Beroende på användarens samtalslicens kan alternativen för samtalsbeteende ställas in.

 • För Unified CM licensierade användare kan du ställa in att ringa samtal direkt från Cisco Jabber eller via Webex-appen och välja den domän (organisationsdomän eller UC Manager-profil) som ska tillämpas på användarna. Du kan konfigurera inställningarna på organisationsnivå, gruppnivå och användarnivå.

 • För användare utan betalda samtalstjänster från Cisco kan du konfigurera program från tredje part för att initiera samtal. Som standard används alternativet ”Ring på Webex” för alla samtal via Webex-appen. Du kan konfigurera inställningarna på organisationsnivå.

 • För Webex Calling licensierade användare är Webex-appen standardprogram för samtal för att ringa. Därför behövs ingen specifik konfiguration av samtalsbeteende.

Aktivera inställningar för samtalsbeteende på organisationsnivå

Inställningarna som konfigureras på organisationsnivå gäller automatiskt för alla användare i organisationen.
1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com

2

Gå till Service > Ringer > Klientinställningar .

3

Gå till Samtalsbeteende och ange samtalsalternativ för Unified CM användare och användare utan betaltjänster från Cisco.

För Unified CM användare:

 • Välj Använd användarens e-postdomän för att tillämpa organisationens domän (standardalternativ) på alla Unified CM -användare i Webex-appen, eller välj Använd UC Manager-profilen för att ringa och välj en skapad UC Manager-profil från rullgardinsmenyn.

 • Välj Öppna Cisco Jabber från Webex-app kryssrutan om organisationen använder Jabber-appen för samtal. Unified CM-användare kan ringa samtal direkt i Cisco Jabber eller via Webex. När användare ringer samtal i Webex-appen öppnas Cisco Jabber-appen och används för att ringa samtalet.

Användare utan betalda samtalstjänster från Cisco

 • Välj Öppna appar från tredje part från Webex kryssrutan för att tillåta alla användare att ringa via en app från tredje part, även om de inte har aktiverat samtal i Webex. När användare ringer PSTN-samtal iWebex-appen startas tredjepartsappen och används för att ringa samtalet.

Call behavior setting

Aktivera inställningar för samtalsbeteende på gruppnivå

Du kan aktivera organisationsinställningar för samtalsbeteende i CM för en användargrupp via en samtalsmall. Du kan skapa en mall och tilldela den till en användargrupp. Konfigurationen i mallen gäller för alla användare i gruppen.

Ta bort en mall:

Innan du börjar

Kontrollera att användaren har Unified CM -licensen. För mer information, se: Redigera tjänste licenser för enskilda användare

1

Logga in på Control Hub på .https://admin.webex.com

2

Gå till Tjänster > Ringer > Klientinställningar > Mallar

3

Klicka på Skapa mall .

4

I Allmänt skriver du in Mallnamn och beskrivning .

5

Gå till Uppringningsbeteende och uppdatera följande inställningar.

 • Välj Använd användarens e-postdomän för att tillämpa din organisations domän (standardalternativ) för användargrupp eller välj Använd UC Manager-profilen för att ringa och välj en skapad UC Manager-profil från rullgardinsmenyn.

 • Välj Öppna Cisco Jabber från Webex-app kryssrutan för att tillåta Unified CM -användare att ringa samtal direkt i Cisco Jabber eller via Webex. När användare ringer PSTN i Webex-appenstartas Cisco Jabber-appen och används för att ringa samtalet.

6

Klicka på Skapa mall och nästa .

7

Sök och välj en grupp för den här mallen i sökrutan.

8

Klicka på Har gjort.

För att ta bort din mall klickar du på mallen och väljer Ta bort från Åtgärder listruta. I Ta bort mall markerar du kryssrutan som informerar dig om att borttagning av en mall är permanent och klickar sedan på Ta bort .

För att ändra mallen klickar du på mallen, ändrar reglarna och klickar Spara .

