Webex-appens prestanda kan även påverkas av andra faktorer, till exempel: nätverksanslutning eller andra program på dina enheter.


Kom ihåg att vi inte har stöd för att använda Webex-appen med program som är för- eller tidiga versioner, såsom Apple Beta-program, Windows Insider-program eller liknande program.

Windows

Dator med Windows rekommenderade minimisystemkrav


Dessa krav granskas kontinuerligt och kan komma att ändras.

Mac

Mac rekommenderade minimisystemkrav


Dessa krav granskas kontinuerligt och kan komma att ändras.

 • MacOS 10.13 och senare.

 • M1- eller Intel CPU-baserad (4 GB RAM-minne rekommenderas).

Om du som administratör vill komma åt en specifik version av appen ska du använda en av följande länkar:

Webex-appen installeras i samma systemmapp varje gång den uppdateras till en ny version.


Se Hitta din appversion för att se vilken version av Webex-appen som är installerad.

Administratörer kan kontrollera vilken version av appen deras användare har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen, se Rapporter för din Cloud Collaboration-portfölj.

Installera

Om du vill installeraWebex-appen behöver användarna inte ha administratörsbehörighet på sin dator.

Webex-appen kan installeras antingen per maskin eller per användare och kan installeras av användare eller IT-administratörer. När användare installerar Webex-appen kan de hämta appen och sedan öppna Webex.msi-filen för att installera den. Webbläsaren upptäcker automatiskt om användarens operativsystem är 32-bitars eller 64-bitars och hämtar rätt version av Webex App. Som standard är appen installerad i följande mapp %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Administratörer, kan köra installationsprogrammet med ytterligare privilegier, och sedan kan de välja per maskininstallations- och installationskatalog.

Om du som administratör vill ha åtkomst till en specifik appversion använder du följande alternativ:

För massinstallationer kan du använda MSI-filen med en distributionsmekanism från tredje part för att massinstallera Webex-appen för att välja användare eller datorer.

När du installerar Webex-appen med MSI-filen kan du lägga till följande kommandoradsparametrar. När du använder egenskapen ALLUSERS=1 för att ange en per maskininstallation måste du ha administratörsbehörighet.

 • Tyst installation

  Du kan inkludera /quiet och det finns ingen användarinteraktion. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • ACCEPTERA_LICENSAVTAL

  Du kan välja att godkänna slutanvändarlicensavtalet för användare och användare kommer inte att få en uppmaning att godkänna licensavtalet för slutanvändare. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Licensavtalet för slutanvändare visas inte om någon av följande registerposter är inställda på att upphöra

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • STARTA AUTOMATISKT_MED_WINDOWS

  När du installerar Webex-appen kan du, om du har administratörsprivilegier, ange att Webex-appen automatiskt ska startas med Windows med hjälp av egenskapen AUTOSTART MED__WINDOWS=True. Om du inte anger egenskapsalternativet anges standardvärdet som sant.

  • Ange att Webex-appen ska startas automatiskt med Windows. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Kryssrutan i Inställningar är grå för alla användare. Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra detta alternativ.

  • Ange att Webex-appen inte ska startas automatiskt med Windows. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Användare kan markera eller avmarkera kryssrutan i Inställningar själva.

 • _STANDARDTEMA

  Om du har administratörsåtkomst kan du ange vilket tema som används för Webex-appen. Om du inte anger egenskapsalternativet blir standardvärdet inställt som mörkt. Användare kan välja att ändra temat i inställningarna.

  • Ange det ljusa temat för Webex-appen.

   Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Ange det mörka temat för Webex-appen.

   Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • RADERAANVÄNDARDATA

  När du kör installationsprogrammet för att uppdatera Webex-appen sparas alla användardatabaser eller loggfiler som standard. Om du vill ta bort dessa filer kan du inkludera kommandoradsparametern: DELETEUSERDATA=1.

  Exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-POST

  Du kan ange ett e-postmeddelande för en användare, och Webex-appen använder e-postmeddelandet för att logga in användaren iWebex-appen. När din organisation använder en autentiseringsmetod, till exempel Kerberos, loggas användaren automatiskt in på Webex-appen.

  Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • AKTIVERAINTEGRATION FÖROUTLOOK

  När du installerar Webex-appen kan du, om du har administratörsbehörighet, ange att Webex-appen ska registrera sig med Microsoft Outlook för integrering med Windows med hjälp av egenskapen ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1. Om du inte anger egenskapsalternativet ställs standardvärdet in som falskt.

  • Ange att Webex-appen ska registrera sig med Microsoft Outlook för närvarointegrering i Windows.

   Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Användare kan markera eller avmarkera kryssrutan i Inställningar själva.

  • Ange att Webex-appen inte ska registrera sig med Microsoft Outlook för närvarointegrering på Windows.

   Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Kryssrutan i Inställningar är grå för alla användare. Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra detta alternativ.

 • _INSTALLATIONSROT

  Välj en annan mapp att installera appen med hjälp av en kommandoradsparameter. Till exempel: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

Köra appen

Webex-appen har sin egen automatiska uppdateringslösning som är oberoende av operativsystemet Windows. Appen kan uppdateras automatiskt utan windows operativsystems kännedom, så den installerade versionen av appen kan vara annorlunda än den version som användaren ser när appen används.

Installera

Om du vill installeraWebex-appen behöver användare inte ha administratörsbehörighet för sina datorer.

