ditt möte direkt från en Webex Room-enhet. På så sätt kan du lämna mötet utan att avsluta det för alla, eftersom någon annan tar över din roll som värd.

Läs mer i artikeln Ändra roller under ett möte på Webex Room- och Desk-enheter.

Textning under möten

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Aktivera textning under Webex-möten så att du inte missar något som sägs. Textning är tillgänglig när Webex Assistant for Meetings har lagts till för mötet.

Läs mer i artikeln Textning i Webex Rooms.

Webappar i samtal

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

De webappar du använder i lokala möten är nu tillgängliga i samtal. Du kan låta fjärranslutna team i ett samtal arbetar med en Kanban-tavla direkt, flytta omkring uppgifter och redigera text på Webex Board eller Desk Pro. Efter mötet behöver du inte ta bilder och göra om arbetet på din bärbara dator.

Läs mer i artikeln Dela en webbapp med Webex Board och Desk Pro.

Bättre delning på Desk Pro

Versions-ID: RoomOS 10.1.1.2 bd0d2b72f94

Nu är det enklare att styra vad du ser när du använder Desk Pro som datorskärm. Om du knackar på Desk Pro-skärmen under ett samtal ser du en förhandsgranskning av bild-i-bild-visningen på datorskärmen. Maximera om du vill se datorn i helskärmsläge eller knacka på Dela i samtal om du vill dela skärmen.

18 januari 2021

Ändringar gällande programvaruversioner

Från och med januari 2021 så har Room 9.15 och senare bara stöd för produkter i DX-, MX- och SX-serien. Produkter i Board-, Desk- och Room-serien använder endast Room 10.0 och senare. Den här ändringen införs automatiskt i och med programuppdateringen i januari 2021. Du kan läsa mer om nya programvaruversioner i de här artiklarna:

Kända och åtgärdade problem i RoomOS 10

Kända och åtgärdade problem i RoomOS 9

Molnhanterad uppgradering av programvara för Webex Edge for Devices

Med molnhanterad uppgradering av programvara uppgraderas enheter som är kopplade till Webex Edge for Devices automatiskt när en ny version av RoomOS blir tillgänglig. Läs mer i artikeln Molnhanterad uppgradering av programvara för Webex Edge for Devices.

Räcka upp handen på möten

Versions-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f och RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

Använd knappen Räck upp handen på ett möte till att visa för andra att du vill ställa en fråga eller kommentera diskussionen. Läs mer i artikeln Räcka upp handen på möten i Webex Rooms.

Kontroll av motpartens kamera

Versions-ID: RoomOS 10.0.1.2 e54a985715f och RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

Du kan styra andra mötesdeltagares kamera i möten där en eller flera av de andra enheterna har en kamera som kan fjärrstyra . Läs mer i artikeln Kontroll av motpartens kamera från Webex Rooms-enheter.

Kodade layouter för enheter i DX-, MX- och SX-serien

Versions-ID: RoomOS 9.15.0.8 b47fa2eaf80

Molnregistrerade enheter i DX-, MX- och SX-serien som ringer in till Webex-möten får nu den kodade mötesupplevelsen och layouten, bland annat 5x5-rutnätsvyn.

Läs mer i artikeln Layouter för videoströmmar.

Vi informerar om nya funktionsutgåvor som snart lanseras. Kom ihåg att vi kan behöva ändra versionsdatum och funktioner.

Oktober 2021

Meddelande om nätverkskvalitet
Ibland är det dålig kvalitet under ett möte utan att du vet om problemet gäller din sida eller den fjärranslutna deltagaren. Vi lägger till en symbol för att visa ett meddelande när du får problem med nätverket. På så sätt får du mer information om var problemet ligger så att du kan försöka åtgärda det.

Privata möten i Webex-möten
Värdar och samvärdar kan dela upp ett stort möte i grupper där deltagarna kan samarbeta och dela idéer. När det är dags att runda av uppmanas alla att återgå till huvudsessionen. Nu kan du delta i privata möten från din enhet. Värdar och samvärdar kan hantera de privata mötena via Webex Meetings-appen.

Privata möten är tillgängligt för molnregistrerade enheter och Webex Optimized Experience för Webex Edge for Devices.

Delta i Google Meet-möten från en Webex-enhet

Du kan använda Webex-enheter för att ansluta till Google Meet-möten via webbmotorn och WebRTC-tekniken. Det finns en integrering med hybridkalendern som anger OBTP som det huvudsakliga sättet att delta i samtalen. Du kan även delta i Google Meet-möten med en särskild knapp, ungefär som Webex-knappen. Ange bara möteskoden från Google-inbjudan och anslut till mötet när du vill.

Webex Assistant på tyska

Tysktalande användare kan nu kan kommunicera med Webex Assistant på tyska. Språket i Webex Assistant följer enhetens språkinställningen. Om du har valt tyska som språk för enheten lyssnar alltså Webex Assistant efter tyska.

Control Hub-uppdateringar
 • Styrning av programvaruuppgradering: Med styrning av programvaruuppgraderings uppgraderas enheter som standard automatiskt med den senaste programvaran. Om det behövs kan du även välja vilken av de 3 senaste RoomOS-versionerna som passar bäst för din distribution och när uppdateringen ska ske. Då får du tid att testa funktionerna i en specifik valideringskanal i din miljö innan du distribuerar till produktionsmiljön.

Förbättrat användar gränssnitt för konfiguraytion av Wi-Fi

Versions-ID: RoomOS 2020-11-27 d43c34aee86

På alla enheter som stöder en trådlös anslutning har gränssnittet för konfiguration av Wi-Fi förbättrats för att förenkla konfigurationen. Du kan nu komma åt Wi-Fi-inställningarna och se detaljerad information om nätverkets status, även under pågående samtal.

Läs mer om hur du konfigurerar Wi-Fi och visar nätverkets status här.

Visa indikator för aktiv talare

Versions-ID: RoomOS 2020-11-27 d43c34aee86

En blå kontur visas nu runt den aktiva talarens videobild- eller platsetikett, vilket gör det lättare att identifiera vem som faktiskt talar under ett möte. Det här är särskilt praktiskt i större rutnätsvy och i möten med deltagare som har anslutit sig med enbart ljud.

Sändningsläge

Versions-ID: RoomOS 2020-11-27 d43c34aee86

Du kan konfigurera en enhet för att mata ut en ren videoström. I det här läget tas indikatorer, aviseringar och kontroller bort. En separat konfiguration för att ta bort namnetiketter kommer senare. Det här läget riktar sig till sändnings- och inspelningstjänster där du bara vill överföra video till dina tittare.

Överför anpassade ikoner för anknytningar till användargränssnitt

Versions-ID: RoomOS 2020-11-27 d43c34aee86

Du kan nu överföra anpassade ikoner för paneler eller åtgärdsknappar från användargränssnittets anknytningsredigerare i webbportalen.

Ändringar av användargränssnitt i webbportalen

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Webbportalen har uppdaterats så att den kan justeras visuellt med Controll Hub. Det finns en ny lodrät meny med flikar och en sökruta som hjälper dig att hitta inställningarna som flyttats. Visuella förbättringar har gjorts i makroredigeraren, redigeraren för UI-tillägg och ljudkonsolen.

Lägg till din titel på namnetiketten

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Nu kan du lägga till din titel under din namnetikett när du registrerar dig för ansiktsigenkänning. Du kan också lägga till din titel om du redan har registrerat dig. Här kan du läsa om att registrera dig och lägga till namnetikett och titel.

Flytande innehållskontroller på Webex Board- och Desk-enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Ett nytt flytande verktygsfält ger dig snabb åtkomst till delningsalternativ, anteckningar och Touch Redirect.

Svart arbetsyta

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Du kan ändra mellan svart och vit arbetsyta när du använder whiteboardtavlan. Läs den här artikeln för ytterligare information.

