Afhankelijk van de bellicentie van de gebruiker kunnen de opties voor belgedrag worden ingesteld.

 • Voor gebruikers met een Unified CM licentie kunt u instellen om rechtstreeks vanuit Cisco Jabber of via de Webex app te bellen en het domein (organisatiedomein of UC Manager-profiel) te kiezen dat wordt toegepast op de gebruikers. U kunt de instellingen configureren op organisatieniveau, groepsniveau en gebruikersniveau.

 • Voor gebruikers zonder betaalde gespreksservices van Cisco kunt u toepassingen van derden instellen om gesprekken te starten. Alle gesprekken via de Webex -app gebruiken standaard de optie 'Bellen op Webex'. U kunt de instellingen configureren op organisatieniveau.

 • Voor gebruikers met een Webex Calling licentie is de Webex app de standaard beltoepassing om te bellen. Er is dus geen specifieke configuratie voor het gespreksgedrag nodig.

Instellingen voor belgedrag inschakelen op organisatieniveau

De instellingen die op organisatieniveau zijn geconfigureerd, zijn automatisch van toepassing op alle gebruikers onder de organisatie.
1

Meld u aan bij Control Hub op https://admin.webex.com

2

Ga naar Service > Bellen > Clientinstellingen .

3

Ga naar Belgedrag en stel de opties voor het gespreksgedrag in voor Unified CM gebruikers en gebruikers zonder betaalde gespreksservices van Cisco.

Voor Unified CM gebruikers:

 • Selecteren Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken om het domein van uw organisatie (standaardoptie) toe te passen op alle Unified CM -gebruikers in de Webex app, of selecteer de UC Manager-profiel gebruiken om te bellen en kies een gemaakt UC Manager-profiel uit de vervolgkeuzelijst.

 • Selecteer de Cisco Jabber openen vanuit de Webex-app selectievakje in als de organisatie de Jabber-app gebruikt om te bellen. Unified CM-gebruikers kunnen rechtstreeks in Cisco Jabber of via Webex bellen. Wanneer gebruikers bellen in de Webex-app, wordt de Cisco Jabber-app geopend en gebruikt om te bellen.


   
  Zodra deze optie is geselecteerd en u dit selectievakje op een willekeurig moment uitschakelt, wordt standaard het gespreksgedrag ingesteld op Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken.

Bulkexport van Unified CM-gebruikersgegevens

 1. Klik op Bulk beheren.

  Het venster Gebruikersgegevens van Unified Communications beheren wordt geopend.

  Bulk manage org level
 2. Voer onder .csv-gegevens downloaden een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Alle locaties of een bepaalde locatie in de vervolgkeuzelijst en klik op Gegevens downloaden. Op basis van de selectie in de vervolgkeuzelijst wordt hiermee een bulkdownloadtaak gestart, de CSV-taak voor Unified Communications-gebruikersgegevens in bulk met de details van de gespreksgedragsgegevens van de gebruiker.

   De status weergeven en het CSV-bestand downloaden:

   1. Klik op Task bovenaan het venster of View import history/task onderaan het venster.
   2. Zodra de taakstatus Voltooid is, krijgt u de downloadknop.
   3. Klik op Downloaden om de CSV naar uw lokale computer te downloaden.

    De gedownloade CSV heeft de volgende naamgevingsconventie Unified Communications User Data_<timestamp>.csv. Bijvoorbeeld: Unified Communications-gebruiker Data_03-27-2024_4-18-18_PM.csv.


    
   Op basis van het aantal gebruikers kan de download één .csv-bestand bevatten voor een organisatie met minder dan 500 gebruikers of een zip-bestand voor de organisatie met meer dan 500 gebruikers.

    
   Het zip-bestand bevat twee mappen: fullFile (één CSV met alle gebruikers in die organisatie) en splitFiles (meerdere bestanden in vermenigvuldigingen van 500, op basis van het aantal gebruikers. Dat wil zeggen, één CSV voor elke 500 gebruikers).

   Bijvoorbeeld: Voor een organisatie met 2000 gebruikers bevat de map fullFile één CSV-bestand met de lijst van 2000 gebruikers en de map splitFiles bevat 4 CSV-bestanden, één voor elke 500 gebruikers.

   Voor een organisatie met 400 gebruikers wordt één .csv-bestand gedownload.

  OF

  • Klik op De .csv-sjabloon downloaden om jabber-migration-template.csv te downloaden. Deze bevat de geldige voorbeeldwaarden voor de kolommen in het .csv-bestand.
 3. Breng de nodige wijzigingen aan in het .csv-bestand.
 4. Onder .csv-gegevens uploaden, sleept en plaatst u een bestand of kiest u een bestand om het .csv-bestand te uploaden en brengt u de nodige wijzigingen aan in de gespreksgegevens van de gebruiker.

