Följande filtillägg stöds för bilagor:

.html .mhtml .mht .odt .pdf .pdfxml .rtf .shtml .xps .xml .xhtml .txt .eml .msg .ods .dot .dothtml .dotx .dotm .pot .pothtml .ppthtml .pptmhtml .pptxml .potm .potx .pps .ppam .ppsm .ppsx .pptx .pptm .ppt .pub .pubhtml .pubmhtml .xls .xlshtml .xlthtml .xlt .xlsm .xltx .xltm .xlam .xlsb .xlsx

Som standard är chatt- och e-postbilagor aktiverade. Gör så här för att inaktivera:

1

Logga in på kundorganisationen från https://admin.webex.com och gå till Services (Tjänster) > Contact Center (Kontaktcenter) > Settings (Inställningar).

2

I avsnittet Chat and Emails Attachments (Chatt- och e-postbilagor) använder du växlingsknappen för inaktivera eller återaktivera. När det här alternativet är inaktiverat går det inte att överföra bilagor i chatten och inkommande e-postbilagor tas bort

1

Logga in på kundorganisationen från https://admin.webex.com och gå till Services (Tjänster) > Contact Center (Kontaktcenter) > Settings (Inställningar).

2

I avsnittet Security Settings (Säkerhetsinställningarväljer du Redact (Bortredigera) eller Drop (Ta bort). Som standard är Redact (Bortredigera) valt.

 • Bortredigera (maskera) konfidentiell användarinformation från chatt- och e-postinnehåll.
  Tabell 1. Följande regler gäller för bortredigering:

  Om följande inträffar

  Gäller följande

  1

  Data för kortinnehavare upptäcks i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande (i ämnesraden, brödtexten eller bifogade filer)

  • Det specifika innehållet bortredigeras i ämnesraden och brödtexten i e-postmeddelandet.

  • De bilagor som har information om kortinnehavare tas bort.

  • Avsändaren meddelas om den framtvingade bortredigeringen.

  2

  Information om kortinnehavare upptäcks i ett chattmeddelande (i text eller bilagor)

  • Innehållet bortredigeras innan det skickas.

   Det uppdaterade innehållet visas både för avsändaren och mottagaren.

  • De specifika bilagorna tas bort.

  • Avsändaren meddelas om den framtvingade bortredigeringen.

 • Ta bort (blockera) chatt- och e-postmeddelanden med konfidentiell information.
  Tabell 2. Följande regler gäller för borttagning:

  Om följande inträffar

  Gäller följande

  1

  Data för kortinnehavare upptäcks i ett inkommande eller utgående e-postmeddelande (i ämnesraden, brödtexten eller bifogade filer)

  • E-postmeddelandena, inklusive deras bilagor, tas bort.

  • Avsändaren meddelas om att överföringen misslyckades på grund av överträdelser av innehållsregler.

  2

  Information om kortinnehavare upptäcks i ett chattmeddelande (i text eller bilagor)

  • Meddelandet och bilagorna tas bort.

  • Avsändaren meddelas om den framtvingade borttagningen.

3

Använd växlingsknappen för att aktivera funktionen Chat Security Banner (Banderoll för chattsäkerhet).

Följande meddelande visas i banderollen: ”Dela inte personlig/konfidentiell information i chattmeddelanden eller bilagor”