Användare dubbelklickar på Webex.dmg för att installera den. Webex-appen är som standard installerad i mappen Program, men användare kan dra och släppa Webex-appen till valfri annan katalog.


Se Hitta din appversion för att se vilken version av Webex-appen som är installerad.

Administratörer kan kontrollera vilken version av appen deras användare har genom att köra versionsrapporten för meddelandeappen, se Rapporter för din Cloud Collaboration-portfölj.

Köra appen

Appen har sin egen lösning för automatisk uppdatering, oberoende av operativsystemets installationsmekanism. Appen installeras endast en gång med hjälp av operativsystemets mekanism. Därefter uppdateras appen automatiskt utan operativsystems kännedom. Därför kan den installerade versionen av appen vara en annan version än den du ser när du använder appen.

Som administratör kan du hämta ett enda installationsprogram som inkluderar Webex-appen och Webex Meetings-app.

Installera

När du installerar Webex-appen och Webex Meetings-app med EXE-filen kan du lägga till följande kommandoradsparametrar. När du använder egenskapen ALLUSERS=1 för att ange en per maskininstallation måste du ha administratörsbehörighet.

 • ACCEPTERA_LICENSAVTAL

  Du kan välja att godkänna slutanvändarlicensavtalet för användare och användare kommer inte att få någon uppmaning att godkänna licensavtalet för slutanvändare. Till exempel: c:\work\WebexBundle.exe ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Licensavtalet för slutanvändare visas inte om någon av följande registerposter är inställda på att upphöra

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • E-POST

  Du kan ange ett e-postmeddelande för en användare, samt Webex-appen och Webex Meetings-app använder e-postmeddelandet för att logga in användaren i apparna. När din organisation använder en autentiseringsmetod, till exempel Kerberos, loggas användaren automatiskt in på Webex-appen. Till exempel: c:\work\WebexBundle.exe EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • _INSTALLATIONSROT

  Välj en annan mapp att installera appen med hjälp av en kommandoradsparameter. Till exempel: c:\work\WebexBundle.exe INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • STARTA AUTOMATISKT_MED_WINDOWS

  Om du har administratörsbehörighet kan du ange att Webex-appen automatiskt ska startas med Windows med hjälp av egenskapen AUTOSTART MED__WINDOWS=True. Om du inte anger egenskapsalternativet anges standardvärdet som sant.

  • Ange att Webex-appen ska startas automatiskt med Windows. Till exempel: c:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Kryssrutan i Inställningar är grå för alla användare. Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra detta alternativ.

  • Ange att Webex-appen inte ska startas automatiskt med Windows. Till exempel: C:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Användare kan markera eller avmarkera kryssrutan i Inställningar själva.

När en version görs allmänt tillgänglig kan det ta sju dagar innan den rullas ut till alla användare. Under de sju dagarna kan användare uppdatera appversionen genom att antingen starta om appen eller klicka på .

Om du har tilläggstjänsten Pro Pack för Control Hub kan du kontrollera vilken version av appen dina användare använder. Se Versionsrapporten för meddelandeappen i Analytics för din Cloud Collaboration-portfölj.

Efter att fönstret för 7 dagar har rullats ut tillämpas uppdateringen automatiskt.

När Webex-appen körs kontrollerar den regelbundet om det finns en nyare appversion. När en nyare version blir tillgänglig hämtar appen automatiskt den nya versionen och lagrar den på den lokala datorn:

 • I Windows är det följande mappar i användarens profil:

  C:\Användare\<username>\AppData\Local\CiscoSparkStarter

  C:\Användare\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

  C:\Användare\<username>\AppData\LocalLow\Webex

  C:\Användare\<username>\AppData\Local\Webex

 • På MacOS är det en mapp i användarens programsupportmapp: ~/Bibliotek/Programsupport/Cisco Webex Teams

Uppdaterade kopior av programmet lagras i den här mappen, inklusive nuvarande version. På så sätt kan appen gå tillbaka till en tidigare version om en uppgradering misslyckas.

För alla programfixar som görs för en version finns det ett 3-dagars lanseringsfönster innan alla organisationer uppdateras.

Du kan välja att konfigurera frekvensen för uppdateringar av Webex-appen för användare i organisationen.


Dessa kontroller är ännu inte tillgängliga för Myndigheter i Webex.

Så här avinstallerar du appen msiexec /x Webex.msi.

Om du vill avinstalleraWebex-appen går du till mappen Program och drar Webex-appen till papperskorgen.

Webex-appens virtuella skrivbordsapp optimerar ljud och video för den virtuella skrivbordsmiljön. Med en tunn klient kan användare komma åt Webex-appen från en fjärr virtuell skrivbordsmiljö.

Du kan hitta Webex-appen för Windows VDI-programhämtningar från https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

Mer information om vilka funktioner som stöds, hur du förbereder din miljö och distribuerar Webex VDI-lösningen finns i Distributionsguide för Webex för virtuell skrivbordsinfrastruktur (VDI) för

Som administratör kan du skydda Webex-appen på användarens mobila enheter. Vi stöder bland annat MDM/MAM med Microsoft Intoso, MDM/MAM med AppConfig, apps wrapping med iOS IPA-filer och Android AAB-filer samt administratörskontroller för mobil hantering

Mer information finns i Säkra mobila enheter.