  Hiermee wordt het bulksgewijze uploadproces gestart met de taaknaam Bulk Unified Communications gebruikersgegevens CSV-taak en kunt u de status van de upload controleren in het venster Taak.

DownloadvensterVenster Taakdetails
Tabel 1. Parameters CSV-bestand
ParameterBeschrijving

Gebruikers- Id/e- E-mail (vereist)

E-mail-id van de gebruiker

Gespreksgedrag

Geldige waarden voor gespreksgedrag:

 • GEBRUIK_ORG_SETTINGS - om de gebruiker de instellingen te laten overnemen van de instellingen op organisatieniveau

 • NATIVE_SIP_CALL_TO_UCM - net als bij het selecteren van Use UC Manager Profile voor bellen, moet u ook een geldige Unified CM-profielnaam doorgeven aan Calling Behavior UC Manager Profile om dit gespreksgedrag toe te passen.

 • GESPREK_MET_APP_GEREGISTREERD_VOOR_CISCOTEL - Vergelijkbaar met het selecteren van Cisco Jabber openen vanuit de Webex-app in de gebruikersinterface.

 • NATIVE_SIP_CALL_TO_UCM_W_USER_EMAIL_DOMAIN - Vergelijkbaar met het selecteren van Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken vanuit de gebruikersinterface.

 • VERWIJDEREN - om instellingen te verwijderen die op gebruikersniveau zijn overschreven.

  Als de gebruiker tot een of meer groepen behoort, neemt hij de sjabloon met de hoogste rang over. Anders neemt de gebruiker de instellingen op organisatieniveau over.

UC Manager-profiel voor gespreksgedrag

Het UC Manager-profiel van de gebruiker

UCM-gesprekken op locatie

Een booleaans veld om aan te geven of de gebruiker een UCM-licentie heeft of niet.

Effectief gespreksgedrag

Dit veld bevat de werkelijke waarde van het belgedrag van de organisatie wanneer het belgedrag van de Gebruiker de instellingen VOOR_ORGANISATIE_GEBRUIKT. Anders heeft dit dezelfde waarde als het belgedrag van de gebruiker.

Bron voor gespreksgedrag

Het niveau van waaruit het belgedrag wordt geërfd.

UCM-profielbron

Het niveau van waaruit het UC Manager-profiel voor gespreksgedrag wordt geërfd.


 
Wijzigingen in de velden Effectief gespreksgedrag, Gespreksgedragsbron en UCM-profielbron worden genegeerd tijdens het uploaden van de CSV. Deze velden zijn enkel informatief.

 
Als u een nieuwe gewijzigde CSV uploadt, worden de wijzigingen alleen toegepast op gebruikersniveau (waarbij de organisatie- en groepsniveaus worden overschreven), met uitzondering van ORG__INSTELLINGEN GEBRUIKEN.

Gebruikers zonder de betaalde gespreksservice van Cisco

 • Selecteren App van derden openen vanuit Webex selectievakje in om alle gebruikers toe te staan te bellen via een app van derden, zelfs als ze bellen niet hebben ingeschakeld in Webex. Wanneer gebruikers hun PSTN bellen in de Webex-app, wordt de app van derden gestart en gebruikt om het gesprek te voeren.

Instellingen voor belgedrag inschakelen op groepsniveau

U kunt instellingen voor de organisatie van Unified CM -belgedrag voor een gebruikersgroep inschakelen via een gesprekssjabloon. U kunt een sjabloon maken en deze toewijzen aan een gebruikersgroep. De configuratie in de sjabloon is van toepassing op alle gebruikers in de groep.

Een sjabloon verwijderen:

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de gebruiker de Unified CM -licentie heeft. Voor meer informatie raadpleegt u: Service licenties voor individuele gebruikers bewerken

1

Meld u aan bij Control Hub op .https://admin.webex.com

2

Ga naar Services > Bellen > Clientinstellingen > Sjablonen

3

Klik op Sjabloon maken .

4

In de Algemeen sectie, typt u de Sjabloonnaam en beschrijving .

5

Ga naar de Belgedrag sectie en werk de volgende instellingen bij.

 • Selecteren Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken om het domein van uw organisatie (standaardoptie) toe te passen op de gebruikersgroep of selecteer de UC Manager-profiel gebruiken om te bellen en kies een gemaakt UC Manager-profiel uit de vervolgkeuzelijst.