4x4-deltagare som visas i rutnätslayouten

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

Rutnätslayouten visar nu upp till 4x4 mötesdeltagare. Rutnätsvyn är standardlayouten som visas när en användare ansluter till ett Webex-möte från en molnregistrerad enhet i rums -eller skrivbordsserien .

En 4x4 i rutnätsvy kräver en minsta samtalshastighet på 2Mbit.

Ytterligare värd- och samvärdsfunktioner på parkopplade enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-11-11 40a133064c6

När du är värd eller samvärd för bett möte och har parkopplat till en enhet från din Teams-klient eller Webex 40.11, blir enheten också en samvärd. Det innebär att enheten har stöd för ytterligare alternativ som inte annars finns tillgängliga. Som samvärd kan du till exempel tysta vissa eller alla deltagare, låsa och låsa upp mötet och avslutat mötet för alla eller bara för dig själv. Läs mer om samvärdsfunktionerna här.

USB-vidarebefordring

Versions-ID: Room OS 2020-10-26 d97b604b745

Du kan ansluta USB-mus och/eller USB-tangentbord till Desk Pro och använda dem på din bärbara dator. Läs mer om det här.

Borttagning av brus

Versions-ID: Room OS 2020-10-26 d97b604b745

Använd den nya funktionen för brusborttagning för att filtrera bort störande brus från din miljö under ett möte. För mer information, se Brusborttagning för Webex Board, Desk Pro och Room-serien.

Översikt över whiteboardtavlor på Webex Board- och Desk-enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Du kan zooma ut upp till 10x för att visa en översikt över hela whiteboardtavlan.

Tysta alla deltagare under möten

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Som värd kan du tysta alla deltagare under ett möte på din Webex-enhet. Läs här om du vill veta mer om den här funktionen.

Uppdateringar av Webex Edge för enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Vi har lagt till följande funktioner för enheter som är länkade med Webex Edge för enheter som kör CE 9.14.2 och senare:

 • Stöd för logghantering i Control Hub

 • Stöd för Microsoft Teams-möten med videointegrering och WebRTC

Om du vill veta mer om Webex Edge för enheter ska du läsa artikeln Webex Edge för enheter.

Delta i Microsoft Teams-möten med Cisco Webex videointegration för Microsoft Teams

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Webex-enheter och-deltagare med enheter i personligt läge som bjuds in till ett möte i Microsoft Teams kan ansluta till mötet direkt från sina enheter med en knapp att sända (OBTP) eller genom att ringa till mötet. Läs mer om att delta i Microsoft Teams-möten här.

Överför värd och lämna ett möte på Webex-enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Du kan genom att överföra värden lämna ett möte som du är värd för och låta de andra deltagarna fortsätta utan dig.

Parkoppling till enheter i personligt läge

Versions-ID: RoomOS 2020-10-05 c1b06c8ee79

Du kan ringa och dela innehåll trådlöst från Webex Teams-appen till din Webex-enhet i personligt läge. Markera Dela innehåll trådlöst till Webex-enheter och Ring ett samtal från Webex-enheter med Webex Teams-appen för mer information.

Musikläge

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Du kan nu aktivera musikläget under ett samtal om det är viktigt att höra all musik live. Den här funktionen kan användas för distanslektioner i musik, testning av musik instrument och andra liknande scenarier. Läs mer om musikläget i denna artikel.

Manuell kamerakontroll för Desk Pro och Webex Board

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Utöver den automatiska bästa översikten kan du nu manuellt ändra kameravyn på Desk Pro och Webex Board. Se den här artikeln för information om hur manuell kamerakontroll används på enheterna.

Tysta andra deltagare under möten

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Som värd kan du tysta vem som helst under ett möte direkt från din Webex-enhet. Den här funktionen är tillgänglig på skrivbordsenheter och enheter med en pekkontroll. Se den här artikeln om du vill veta hur du gör.

Samtalsinformation för senaste samtal

Versions-ID: RoomsOS 2020-08-31 a4fd41aa839

Du kan nu lätt hitta samtals information för ett tidigare samtal på samtalsmenyn. Läs den här artikeln för ytterligare information.

Konfigurera rensningstimer för Webex Board- och Desk-enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

Du kan avgöra när whiteboards och webbläsardata som lagras på enheten tas bort. Se den här artikeln för att ta reda på mer om hur du konfigurerar timern och den här artikeln för att ta reda på hur du avslutar din session genom att ta bort alla whiteboards och webbläsardata.

Lägg till webbappar direkt från kontrollcentret

Versions-ID: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

Du kan ställa in webbappar direkt i kontrollcentret och starta dem från startskärmen för Webex Board eller Desk Pro. Läs den här artikeln för ytterligare information.

Delta i ett Microsoft Teams-möte från Webex Board-, Room-enheter och Desk Pro med WebRTC

Versions-ID: RoomOS 2020-08-06 118dbf07142

Webex-enheter och-deltagare med enheter i personligt läge som bjuds in till ett möte i Microsoft team kan ansluta till mötet direkt från sina enheter med en knapp att sända (OBTP). I den här artikeln får du veta hur du ansluter till mötet och i den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar WebRTC.

Sök efter Personliga rum

Versions-ID: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Nu kan du söka efter ett personligt rum från din enhet. Knacka på Delta i Webex och sök efter ett personligt rum med ett namn eller en e-postadress.

Lås personliga mötesrum

Versions-ID: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Som värd kan du låsa och låsa upp möten i personliga mötesrum genom att välja låsknappen. Den här funktionen är tillgänglig på skrivbordsenheter och enheter med en pekkontroll.

Samtalshistorik har uppdaterats på enheter i personligt läge

Versions-ID: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Samtalshistoriken på din enhet är nu densamma som samtalshistoriken i Webex Teams. Detta är tillgängligt för enheter i personligt läge.

Whiteboard på skrivbordsenheter i personligt läge

Versions-ID: RoomOS 2020-06-25 44a3904313a

Nu kan du skapa och redigera flera whiteboardtavlor innan du sparar dem i ett Webex Teams Space eller skickar dem med e-post. Läs den uppdaterade whiteboardartikeln för skrivbordsenheter i personligt läge.

Nya funktioner för Webex Edge för enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

Vi har lagt till följande funktioner för enheter som är länkade med Webex Edge för enheter som kör CE 9.13 och senare:

 • Stöd för konfigurationshantering av Cisco Webex Control Hub

 • Enkelt att ansluta till personliga rum med användarsökning

 • Mediamätning i realtid vid anslutning till Webex-samtal

Om du vill veta mer om Webex Edge för enheter ska du läsa artikeln Webex Edge för enheter.

Alternativknapp för fjärrövervakning krävs för att ta skärmbilder på whiteboardtavlor och digitala skyltar

Versions-ID: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

För att ta skärmbilder av whiteboardtavlor och skgitala skyltar måste du nu lägga till alternativknappen Fjärrövervakning från det lokala webbgränssnittet. Utan alternativknappen Fjärrövervakning blir skärmbilder grå för whiteboardtavlor eller när digitala skyltar visas på skärmen.

När alternativknappen Fjärrövervakning är installerad kan du ta skärmbilder av:

 • Pekanvändargränssnittet

 • Menyer, knappar och aviseringar på skärmen

 • Whiteboardtavlor

 • Digital skyltning

Om alternativknappen Fjärrövervakning inte är installerad kan du ta skärmbilder av:

 • Pekanvändargränssnittet

 • Menyer, knappar och aviseringar på skärmen

Standardläget för HTTP-klienter ändras till HTTPS

Versions-ID: RoomOS 2020-05-06 cf2befca38d

Standardläget för HTTP-klienter har ändrats från "HTTP + HTTPS" till "HTTPS". Det innebär att upplevelsen när en webbportal för någon enhet öppnas kan ändras. Enheter levereras med certifikat som är signerat av betrodd certifikatutfärdare som inte är betrodd av webbläsare. Installera ett betrott certifikat på enheten för att säkerställa kommunikation mellan datorn och enheten.

