Webex Contact Center har stöd för följande filtillägg som bilagor:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx


Inbäddade bilder stöds inte i bilagor med ovan nämnda filtillägg.

Du kan skicka och ta emot upp till 25 MB och max 10 filer i bilagor. Om det inkommande e-postmeddelandet har bifogade filer på över 25 MB tas några av bilagorna bort efterhand för att ligga under gränsen på 25 MB och sedan tilldelas dig.

Som standard är chatt- och e-postbilagor aktiverade.

1

Logga in på kundorganisationen från https://admin.webex.com och gå till Tjänster > Contact Center > Inställningar.

2

I avsnittet Chatt- och e-postbilagor använder du växlingsknappen för att inaktivera eller aktivera funktionen. När det här alternativet är inaktiverat går det inte att överföra bilagor i chatten och inkommande e-postbilagor tas bort.

1

Logga in på kundorganisationen från https://admin.webex.com och gå till Tjänster > Contact Center > Inställningar.

2

I avsnittet Säkerhetsinställningar väljer du Bortredigera eller Ta bort. Som standard är Bortredigera valt.

 • Bortredigera (maskera) konfidentiell användarinformation från chatt- och e-postinnehåll.

  Följande regler gäller för bortredigering:

  Om följande inträffar

  Gäller följande

  1

  Data för kortinnehavare upptäcks i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande (i ämnesraden, brödtexten eller bifogade filer)

  • Det specifika innehållet bortredigeras i ämnesraden och brödtexten i e-postmeddelandet.

  • De bilagor som har information om kortinnehavare tas bort.

  • Avsändaren meddelas om den framtvingade bortredigeringen.

  2

  Information om kortinnehavare upptäcks i ett chattmeddelande (i text eller bilagor)

  • Innehållet bortredigeras innan det skickas.

   Det uppdaterade innehållet visas både för avsändaren och mottagaren.

  • De bilagor som har information om kortinnehavare tas bort.

  • Avsändaren meddelas om den framtvingade bortredigeringen.

 • Ta bort (blockera) chatt- och e-postmeddelanden som har konfidentiell information.

  Följande regler gäller för borttagning:

  Om följande inträffar

  Gäller följande

  1

  Data för kortinnehavare upptäcks i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande (i ämnesraden, brödtexten eller bifogade filer)

  • E-postmeddelandena, inklusive deras bilagor, tas bort.

  • Avsändaren meddelas om att leveransen misslyckades på grund av policyöverträdelser.

  2

  Information om kortinnehavare upptäcks i ett chattmeddelande (i text eller bilagor)

  • Meddelandet och bilagorna tas bort.

  • Avsändaren meddelas om den framtvingade borttagningen.

3

Använd växlingsknappen för att aktivera funktionen Banderoll för chattsäkerhet.

Följande meddelande visas i banderollen: ”Dela inte personlig/konfidentiell information i chattmeddelanden eller bilagor”

Med den här funktionen kan du definiera en lista över domäner som anses betrodda och kan kommas åt från Webex Contact Center-appar. Det hjälper dig att säkerställa efterlevnad av ramverket för säkerhetspolicyn för innehåll som webbläsaren upprätthåller. Mer information om säkerhetspolicyn för innehåll finns på https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP.

Så här lägger du till en domän i listan med betrodda:

 1. Från startskärmen i Control Hub navigerar du till Contact Center > Inställningar.

 2. I avsnittet Säkerhetspolicy för innehåll, lista med betrodda anger du domänen för webbresursen som du behöver åtkomst till.

 3. Klicka på Lägg till.

  Domänen visas i listan med registrerade domäner.


  • Om du vill ta bort en domän klickar du på märket X på domännamnet. Domäner som märkts grå är obligatoriska och kan inte tas bort.

  • Om Agent Desktop är inbäddat i en iFrame på en annan domän som tillhör en organisation lägger du till domänen i listan med betrodda för säkerhetspolicyn för innehåll. När domänen har lagts till i listan med betrodda tar det 10 minuter innan Agent Desktop läses in i en iFrame. Du kan välja mellan att läsa in på nytt och logga in till Agent Desktop för att visa ändringarna.