Přehled chování volání a přiřazení nároků na volání

Tato funkce umožňuje administrátorům konfigurovat nastavení volajícího klienta, včetně nasazení ve smíšeném režimu pro organizace s uživateli s oprávněním Unified CM nebo Webex Calling a uživateli bez placených služeb volání od společnosti Cisco. Správce může nakonfigurovat aplikaci Jabber nebo Webex pro jednotné nároky CM a aplikaci Webex Calling nebo aplikaci Webex App pro nároky Webex Calling. Pro uživatele bez placeného volání ze společnosti Cisco je zde možnost spuštění aplikací třetích stran pro volání. Konkrétní možnosti chování hovorů závisí na typu licence uživatele.

Možnosti, které jsou k dispozici pro nastavení chování volání, závisí na licenci(licencích) přiřazené uživateli:

 • Můžete nastavit uživatele s licencí Webex Calling pro aplikaci Webex, aplikaci Webex Calling nebo aplikace třetích stran.

 • Uživatelé s jednotnou licencí CM můžete nastavit buď pro aplikaci Webex, nebo pro aplikaci Jabber.

 • Můžete nastavit, aby uživatelé bez placené služby volání od společnosti Cisco používali k iniciování hovorů aplikace třetích stran. Ve výchozím nastavení budou všechny hovory používat volání na Webex.

Můžete nastavit možnosti chování volání jak pro Unified CM, tak pro Webex Volání uživatelů na organizační a uživatelské úrovni.


Toto nastavení nelze nakonfigurovat na úrovni umístění a nelze konfigurovat služby aplikací třetích stran na úrovni uživatele.

1

Přihlas se do Control Hubu na https://admin.webex.com

2

Přejděte do nabídky Služby > Volání > Nastavení klienta.

3

V části Volání chování:

Pro chování volání Unified CM uživatelů vyberte některou z možností:

 • Vyberte možnost Použít profil správce UC pro volání a vyberte profil z rozbalovací nabídky.


   

  Další informace k vytvoření a úpravě Jednotných profilů CM naleznete v části: Profily manažera UC v Cisco Webex Control Hub.

 • V aplikaci Webex vyberte možnost Otevřít Cisco Jabber, pokud organizace používá pro volání aplikaci Jabber.

Pro uživatele Webex Calling, kteří volají chování, vyberte některou z možností:

 • Volat v Webex (Webex Calling). Tato možnost umožňuje všem uživatelům Webex Calling volat pomocí aplikace Webex.

 • Otevřete aplikaci Webex Calling od společnosti Webex. Tato možnost umožňuje uživatelům volat v aplikaci Webex Calling. Volání přes hlavní aplikaci Webex otevře aplikaci Webex Calling.

 • Otevřete aplikaci třetí strany od Webex. Tato možnost umožňuje uživatelům Webex Calling volat ve Webexu prostřednictvím aplikace třetí strany.

Pro uživatele bez placeného volání ze společnosti Cisco vyberte možnost Otevřít aplikaci třetí strany od společnosti Webex.

1

Přihlas se do Control Hubu na https://admin.webex.com

2

Přejděte do nabídky  Správa > Uživatelé a vyberte uživatelský profil.

3

V části Profil přejděte do sekce Licence.

4

Klikněte na možnost Upravit licence.

5

V části Služby povolené pro volající uživatelskou stránku Webex vyberte v části Volání:

 • Pokud má uživatel licenci Unified CM, zaškrtněte políčko Register to Unified Communications Manager (UCM).

 • Zkontrolujte, zda Webex Volání a související licence, poskytovat Webex Volání chování pro uživatele.

6

Klikněte na položku Uložit.


 

Můžete použít pouze jednu volající licenci najednou. Pro migrační scénáře je však možné zvolit jak Webex Calling, tak Unified CM registraci. Výběr obou volajících licencí pro jednotlivé uživatele poskytuje administrativní obrazovky v Control Hubu pro konfiguraci Webex Calling a přístupu koncových uživatelů a konfigurace chování volání pro Unified CM. Tato konfigurace umožňuje koncovému uživateli mít službu nepřerušeného volání na Unified CM, zatímco administrátor konfiguruje Webex Calling. Po dokončení konfigurace Webex Calling může administrátor odstranit Unified CM oprávnění. Tím se dokončí migrace uživatele na volání Webex.

Než začnete

Ujistěte se, že má uživatel licenci Unified CM. Pro více informací viz: Postup přiřazení licencí Webex Calling a Unified CM Calling uživatelům

1

Přihlas se do Control Hubu na https://admin.webex.com

2

Přejděte do nabídky Správa > Uživatelé a vyberte uživatelský profil.

3

Klepněte na položku Volání a přejděte do části Chování volání.

4

Přepnutím vyberte možnost Povolit potlačení uživatelské úrovně. Tato funkce umožňuje nastavení uživatelské úrovně přepsat organizační nastavení.


 

Zakázáním možnosti Povolit potlačení uživatelské úrovně se přepíše přepsání uživatelské úrovně do organizačního nastavení.

5

Nastavte chování volání z následujících podporovaných možností:

 • Pro volání použijte e-mailovou doménu mého uživatele nebo profil správce UC

 • Otevřete Cisco Jabber z aplikace Webex. Umožňuje Unified CM uživatelům volat přímo v Cisco Jabber nebo přes Webex.

Co dělat dál


Pro více informací o vytváření a úpravách Jednotných profilů C M viz: Profily manažera UC v Cisco Webex Control Hub.

Než začnete

Ujistěte se, že uživatel má licenci Webex Calling. Pro více informací viz: Postup přiřazení licencí Webex Calling a Unified CM Calling uživatelům

1

Přihlas se do Control Hubu na https://admin.webex.com

2

Přejděte do nabídky Správa > Uživatelé a vyberte uživatelský profil.

3

Klepněte na položku Volání a přejděte do části Chování volání.

4

Přepnutím vyberte možnost Povolit potlačení uživatelské úrovně. Tato funkce umožňuje nastavení uživatelské úrovně přepsat organizační nastavení.


 

Zakázáním možnosti Povolit potlačení uživatelské úrovně se přepíše přepsání uživatelské úrovně do organizačního nastavení.

5

Nastavte chování volání z následujících podporovaných možností:

 • Volat v Webex (Webex Calling). Tato možnost umožňuje uživatelům služby Webex Calling volat pomocí aplikace Webex.

 • Otevřete aplikaci Webex Calling od společnosti Webex. Tato možnost umožňuje uživatelům volat v aplikaci Webex Calling. Volání přes hlavní aplikaci Webex otevře aplikaci Webex Calling.

 • Otevřete aplikaci třetí strany od Webex. Tato možnost umožňuje uživatelům Webex Calling volat ve Webexu prostřednictvím aplikace třetí strany.