Mer information om hur du lägger till certifikat finns i artikeln om att lägga till certifikat.

Aktivitetsindikatorer på dina enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Du kan se bilden på deltagaren eller initialerna på enheten som använder whiteboard så att du kan följa vem som ritar eller antecknar. Läs den här artikeln för ytterligare information.

Webex Room USB är tillgänglig nu

Versions-ID: RoomOS 2020-04-06 dbcdd81ba03

Vi har lagt till stöd för Webex Room USB. Webex Room USB är en smart videokonferenslösning för gemensamma utrymmen och den är kompatibel med alla samarbetsleverantörer. Läs artikeln Webex Room USB för ytterligare information.

Webex är nu tillgängligt på Flip

Versions-ID: RoomOS 2020-03-20 8a845789ad6

Vi har lagt till stöd för Webex på Flip. Med Webex på Flip kombineras videokonferensenfunktioner i Cisco Webex Room Kit Mini med de kraftfulla funktionerna på en Samsung Flip digital whiteboard. Läs artikeln Webex på Flip för ytterligare information.

Delta i möten i ditt personliga rum från en personlig enhet

Versions-ID: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Nu kan du enkelt delta i möten i ditt personliga rum från din enhet i personligt läge. Läs Starta ett möte i ett personligt rum från en enhet i personligt läge om du vill veta mer.

WebGL stöds på Webex Board- och Room-enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

WebGL är en experimentell funktion som kan förändras i framtiden. WebGL är inaktiverat som standard men kan aktiveras i webbgränssnittet på enheten. Läs Bästa metoder om hur du använder webbmotorn för mer information.

Dölj detaljer om möten på dina enheter

Versions-ID: RoomOS 2020-02-24 4fe8516fb6e

Du kan dölja schemalagda mötesrubriker på Webex Board-, Room- och Desk-enheter. Följ konfigurationen som beskrivs i Dölj detaljer om möten på Webex Board-, Room- och Desk-enheter för att konfigurera det.

Trådlös delning för gäster

Versions-ID: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

Med trådlös delning för gäster från devices.webex.com behöver du inte använda kablar eller hämta en Webex-app för att dela lokalt.

Mer information om gästdelning finns i artikeln Trådlös delning för gäster.

Dela trådlöst i samtal till enhet i personligt läge

Versions-ID: RoomOS 2020-01-31 85237a267b4

Nu kan du dela trådlöst i samtal från din Cisco Webex Teams-app till din enhet i personligt läge.

Mer information om trådlös delning finns i artikeln Dela trådlöst till enheter i personligt läge.

Hantera RoomOS-programvaran i Control Hub

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

På sidan för att hantera RoomOS-programvaran finns information om aktuell och kommande programvaruversion. Du kan även läsa om versionscyklerna och hitta länkar till versionsinformation. Från kundvyn på admin.webex.com går du till Enheter > Programvara.

Webex Edge för enheter

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

Du kan använda Webex Edge för enheter för att länka dina lokala enheter till Cisco Webex molntjänst. Då får du tillgång till att välja molnfunktioner, under din registrering, enhetshantering, samtal, och mediatjänster blir kvar lokalt. Du kan hantera molntjänster och få enhetsdiagnos från dem i Webex Control Hub.

Om du vill veta mer om Webex Edge för enheter ska du läsa artikeln Webex Edge för enheter.

Kommentera överallt

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

Nu kan du lägga till anteckningar på webbsidor och filer som du delar på Webex Board. Det fungerar på liknande sätt som du lägger till anteckningar i presentationer. Du kan spara anteckningarna för senare referens till ett Webex Teams-utrymme eller skicka dem med e-post.

Läs mer om anteckningar i Lägga till anteckningar på Cisco Webex Board-enheter och Anteckna på skärmen och dela från Cisco Webex DX70 och DX80 i ett samtal.

Spara ditt arbete på DX70 och DX80

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

Du kan spara dina whiteboards och anteckningar i ett Webex Teams-utrymme eller med e-post precis som du har gjort tidigare på Webex Board-enheter. Spara ditt arbete är tillgängligt för delade DX70 och DX80.

Läs mer om att spara dina arbeten i artiklarna Spara whiteboard från skrivbordsenheter till Cisco Webex Teams and Skicka whiteboard från skrivbordsenheter med e-post.

Nytt whiteboard-arbetsflöde

Versions-ID: RoomOS 2019-12-16 285a7f8edd1

Ikonerna på whiteboardmenyn har uppdaterats för att det ska bli enklare att arbeta med innehållet. Alternativ för att spara syns tydligare och du har möjlighet att spara ditt arbete till ett befintligt utrymme.

Companion-läge

Versions-ID: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

Med Companion-läget kan du konfigurera en enhet i Room-serien och en Webex Board för att få ett kombinerat system. Använd Room-enheten för att ringa samtal och Board-enheten för att använda whiteboardtavlan. Delat innehåll visas på båda enheterna och whiteboardtavlorna delas automatiskt på Room-enheten vid samtal.

Läs mer om Companion-läget.

Läs om att Konfigurera Companion-läge.

Touch Redirect

Versions-ID: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

Med Touch Redirect kan du kontrollera din bärbara dator från en Webex Board-skärm när den bärbara datorn är ansluten med en HDMI-kabel och en USB-kabel. Touch Redirect är tillgängligt för bärbara datorer som kör Windows 10. Det fungerar även med andra operativsystem om operativsystemet har stöd för pekkommandon.

Touch Redirect fungerar bara utanför ett samtal.

Touch Redirect stöds på Webex Board 55S, Webex Board 70S och Webex Board 80S.

Mer information finns i Kabelansluten Touch Redirect från Webex Boards.

Lägga till deltagare i ett pågående samtal eller möte

Versions-ID: RoomOS 2019-11-04 464775546f8

Du kan lägga till andra enheter eller Webex Teams-användare till ett pågående samtal eller ett möte. Mer information finns i Lägg till en deltagare i ett pågående samtal eller möte från din rums- eller skrivbordsenhet.

Uppdaterad layout på Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 2019-10-19 97e3752c67a

Webex Boards har en pågående uppdatering av layouter för att förbättra samtalsupplevelsen. Den aktiva högtalaren och PiP:er har nu separata platser på skärmen. PiP:er kommer inte längre att täcka över det aktiva högtalarområdet. På så sätt kan den aktiva högtalaren alltid vara i helskärmsläge , vilket ger förbättrad vy över hierarkin.

Namnetiketter

Versions-ID: RoomOS 2019-09-26 14326fc8c9f

Namnetiketter hjälper personer i företaget att lära känna varandra bättre. Genom att lägga till ansiktsigenkänning och namnetiketter till möten kan användarna koppla ihop namn med ansikten. Ansiktsigenkänning används för att skapa namnetiketter för alla deltagare som har loggat in i början av mötet. Och efter att namn etiketten är synlig för den aktiva högtalaren.

När du befinner dig i ett samtal eller ett möte på en enhet i Room-serien eller Webex Board som är Webex-registrerad, visas din namnetikett för den mottagande parten. Du kan se namnetiketter för de som har registrerat sig om du ringer från en DX-, SX-, MX- eller Room-enhet eller Webex Board som är Webex-registrerad.

Läs mer om hur du registrerar dig för ansiktsigenkänning i artikeln Registrering för ansiktsigenkänning och namnetiketter.

Läs om hur du aktiverar namnetiketter för din organisation i artikeln Aktivera ansiktsigenkänning och namnetiketter.

Alternativet Gör om när du använder whiteboardtavlan

Versions-ID: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

En Gör om-knapp finns nu tillgänglig på Webex Boards och Desk-enheter om du ångrar det som du just tog bort från whiteboardtavlan. Gör om-knappen visas när du har klickat på Ångra. Mer information finns i artikeln Använd whiteboardtavlan på Cisco Webex Board och Använd whiteboardtavlan på Cisco DX70 och DX80.