Så här tillämpar du en befintlig mall på en användargrupp:

Några tips att tänka på när du använder samtalsmallarna:

 • När en användare är ombord på en organisation ärver användaren inställningarna från organisationsnivån.

 • Om användaren läggs till i en användargrupp gäller inställningarna i samtalsmallen.

 • Om en användare tillhör flera användargrupper har mallen med högst ranking (ranking 1) högst prioritet och mallinställningarna gäller.

 • Om användaren har individuella användarinställningar har dessa företräde framför inställningarna på användargrupp eller organisationsnivå.

Se Konfigurera inställningsmallar för mer information om hur du hanterar dina mallar.

Du kan använda den befintliga mallen antingen från Grupp avsnitt eller Ringer avsnitt.

Information om hur du tillämpar mallar från gruppavsnittet finns i: Konfigurera inställningsmall .

Ansök från avsnittet Samtal genom att utföra följande steg:

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster i det vänstra navigeringsrad och klicka sedan på Ringer > Klientinställningar > Mallar .

2

Klicka på ikonen ⋮ bredvid en befintlig mall och klicka sedan på Tillämpa mall .

3

Skriv in det gruppnamn som du vill använda mallen på och välj sedan gruppen.

4

Klicka på Har gjort.

Åsidosätt organisationsinställningar för samtalsbeteende på användarnivå

Innan du börjar

Kontrollera att användaren har Unified CM -licensen. För mer information, se: Redigera tjänste licenser för enskilda användare

1

Logga in på Control Hub på .https://admin.webex.com

2

Gå till Hantering > Användare och välj den användare som du vill ändra.

3

Välj Ringer > Samtalsbeteende .

4

Stäng av Använd inställningar på organisationsnivå för att åsidosätta organisationens standardinställningar med användarinställningar.

För att återgå till organisationens standardinställningar trycker du på Använd inställningar på organisationsnivå .


 

Växlingen visas endast när användaren inte ingår i någon grupp och åsidosätter inställningarna på organisationsnivån.

5

Uppdatera följande inställningar för samtalsbeteende:

 • Välj Använd användarens e-postdomän för att tillämpa organisationens domän (standardalternativ) för användaren, eller välj Använd UC Manager-profilen för att ringa och välj en skapad UC Manager-profil från rullgardinsmenyn.

 • Välj Öppna Cisco Jabber från Webex-app kryssrutan för att tillåta en Unified CM -användare att ringa samtal direkt i Cisco Jabber eller via Webex. När användare ringer PSTN i Webex-appenstartas Cisco Jabber-appen och används för att ringa samtalet.

6

Klicka på Spara och bekräfta Ja .

Åsidosätt inställningar på gruppnivå för samtalsbeteende på användarnivå

Innan du börjar

1

Logga in på Control Hub på .https://admin.webex.com

2

Gå till Hantering > Användare och välj den användare som du vill ändra.

3

Välj Ringer > Samtalsbeteende .

4

Uppdatera följande inställningar för samtalsbeteende:

 • Välj Använd användarens e-postdomän för att tillämpa din organisations domän (standardalternativ), eller välj Använd UC Manager-profilen för att ringa och välj en skapad UC Manager-profil från rullgardinsmenyn.

 • Välj Öppna Cisco Jabber från Webex-app kryssrutan för att tillåta Unified CM -användare att ringa samtal direkt i Cisco Jabber eller via Webex. När användare ringer PSTN i Webex-appenstartas Cisco Jabber-appen och används för att ringa samtalet.

5

Klicka på Spara och bekräfta Åsidosätt inställning .

Markeringen Åsidosatt visas bredvid det uppdaterade fältet. För att återgå till inställningarna för gruppmallen klickar du på Åtgärder > Återställ . För att visa information om samtalsmallen som ärvt av användaren klickar du på Åtgärder > Visa arv .

 

Den Återställ är endast tillgängligt när de ärvda inställningarna åsidosätts för användaren.