Översikt över gränslös CTI

Genom datortelefoniintegrering (CTI) kan användare använda Webex-appen® för att använda datorbearbetningsfunktioner när de gör, tar emot och hanterar telefonsamtal. CTI-program gör det möjligt för användare att hämta kundinformation från en databas på basis av information som inringare ID tillhandahåller. CTI-program gör det även möjligt för användare att använda information som ett interaktivt röstsvarssystem (IVR) samlar in så att samtalet kan dirigeras till en lämplig kundtjänstrepresentant eller så att informationen ges till den person som tar emot samtalet.

För närvarande kan användare använda Webex® App för att styra Skrivbordstelefoner till deras IP-telefoner för skrivbordstelefoner eller fjärrtelefoner (Extend & Connect) med CTI när Webex-appen® är lokal. Användare som arbetar med fjärrstyrning från hemtjänsten kan inte fjärrstyra sina SKRIVBORDS-IP-telefoner när Webex-appen® är ansluten via MRA utan VPN eftersom Expressway stöder det inte. Användare som vill använda Webex-appen® för att ringa och ta emot samtal via en hemtelefon eller telefon (Extend &Connect) eftersom deras maskinvara eller tillgängliga nätverksanslutning för PC inte har stöd för VoIP fungerar inte över MRA eftersom Expressway inte har stöd för detta.

Funktionen Borderless CTI stöder användare över internet (MRA-användare). Den här funktionen gör det möjligt för användare att styra Skrivbordstelefonstyrning samt Extend och Connect. Med Borderless CTI kan du:
 • Kontroll av skrivbordstelefon: Du vill ansluta WxApp till skrivbordstelefon för att hantera samtal (uppringningssiffror, ringa samtal, avsluta samtal osv.)

 • Utöka & Anslut : Du vill använda WxApp för att ringa och ta emot samtal via en hemtelefon eller telefon, eftersom din pc-maskinvara eller tillgängliga nätverksanslutning inte har stöd för VoIP. Förläng och anslut

Konfigurera CTI-program lokalt. Mer information finns i Konfigurera CTI-program.

 • Borderless CTI stöds på WxApps på skrivbord och VDI.
 • WxApp på skrivbordet täcker både Windows och MAC-operativsystem.
 • Du måste prenumerera på CCUC och enheten på plats måste vara ansluten till CCUC.

  Om du inte har prenumererat på CCUC, se Konfigurera Webex Cloud-Connected UC för lokala enheter.

Aktivera Borderless CTI i molnanslutet UC

1

Från kundvyn i Control Hub gårdu till Tjänster > Connected UC. På kortet UC Management klickar du på Inventering

Listan över klustergrupper med beskrivning, status, kluster och noder visas.

2

Klicka Information bredvid den klustergrupp som noden tillhör.

Sidan Förteckning med listan över kluster som tillhör den valda klustergruppen visas.
3

Klicka Information bredvid klustret som noden tillhör.

Nodens namn med version, produkt och status visas.
4

Klicka på ellipsen ... ikonen bredvid Händelsehistorik och välj Servicehantering.

Sidan Tjänsthantering visas med en lista över tjänster som analyser, certifikathantering, verksamhetsstatistik, gränslös CTI och Deployment Insights.
5

Använd växlingsknappen för att aktivera CTI utan kant och följ sedan anvisningarna på skärmen för att aktivera det.


 
När ett kluster har etablerats kommer CUCM att börja synkroniseras med CCUC-molnet för att få CTI-begäran för användare konfigurerade för klustret.
 • Den här funktionen stöds i CUCM version 14.2SU(2) och senare, Webex-app 42.7 och senare.
 • Cisco IP-telefon 8800-serien, Cisco IP-telefon 7800-serien, Cisco Webex Desk Series (DX), Deskpro är listan över telefontyper som stöds.

  Andra telefontyper som 69XX- och SCCP-telefoner stöds inte.
 • Webex-appen för mobila enheter och surfplattor stöds inte.