Öppna filer som lagras på OneDrive eller SharePoint online från en filaktivitet

Versions-ID: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

De Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer som du har delat i ett Webex Teams-utrymme kan även visas på Webex Boards. Öppna Webex Teams-utrymmet på en tavla, hämta dokumenten från filaktiviteten och fortsätt att arbeta med dem från Webex Board. Webbmotorn måste aktiveras innan du kan använda funktionen. Läs Aktivera webbmotorn på Webex Boards för inoformation om hur du konfigurerar den. När du har konfigurerat bör du läsa denna artikel för att lära dig mer om hur du öppnar OneDrive- eller SharePoint Online-filer på Webex Boards.

Använda tvåvägsfunktioner för whiteboard

Versions-ID: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

Du kan samarbeta på en whiteboard från olika Webex Boards i möten via Webex Meetings.

Avancerade konfigurationer på Control Hub

Versions-ID: RoomOS 2019-09-12 ee4956daae7

Du har nu tillgång till avancerade konfigurationer för enskilda Room- och Desk-enheter samt Webex Boards direkt från Control Hub. Läs mer om hur du använder dem i artikeln Avancerade konfigurationer.

Minneslappar på Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 2019-08-28 7980d1cd53c

Du kan skapa, redigera och flytta minneslappar på dina whiteboardtavlor och anteckningar på Webex Boards.

Om du vill veta mer om minneslappar på Webex Boards kan du läsa den här artikeln.

Öppna webbprogram från Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 2019-08-28 7980d1cd53c

Du kan nu skapa makron för att öppna webbappar på Webex Boards. På så sätt kan du använda appar som Jira, Miro, Office 365 och Google-dokument direkt från din Board-enhet. Läs mer om hur du använder makron i artikeln Använda makron.

Om du använder en Webex Board med en Touch 10-kontroller visas webbapparna endast på Touch 10.

Ändringar på menyn Nätverksinställningar

Versions-ID: RoomOS 2019-08-16 3dac3cfa60c

Nätverksinställningarna och informationen finns nu tillgängligt på samma meny i enhetens användargränssnitt. De inställningar som är tillgängliga har inte ändrats.

Nya pennstorlekar för whiteboard och anteckningar

Versions-ID: RoomOS 2019-07-02 a37dc2ce640

Du kan nu välja mellan tre olika pennstorlekar när du använder whiteboard och anteckningar på Webex Boards och Desk-enheter.

Delta i Webex Meetings från din enhet

Versions-ID: RoomOS 2019-07-02 a37dc2ce640

Det går nu att koppla ihop Webex Meetings direkt från din enhet. Mer information finns i Delta i Webex Meetings från Cisco Webex Board, Room eller Desk Device.

Skapa en kopia av whiteboards och anteckningar

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

På Cisco Webex Board-enheter kan du nu skapa kopior av whiteboardtavlor och anteckningar. Whiteboardtavlan eller kommenterad ögonblicksbild av en presentation lagras på Whiteboard-menyn. Du kan gå tillbaka till den och fortsätta arbeta med kopian på samma sätt som med andra whiteboardtavlor eller ögonblicksbilder.

Digital signering på enheter med Cisco Webex Board och Room-serien

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Med digital signatur kan du visa anpassat innehåll, till exempel inloggade appar, intern kommunikation eller företagsnyheter. Funktionen är tillgänglig på enheter med Cisco Webex Board och Room-serien.

Du behöver bara konfigurera webbadressen via Cisco Webex Control Hub och sedan signera digitalt för att enheten ska visa alla webbsidor när den är i halvaktiverad status.

I den här artikeln får du veta hur du konfigurerar Digital signering från Cisco Webex Control Hub eller via webbgränssnittet på enheten.

Skicka dina whiteboardtavlor och anteckningar med e-post på enheter med Cisco Webex Board

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Du kan skicka dina whiteboardtavlor och anteckningar med e-post oavsett om du befinner dig i ett Webex Teams-utrymme eller inte. Att skicka ditt arbete via e-post är ett bra sätt att dela whiteboardtavlor och anteckningar med personer inom eller utanför företaget. Möjligheten att skicka ditt arbete med e-post måste konfigureras via webbgränssnittet för att bli tillgängligt. Följ stegen i Konfigurera SMTP-inställningar för att ställa in funktionen. När du har konfigurerat kan du läsa artiklarna Använda whiteboardtavlor och Anteckningar i delade presentationer för att ta reda på hur du skickar dina whiteboardtavlor och anteckningar med e-post.

Stänga av videon under ett möte eller ett samtal

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

När du har anslutit till ett möte eller ett samtal på din enhet med Board, Room eller skrivbord kan du stänga av videon om du inte vill visa det. Mer information finns i artikeln Stänga av videon.

USB-headset som stöds för Room Kit, Room Kit Mini och Room 55

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Du kan ansluta ett USB-headset, ett handset eller en USB Bluetooth-dongel till USB A-ingången på enheten. Detta liknar DX-serien.

Anteckningar sparas på menyn Whiteboard.

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

De kommenterade presentationerna sparas på menyn Whiteboard i Cisco Webex Board när du är klar med dem. En ögonblicksbild av den kommenterade bilden sparas på menyn Whiteboard i Webex Teams-utrymmet som en PDF-fil. Se Kommentera i presentationer för mer information.

Förbättrad USB-C-upplevelse för Room Kit Mini

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

I Room Kit Mini används USB-kamerans läge endast vid strömmande media till en dator via USB C-porten. I tidigare versioner krävdes bara att en dator var ansluten till USB C-porten.

Registrera en enhet i Cisco Webex med hjälp av API eller lokalt webbgränssnitt

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

Du kan registrera en senhet på Cisco Webex på distans, vilket innebär att du inte behöver vara i samma rum som enheten. Du kan göra detta genom programering från API eller använda det lokala webbgränssnittet. I tidigare versioner var du tvungen att använda installationsassistenten på skärmen.

Mer information finns i artikeln Registrera en enhet för Cisco Webex via API eller lokalt webbgränssnitt.

Uppdateringar för enheter med Webex Board

Versions-ID: RoomOS 2019-06-19 002b5fa2be2

 • Stöd för Touch 10-kontroller

  • Ringer

  • Redigera och lägg till favoriter

  • Blinkande skärm för inkommande samtal

 • Makron och kontroller i rum

 • Anpassning

 • Ta bort knappar från användargränssnittet

Utökad support för HTTP-begäranden

Versions-ID: RoomOS 2019-06-03 ccc122100bb

Tidigare har det varit möjligt att skicka valfri HTTP(S) Post och Put-begäran till en HTTP(S)-server. Den här funktionen utökas med stöd för fler typer av begäranden (Get, Patch och Delete) och även för hantering av data som returneras från servern (svarshuvuden och text).

Mer information finns i Skicka HTTP-begäranden från en enhet med Board, Room eller Desk.

Cisco Webex Assistant för Webex Boards

Versions-ID: RoomOS 2019-06-03 ccc122100bb

Den röstdrivna Webex Assistant finns nu på Webex Boards. Med Webex Assistant aktiverad kan vem som helst gå in i ett konferensrum och använda rösten för att interagera med Webex Board. Det hjälper till med uppgifter som att ringa till någon i organisationen, ansluta till en kollegas personliga mötesrum, justera alternativ för volym och videovisnng, och mycket annat.

Webex Assistant finns tillgänglig på engelska.

Mer information om Webex Assistant finns i Aktivera Cisco Webex Assistant och Kom igång med Webex Assistant.

Oändlig whiteboardtavla på Cisco Webex Board och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2019-05-13 e9e48cc1aba

Whiteboardtavlan har en oändlig arbetsyta där du kan rita och skriva i alla riktningar utan att utrymmet tar slut. Mer information finns i artikeln Använd whiteboardtavlan på Cisco Webex Board och Använd whiteboardtavlan på Cisco DX70 och DX80.

Grafisk ljudmixer finns i ljudkonsolen

Versions-ID: RoomOS 2019-04-23 fbcc553c56a

Nu har ljudkonsolen en grafisk ljudmixare. Den har åtta användardefinierade equalizerinställningar. En inställning består av upp till sex sektioner som var och en har egen filtertyp, förstärkning, centrum/delningsfrekvens och Q-värde. Alla sektioner visas i egen färg och effekten av en parameterändring blir omedelbart synlig i grafen. Mer information finns i Avancerad inställning av ljud.

Ljudkonsol finns för: Codec Pro, MX700, MX800, Room 70 G2, Room 70D G2 och SX80.

Anslut till xAPI via WebSocket

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Nu kan du ansluta till xAPI via WebSocket. Kommunikationskanalen via WebSocket är öppen i båda riktningarna tills den uttryckligen stängs. Det innebär att servern kan skicka data till klienten så snart nya data är tillgängliga och det behövs ingen omauktorisering för varje förfrågan. Det innebär en drastisk hastighetsökning jämfört med HTTP. Varje meddelande innehåller ett fullständigt JSON-dokument och inget annat. Många programmeringsspråk har bra bibliotekssöd för WebSocket och JSON-RPC.

WebSocket är inte aktiverat som standard. Observera att WebSocket är knutet till HTTP och HTTP eller HTTPS måste aktiveras innan WebSocket kan användas.

Mer information finns i Interagera med API för ett board, rum eller skrivbordsenhet via WebSocket.

Senaste uppdateringar

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

 • Room Kit Mini stöder 1080p när det används som USB-kamera.

 • Room-serieenheter kan konfigureras att rapportera statisk omgivande brusnivå i rummet. Rapporterat värde är A-viktat decibelvärde (dBA), som indikerar vad det mänskliga örat uppfattar. Utifrån rapporterat brus kan fastighetsskötare eller byggnadsansvarig gå in och felsöka problemet. All signalbearbetning relaterad till funktionen är lokal och de enda data som överförs är beräknad brusnivå.

 • Nu kan du ansluta upp till tre SRG-120DH/PTZ-12-kameror till en Codec Plus med HDMI och en Ethernet-växlare.

Dölj filer som inte stöds i Cisco Webex Board

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Nu kan du dölja filer som inte stöds som har delats i ett Webex Teams-utrymme när de visats i board.

Mer information finns i Visa fil på Board.

Webex-evenemang deltagarsupport

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Webex Events-paneldeltagare kan delta i händelser med Webex-registrerade enheter och få en anpassad upplevelse. Paneldeltagare kan ringa in till ett evenemang direkt från sin enhet genom att bara ange lösenordet som finns i deras mejlinbjudan. När värden påbörjar en träningssession visas en banner på paneldeltagarens enhet.

Mer information finns i Webex Events Panelist Support.

Redigera dina favoritkontakter på rums- och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2019-03-19 218e6106b05

Du kan redigera din favoritkontakter på Room- och skrivbordsenheter så att du enklare hittar dem. Om du har favoritmarkerat en kontakt från katalogen kan du redigera namnet. Om du har favoritmarkerat en videoadress kan du redigera den adressen och lägga till ett namn som hjälper dig att hitta kontakten.

Mer information om att redigera kontakter finns i Redigera dina favoritkontakter på Room- och skrivbordsenheter.

Cisco Webex Assistant

Versions-ID: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

Webex Assistant är en röstdriven virtuell assistent för enheter i Cisco Webex Room-serien. Med Webex Assistant aktiverad kan vem som helst gå in i ett konferensrum och använda rösten för att interagera med sådana enheter. Det hjälper till med uppgifter som att ringa till någon i organisationen, ansluta till en kollegas personliga mötesrum, justera alternativ för volym och videovisnng, och mycket annat.

Webex Assistant finns tillgänglig på engelska.

Mer information om Webex Assistant finns i Aktivera Cisco Webex Assistant och Kom igång med Webex Assistant.

Lägga till anpassad varumärkesinformation och anpassade meddelanden på Room- och skrivbordsenheter

Versions-ID: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

Nu kan du anpassa skärmen och Touch 10-kontrollen med logotypen och varumärkesbilden utan att behöva kompromissa med användarupplevelsen. I halvvaket tillstånd visar skärmen en anpassad bild och logotyp. I vaket tillstånd visas logotypen i skärmens nedre högra hörn.

Du kan även lägga till en kort textsträng längst ned till vänster på skärmen. Det kan till exempel vara instruktioner om anpassade inställningar för uppringning eller information om lokal supportkontakt.

Anpassning av varumärkesinformation stöds inte på följande enheter:

 • Cisco TelePresence SX10

 • Webex Boards

Mer information finns i Lägg till anpassad varumärkesinformation och Lägg till anpassat meddelande.

Whiteboards som delats från Webex Boards och Webex Teams är synliga på alla enheter

Versions-ID: RoomOS 2019-02-22 a9172dc1ab7

Nu kan du se whiteboards som har delats från Webex Boards och appen Webex Teams i alla möten oaktat vilken typ av enhet du har ringt in med. Delat whiteboard är som annat delat innehåll så du kan visa det men inte rita på den. Whiteboards från appen Webex Teams syns enbart i Webex Teams-utrymmesmöten.

Stöd för koreanskt tangentbord

Versions-ID: RoomOS 2019-02-04 f7e76335e87

Nu stöds inmatning från koreanskt tangentbord på Touch 10-kontroller när språket i användargränssnittet är inställt som koreanska. Koreanskt tangentbord är ännu inte tillgängligt för Cisco Webex Board.

Stöd för HDCP-skyddat innehåll

Versions-ID: RoomOS 2019-01-22 5008063821d

Du kan konfigurera en av rumsenhetens HDMI-ingångar för att stödja skyddat innehåll av typen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, skydd för digitalt innehåll med hög bandbredd). Du kan sedan återanvända skärmen på en rumsenhet, även för att visa innehåll från enheter som levererar HDCP-innehåll. Exempel på sådana enheter är en Google ChromeCast, en AppleTV eller en HDTV-avkodare. HDCP-innehåll kan enbart visas lokalt, det kan inte delas under samtal.

Tillgängligt på följande enheter:

 • Codec Plus (inklusive Room Kit Plus och Room Kit Plus Precision 60)

 • Codec Pro (inklusive Room Kit Pro och Room Kit Pro Precision 60)

 • Room 55 och Room 55 Dual

 • Room 70 och Room 70 G2

Mer information finns i Aktivera HDCP-innehåll på Room-enheter.

Avancerad anpassning av ljud med ljudkonsolverktyget

Versions-ID: RoomOS 2019-01-22 5008063821d

Ljudkonsolverktyget, som är inbäddat i rumsenhetens webbgränssnitt, tillhandahåller ett grafiskt gränssnitt till avancerade , anpassningsbara ljudfunktioner. Med ljudkonsolverktyget kan du definiera hur ljudingångar ska anslutas till ljudutgångar med enkla dra och släpp-funktioner.

Huvudfunktionerna är:

 • Konfigurera codec-ljudsystemet.

 • Ändra standardinställningar för mixning, routning och equalizers.

 • Ange olika egenskaper för ingångs- och utgångskontakter.

 • Konfigurera avancerade funktioner som lokal förstärkning.

Tillgängligt på följande enheter:

 • SX80

 • MX700 och MX800

 • Codec Pro (inklusive Room Kit Pro och Room Kit Pro Precision 60)

 • Room 70G2

Mer information finns i Avancerad anpassning av ljud- och rumsenheter och senaste anpassningsguiden.

Använda makron med rums- och skrivbordsenheter

Version-ID: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

Makron kan anpassa beteendet hos en rums- eller skrivbordsenhet. Det är ett litet program som är skrivet i JavaScript/ECMAScript 2017 och som körs inbyggt på enheten. Du kan starta ett makro från användargränssnittet. Ett makro kan också reagera på valfri annan systemhändelse, konfigurationsändring eller statusändring som visas på enhetens API. Ett makro kan registrera feedback från händelser, konfigurationsändringar och statusändringar på enheten. Makrot kan lyssna efter dessa händelser och ändringar, och använder enhetens API för att aktivera ytterligare kommandon och ändringar i konfigurationen.

Tillgängligt för alla rums- och skrivbordsenheter utom SX10.

Mer information finns i Användning av makron med rums- och skrivbordsenheter.

Använd Cisco Webex Room Kit Mini som en USB-kamera

Version-ID: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

Du kan använda Cisco Webex Room Kit Mini som USB-kamera när du är ansluten till datorn. I den här konfigurationen används mikrofonerna och högtalarna från Room Kit Mini för att ge en fantastisk ljudupplevelse.

Om ditt Room Kit Mini redan är Webex-registrerat går systemet till läget Stör ej för att undvika konflikter med inkommande samtal. Om du inte har registrerat ditt Room Kit Mini, kan du använda det som vilken USB-kamera som helst.

Mer information finns i Använda Cisco Webex Room Kit Mini som en USB-kamera.

Spela in Webex Meetings och Webex Teams Meetings från rums- och skrivbordsenheter

Version-ID: RoomOS 2018-12-19 54ac0f80a97

Du kan spela in Cisco Webex-möten och Cisco Webex Teams-möten från dina rums- eller skrivbordsenheter så andra kan se dem senare.

Du kan spela in:

 • Webex Meetings-möten från delad eller personlig enhet om du är mötesvärd.

 • Webex Teams-möten från din enhet när enheten är i personligt läge. Det går att spela in ett Webex Teams-möte från en delad enhet, men endast om enheten är inbjuden till mötet.

Inspelning av möte med endast en annan person stöds inte.

Mer information finns i Spela in möten från rums- och skrivbordsenheter.

Dela lokalt från Webex Teams till registrerade enheter på företaget

Version-ID: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Nu kan du använda appen Cisco Webex Teams för att dela innehåll lokalt till registrerade rum- eller skrivbordsenheter på företaget. Funktionen kan aktiveras och inaktiveras från Cisco Webex Control Hub. Det finns skillnader i hur appen Webex Teams ansluter till molnregistrerade enheter och enheter på företaget så anslutning till annan enhet på företaget kan vara mindre säker.

Mer information finns i Aktivera lokal delning till registrerade enheter på företaget.

Stöd för tredje parts USB-styrenheter

Version-ID: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Du kan använda en USB-inmatningsenhet från tredje part för att styra vissa funktioner i en rumsenhet. En Bluetooth-fjärrkontroll med USB-dongel och USB-tangentbord är exempel på sådana inmatningsenheter. Du kan ställa in önskade funktioner med makron.

Tillgängligt på följande enheter:

 • Codec Plus

 • Codec Pro

 • DX70 och DX80

 • Room 55 och 55 Dual

 • Room 70 och 70 G2

 • Room Kit

Den här funktionen är avsedd att komplettera funktionaliteten för Touch 10- eller DX-användargränssnitt. Den är inte avsedd att ersätta Touch 10- och DX-användargränssnitten.

Mer information finns i Användning av en USB-inmatningsenhet från tredje part med rumsenheter eller skrivbordsenheter.

HTTP Post och Put-förfrågningar

Version-ID: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Den här funktionen gör det möjligt att skicka valfri HTTP(S) Post och Put-förfrågan från en enhet till en HTTP(S)-server.

Med hjälp av makron kan du skicka data till en HTTP(S)-server när du vill. Du kan välja vilka data som ska skickas och strukturera dem som du vill. Det gör att du kan anpassa data till en redan etablerad tjänst.

Säkerhetsåtgärder:

 • Funktionen HTTP(S)-inlägg och placera är inaktiverad som standardvärde.

 • Systemadministratören kan ange en lista över HTTP(S)-servrar som enheten har tillåtelse att skicka data till.

 • Antalet samtidiga inlägg och placera begäranden begränsas.

Mer information finns i Skicka HTTP Post och Put-förfrågningar från en rums- eller skrivbordsenhet.

Ta bort standardknappar från Touch 10-användargränssnittet

Version-ID: RoomOS 2018-12-06 7513bae968a

Om du inte behöver alla standardknappar i Touch 10-användargränssnittet kan du ta bort de som inte behövs. Det gör att du kan anpassa användargränssnittet helt. Konfigurationen tar enbart bort knapparna, och inte själva funktionaliteten , och anpassade kontrollpaneler inne i rummet kan fortfarande exponeras.

Mer information finns i Ta bort standardknappar från användargränssnittet.

Vi håller på att stegvis flytta Cisco Webex Boards över till RoomOS.

Version-ID: RoomOS 2018-11-26 3046ffc45f4

Cisco Webex Boards kan nu köra RoomOS i stället för BoardOS. Funktionerna och upplevelsen är praktiskt taget identiska mellan dessa två. Övergången är en automatisk process som hanteras av Cisco.

Med den delade programvaran med resten av Cisco Webex-rumsenheterna får Webex Boards framöver åtkomst till många av samma funktioner som andra rumsenheter. Med den här ändringen räknar vi med att på samtliga rumsenheter skapa funktioner som är snabbare och med ökad kvalitet.

Det finns vissa skillnader jämfört med den föregående programvaran:

 • Du kan starta avancerade inställningar från Control Hub för att konfigurera din enhet.

 • 802. 1x finns tillgängligt för kabelanslutna Ethernet.

 • Du kan få information om mötesrummets användning med antalet personer.

 • För närvarande stöds inte funktionen Lägg till deltagare till ett samtal från enheten.

 • Följande Wi-Fi-autentiseringsmetoder stöds inte: EAP PAP, EAP MSCHAP, EAP TTLS PAP.

 • Ändringar i den diagnostiska panelen:

  • Fliken Media visar bara information om den aktiva högtalaren.

  • Fliken Tjänster innehåller mer detaljerad information.

  • För närvarande är inte Visa tryckningar och Mikrofon tillgängliga.

 • Indikatorn för extra deltagare i ett möte är för närvarande inte tillgänglig.

 • USB-uppgradering stöds inte.

 • Nålknappen för fabriksåterställning tar dig nu direkt till fabriksåterställning efter 10 sekunder.

Redigera dina favoritkontakter

Version-ID: RoomOS 2018-11-06 c753a195165

Använd Touch 10-kontrollerna för att redigera dina favoritkontakter så att du enklare hittar dem. Om du har favoritmarkerat en kontakt från katalogen kan du redigera namnet. Om du har favoritmarkerat en videoadress från din senaste lista kan du redigera den adressen och lägga till ett namn som hjälper dig att hitta kontakten.

Du kan läsa mer om att redigera favoriter i denna artikel.

KLassrumsscenarie

Version-ID: RoomOS 2018-11-06 c753a195165

Klassrumsläget använder makron för att anpassa en rumsinställning som fungerar bra för att presentera och lära ut. Mallen gör det enkelt att ställa in, underhålla och använda rummet. Klassrum fungerar liknande det befintliga briefingrumsläget men det kräver inte tre skärmar.

Tillgängligt på följande produkter:

 • Cisco Webex-codec Plus

 • Cisco Webex-codec Plus Pro

 • Cisco Webex Room 55 och 55 Dual

 • Cisco Webex Room 70 och 70 G2

 • Cisco TelePresence SX80

Du kan läsa mer om att administrera en klassrumsinställning och att använda en klassrumsinställning.

Registrera din enhet i personligt läge

Version-ID: RoomOS 2018-10-10 01dee0d1189

Nu kan du använda Cisco Webex inställningar för att skapa en aktiveringskod för ditt Cisco Webex rums- eller skrivbordsenhet och registrera den i personligt läge. Därmed kan du få dina samtal och möten direkt till din enhet.

Enheter i personligt läge kan inte användas med appen Cisco Webex Teams. Läs mer om musikläget i denna artikel.

Öka i Administratör- och API-åtkomst

Version-ID: RoomOS 2018-10-10 01dee0d1189

Nu kan du skapa en Admin-användare från enhetens avancerade inställningar. Denna användare kan användas för att logga in till enheternas lokala webbgränssnitt och för att komma åt xAPI över SSH eller http(s). Att logga in till enhetens lokala webbgränssnitt med fulla administratörsrättigheter ger åtkomst till fler funktioner än tidigare. API som nu är tillgänglig har hela enhetens funktionsuppsättning. Det för Webex -registrerade enheter närmare att vara i paritet med registrerade enheter på företaget.

Vissa inställningar och xAPI-kommandon är inte relevanta för Webex-registrerade enheter och kommer att tas bort framgent. För mer information ska du läsa artikeln om avancerade inställningar.

Dessa är de nya funktioner som nu är tillgängliga:

 • Samtals-kontroll

 • Inställning

  • Konfiguration: Med Admin-roll kan du nu konfigurera alla inställningar som är relevanta för Webex-registrerade enheter

  • Status: Med Admin-roll kan du nu visa all status som är relevant för Webex-registrerade enheter

  • Tillbehör

  • Personanpassning: Anpassa bakgrund

  • Favoriter

 • Säkerhet

  • Lokala användare: Nu kan du skapa en Admin-användare

  • Inloggningsbanner

 • Underhåll

  • Diagnostik

  • Systemloggar

  • Samtalsloggar

  • Skärmbilder på användargränssnitt

  • Alternativknappar

  • Säkerhetskopiering och återställning

  • Systemåterställning: Fabriksåterställning

 • Integrering

  • Makroredigerare: Funktionsförhandsgranskning

  • Utvecklar-API

Fjärrövervakning av skärmstatus för SX20 och SX80

Version-ID: RoomOS 2018-09-24 54d650be5e9

Fjärrövervakning av skärmstatus som har funnits för Webex Room-serien och SX10 är nu tillgänglig för SX20 och SX80. Denna codec kan väcka skärmen om den är i standbyläge eller sätta skärmen i standby när codec går till standby. Dessutom kan inmatningskällan automatiskt ändras när du får ett samtal.

CEC är inaktiverat på codec som standard och måste aktiveras från avancerade inställningar i webbgränssnittet (Videoutgångskontakt [1] CEC-lägesinställning). Din skärm måste ha stöd för CEC och det måste vara aktiverat för att fjärrövervakningen ska fungera.

Nytt verktygsfält för whiteboard- och markeringsfunktioner

Versions-ID: RoomOS 2018-07-12 9f2c038ae60

Verktygsfältet för whiteboard- och markeringsfunktioner i presentationer har uppdaterats med fler färger och en bakåtknapp som tar bort det sista steget.

Anslutning och delning från Cisco Webex Teams-appen

Versions-ID: RoomOS 2018-06-01 608dcdbb6e

Nu hittar du anslutnings- och delningsalternativ på samma meny i Cisco Webex Teams. När du ansluter din app till Webex-rumsenhet eller -skrivbordsenhet kan du dela skärmen och använda appen för att styra enheten. Läs mer om anslutningsmöjligheter och delning.

Visa whiteboardtavlor och anteckningar på Room-enheter

Versions-ID: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

Nu kan du visa whiteboardtavlor och anteckningar på presentationer på Room Kit-, Room Kit Plus-, Room 55- och Room 70-enheter som är anslutna till möten i Webex Teams. På andra Webex Room-enheter uppmanas du att visa dessa i appen Webex Teams.

Cisco Spark har bytt namn till Cisco Webex

Versions-ID: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

Cisco Spark har bytt namn till Cisco Webex och programvaran på Webex-rumsenheter och skrivbordsenheter heter nu RoomOS (tidigare Spark Room OS).

Följande produkter har fått nya namn:

 • Cisco Spark Room Kit heter nu Cisco Webex Room Kit

 • Cisco Spark Room Kit Plus heter nu Cisco Webex Room Kit Plus

 • Cisco Spark Codec Plus heter nu Cisco Webex Codec Plus

 • Cisco Spark Quad Cam heter nu Cisco Webex Quad Cam

 • Cisco Spark Room 55 och 70 heter nu Cisco Webex Room 55 och 70

 • Cisco DX80 heter nu Cisco Webex DX80

Använda whiteboardfunktioner på DX70 och DX80

Versions-ID: RoomOS 2018-05-07 42d2ca18159

Du kan nu använda whiteboardfunktioner och anteckna på presentationer.

Uppdaterad språk- och tidszonmeny

Du kan nu se de tillgängliga språken och tidszonerna som en lista.

Speglad vy av dig själv på DX70 och DX80

Vyn av dig själv på DX70 och DX80 speglas nu.

Lista med kommande möten på din enhet

Aktiveringsskärmen på bokningsbara rumsenheter visar nu en lista över kommande möten.

Den här funktionen fungerar bara på enheter som har aktiverats med Hybrid Calendar.

Brusdämpning under samtal

Den här funktionen tar bort oönskat brus under samtal med hjälp av maskininlärning för att känna av när ingen talar. När enheten detekterar brus som inte är tal får ljudet lägre volym men stängs inte av helt. När en mötesdeltagare börjar tala och det finns brus aktiveras förstärkningen igen och presentationsljudet fortsätter som normalt. Brusdämpning är tillgängligt för produkterna i Cisco Webex Room-serien.

Blinkande skärm för inkommande samtal

Om du vill göra det enklare för personer med hörselnedsättning att se när någon ringer till deras Cisco Spark-rumsenhet eller -skrivbordsenhet, kan du ställa in enhetens skärm så att den blinkar när ett samtal kommer in.

Källkomposition

Med källkomposition kan du sätta samman upp till fyra ingångskällor i en bild. Den här bilden skickas i den huvudsakliga videoströmmen till den bortre änden av ett samtal. Källkomposition kan endast aktiveras via xAPI, så vi rekommenderar att du skapar ett In-Room Control -gränssnitt för att styra kompositionen på begäran. Antalet ingångskällor som du kan komponera beror på tillgängliga fysiska ingångskällor på codec.

Kompositionen har två layouter: lika och bild-i-bild (PiP). Samma layout kan ha upp till fyra källor sammansatta i huvudvideon medan bild-i-bild (PiP) är begränsat till två källor. Du kan bestämma vilka källa som visas i vilken ram, men du kan inte ändra ramarnas placering och storlek. Dessa baseras på antalet källor som du komponerar och den layout du väljer.

Gäller inte för följande produkter: Cisco TelePresence SX10, Cisco DX70 och Cisco DX80.

Stöd för USB till serieport för Cisco Spark Room Kit, Room Kit Plus och Room 55

Du kan ansluta Cisco Spark Room Kit, Room Kit Plus och Room 55 med en USB-enhet (typ A) till en serieadapter (D-sub 9) till tredjesparts kontrollpaneler. Detta kan till exempel användas för integrering med Crestron-paneler. De flesta USB till seriell-adaptrar fungerar för detta ändamål, men vi rekommenderar adaptern UC232R-10 USB till RS232 (FTDI) för en testad och stabil serieanslutning.

Konfigurera anpassade uppmaningar i användargränssnittet

Du kan lägga till en uppmaning med anpassad text eller ett textinmatningsfält med en skicka-knapp i användargränssnittet. Du kan till exempel be en användare att lämna feedback efter ett avslutat samtal. Du kan ange vilken typ av inmatning du vill ha från användaren: enradig text, siffror, lösenord eller PIN-kod. Du kan ställa in uppmaningen via API med kommandona: xCommand UserInterface Message TextInput *. För att få åtkomst till API måste en Integratör- eller RoomControl-användarroll anges. Läs mer om användarroller.

Fäst mot whiteboard för rumsserien

Funktionen Fäst mot whiteboard är nu tillgänglig för Room-enheter. Med tillägget Fäst mot whiteboard ramar kameran automatiskt in både personen och whiteboardtavlan när en person intill whiteboardtavlan talar. Detta förbättrar upplevelsen i bortre när det finns en fysisk whiteboardtavla i samma rum som en rumsenhet.

Den här funktionen fungerar på följande enheter:

 • MX700 och MX800 med SpeakerTrack

 • SX80 med QuadCam eller SpeakerTrack 60

 • Room Kit

 • Rum Kit Plus med QuadCam

 • Room 55

 • Room 70

Ansluta en rumsenhet till en proxyserver

Anslutning via proxy gör att du kan du upprätthålla företagssäkerheten när du ansluter Cisco Spark-enheter till internet. Om du vill konfigurera HTTP-proxy vid första konfigurationen måste enheten vara CE9.2.1 eller senare.

Stöd för Room 70 och Room 70 Dual

Cisco Spark Room 70 stöds nu på Spark Room OS. Room 70 kombinerar en kraftfull codec, en kvadrupel kamera och en 70-tums enkel eller dubbel skärm med 4K-upplösning och inbyggda högtalare och mikrofoner till en allt-i-ett-enhet för rum som rymmer upp till 14 personer. Den erbjuder kameratekniker som ger högtalarspårning och automatisk inramning i medelstora till stora rum.

Delta i möten med OBTP-knappar (One Button To Push)

Delta i schemalagda möten från din rumsenhet genom att helt enkelt välja den stora gröna knappen som visas när det är dags att delta. OBTP-knappen fungerar med @spark-möten. Du kan schemalägga möten från Microsoft Exchange, Office 365 (eller en blandning av båda) och Google Calendar. Aktivera OBTP för en plats på Cisco Control Hub för att börja använda den för schemalagda möten.

Room 55 HDCP-stöd

Du kan nu visar skyddat innehåll, såsom Blu-ray-filmer och innehåll från digitalboxar på Room 55 i lokala möten.

Kyrilliskt tangentbord

Versions-ID: Spark Room OS 2017-08-29 21aa5a9

Kyrilliska tangentbord är nu tillgängliga i alla Cisco Spark Room-enheters användargränssnitt.

Support för Cisco Spark Room 55

Versions-ID: Spark Room OS 2017-08-17 7864f12

Cisco Spark Room 55 stöds nu på Spark Room OS. Room 55 är en allt-i-ett-enhet med en 4K-skärm, inbyggd bas och särskild centerhögtalare för röst. Den erbjuder alla mötesfunktioner är van vid från resten av Cisco Spark Room-serien, till exempel bästa översikt, högtalarspårning, Wi-Fi och förbättrad aktivering.

Bildförbättringar för DX70 och DX80

Versions-ID: Spark Room OS 2017-08-17 7864f12

Vi har förbättrat bildalgoritmerna för DX70 och DX80 för att förbättra kvaliteten. Vi har lagt till nya algoritmer för autoexponering och autovitbalans , samt en snabbare autofokusalgoritm.

Stöd för WPA-EAP-verifieringsramverk för trådlösa nätverk

Versions-ID: Spark Room OS 2017-06-20 c142da8

Förutom WPA-PSK och WPA2-PSK stöder nu DX70, DX80, Room Kit och Codec Plus WPA-EAP-verifieringsramverket för Wi-Fi-anslutningar.

Följande metoder stöds:

 • Öppen

 • WPA-PSK (AES)

 • WPA2-PSK (AES)

 • WPA-EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST

 • PEAP

 • EAP-MSCHAPv2

 • EAP-GTC

Cisco Spark Room Kit Plus stöds

Versions-ID: Spark Room OS 2017-04-24 c9a2a7f

Cisco Spark Room Kit Plus stöds nu på Spark Room OS.

Cisco Spark Room Kit stöds

Versions-ID: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

Cisco Spark Room Kit stöds nu på Spark Room OS.

Avancerade inställningar och rumskontroller

Versions-ID: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

Konfigurera funktionerna för Cisco Spark Room-enheten via Cisco Spark Control Hub, såsom:

 • Funktionen PresenterTrack gör det möjligt för kameran att följa presentatörer, medan presentatören förflyttar sig runt scenen. När presentatören lämnar scenen avbryts spårningen.

 • Med tillägget Snap to Whiteboard fångar kameran både personen och whiteboarden när en person intill whiteboarden pratar.

 • Informationsrummet har utformats för att möjliggöra enkel installation, hantering och användning av ett rum för utbildning, träning eller liknande.

 • Du kan anpassa vårt Touch 10-användargränssnitt för att tillåta styrning av kringutrustning i ett mötesrum, till exempel ljus och persienner. Detta möjliggör en kraftfull kombination av ett styrsystems funktionalitet och det användarvänliga Touch 10-användargränssnittet.

 • Ett urval av AV-relaterade konfigurationer är nu tillgängliga för Cisco Spark-registrerade rumsenheter.

Du kan läsa mer om dessa inställningar i dessa artiklar:

Uppdaterat användargränssnitt

Versions-ID: Spark Room OS 2017-03-21 625811a

Vi har uppdaterat rumsenhetens användargränssnitt för en mer välkomnande och strömlinjeformad erfarenhet över Cisco Spark-klienter och -enheter. Huvudaktiviteterna presenteras nu på en mer framträdande plats på startskärmen.

PSTN-samtal är tillgängliga för rumsenheter

Versions-ID: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

Du kan ringa och ta emot PSTN-samtal på rumsenheter. Du kan också tilldela ett tillägg till din rumsenhet. PSTN-samtal och -tillägg kräver att Cisco Spark-samtalsservice är tillgänglig.

För mer information, se artikeln Lägga till PSTN till en befintlig plats.

Volymreglering på parkopplade rumsenheter från appen

Versions-ID: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

När Cisco Spark-appen är parkopplad med en rumsenhet kan du reglera samtalsvolymen eller stänga av ljudet på mikrofonen på rumsenheten.

Tillgängligt för Windows, Mac, iOS och Android.

Mer detaljerade rapporter från rumsenheter

Versions-ID: Spark Room OS 2017-01-24 9b5b594

Du kan nu få bättre och mer detaljerade rapporter från rumsenheter. Rapporten innehåller information om:

 • Mest använda

 • Minst använda

 • Användning och utnyttjande av enhet

 • Total samtalstid

 • Antal samtal

För en mer detaljerad rapport om rumsenhet kan du exportera en CSV-fil från hanteringsportalen.

Stöd för trådlöst nätverk för skrivbordsenheter

Versions-ID: Spark Room OS 2016-12-07 ed1b9a5

Nu kan du ansluta DX70 och DX80 till ett trådlöst hemnätverk.

Mer information om hur du ansluter till ett trådlöst nätverk hittar du i artikeln Använda ett trådlöst nätverk på DX70 och DX80.

Stöd för att parkoppla Touch 10 över nätverket

Versions-ID: Spark Room OS 2016-12-07 ed1b9a5

Touch 10 ansluter till en rumsenhet genom det lokala nätverket innan du registrerar till Cisco Collaboration Cloud. På så sätt kan du använda en pekkontroll med Cisco Spark-registrerade SX10- och SX20-rumsenheter. Pekkontrollen var tidigare endast tillgänglig för direktkoppling till rumsenheterna SX80, MX200 G2, MX300 G2, MX700 och MX800. Para ihop pekkontrollern innan du registrerar din rumsenhet till Cisco Spark.

Mer information om hur du ansluter en pekkontroll till en rumsenhet hittar du i artikeln Ansluta Touch 10 till en Roomenhet över nätverket (LAN).

Cisco Spark Media Service Support

Versions-ID: Spark Room OS 2016-11-16 e93a35e

Cisco Spark Media Service behåller media för Cisco Spark-samtal inom lokala medienoder för deltagare på plats, när det finns tillgänglig kapacitet. Om full kapacitet uppnås flyttas överflödet automatiskt till molnet. Medietjänsten hjälper dig att optimera mediekvalitet inom en plats och bandbredd på olika platser för Cisco Spark-samtal.