 • Selecteer de Cisco Jabber openen vanuit de Webex-app selectievakje toe te staan dat Unified CM -gebruikers rechtstreeks in Cisco Jabber of via Webex kunnen bellen. Wanneer gebruikers hun PSTN bellen in de Webex-app, wordt de Cisco Jabber-app start en wordt gebruikt om het gesprek te voeren.


   
  Zodra deze optie is geselecteerd en u dit selectievakje op een willekeurig moment uitschakelt, wordt standaard het gespreksgedrag ingesteld op Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken.

6

Klik op Sjabloon maken en volgende .

7

Zoek en selecteer een groep voor deze sjabloon in het zoekvak.

8

Klik op Gereed.

Als u uw sjabloon wilt verwijderen, klikt u op de sjabloon en selecteert u Verwijderen van de Acties vervolgkeuzelijst. In de Sjabloon verwijderen vinkt u het selectievakje informeren dat het verwijderen van een sjabloon definitief is en klikt u vervolgens op Verwijderen .

Als u de sjabloon wilt wijzigen, klikt u op de sjabloon, wijzigt u de schakelaars en klikt u op Opslaan .

Een bestaande sjabloon toepassen op een gebruikersgroep:

Enkele aandachtspunten bij het toepassen van de gesprekssjablonen:

 • Wanneer een gebruiker aan boord is van een organisatie, neemt de gebruiker de instellingen van het organisatieniveau over.

 • Als de gebruiker wordt toegevoegd aan een gebruikersgroep, zijn de instellingen van de gesprekssjabloon van toepassing.

 • Als een gebruiker tot meerdere gebruikersgroepen behoort, heeft de sjabloon met de hoogste rangorde (rang 1) de hoogste prioriteit en zijn de sjablooninstellingen van toepassing.

 • Als de gebruiker individuele gebruikersinstellingen heeft, hebben deze instellingen voorrang op instellingen op gebruikersgroep- of organisatieniveau.

Zie Instellingensjablonen configureren voor meer informatie over het beheren van uw sjablonen.

U kunt de bestaande sjabloon toepassen vanuit: Groep sectie of Bellen sectie.

Als u een sjabloon wilt toepassen vanuit het gedeelte Groep, raadpleegt u: Sjabloon voor instellingen configureren .

Voer de volgende stappen uit om te solliciteren vanuit het gedeelte Bellen:

1

Vanuit de klantweergave inhttps://admin.webex.com , ga naar Services in de Navigatiebalk en klik vervolgens op Bellen > Clientinstellingen > Sjablonen .

2

Klik op het pictogram ⋮ naast een bestaande sjabloon en klik vervolgens op Sjabloon toepassen .

3

Typ de groepsnaam waarop u de sjabloon wilt toepassen en kies vervolgens de groep.

4

Klik op Gereed.

Organisatie-instellingen voor gespreksgedrag overschrijven op gebruikersniveau

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de gebruiker de Unified CM -licentie heeft. Voor meer informatie raadpleegt u: Service licenties voor individuele gebruikers bewerken

1

Meld u aan bij Control Hub op .https://admin.webex.com

2

Ga naar Beheer > Gebruikers en selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen.

3

Selecteren Bellen > Belgedrag .

4

Schakel de . uit Instellingen op organisatieniveau gebruiken om de standaardinstellingen van de organisatie te overschrijven met de gebruikersinstellingen.

Als u wilt terugkeren naar de standaardinstellingen van de organisatie, schakelt u de Instellingen op organisatieniveau gebruiken .


 

De schakelaar is alleen zichtbaar wanneer de gebruiker geen deel uitmaakt van een groep en de instellingen op organisatieniveau overschrijft.

5

Werk de volgende instellingen voor het belgedrag bij:

 • Selecteren Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken om het domein van uw organisatie (standaardoptie) toe te passen op de gebruiker, of selecteer de UC Manager-profiel gebruiken om te bellen en kies een gemaakt UC Manager-profiel uit de vervolgkeuzelijst.

 • Selecteer de Cisco Jabber openen vanuit de Webex-app selectievakje een Unified CM -gebruiker toe te staan rechtstreeks in Cisco Jabber of via Webex te bellen. Wanneer gebruikers hun PSTN bellen in de Webex-app, wordt de Cisco Jabber-app start en wordt gebruikt om het gesprek te voeren.


   
  Zodra deze optie is geselecteerd en u dit selectievakje op een willekeurig moment uitschakelt, wordt standaard het gespreksgedrag ingesteld op Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken.
6

Klik op Opslaan en bevestig Ja .

Instellingen voor gespreksgedrag op groepsniveau overschrijven op gebruikersniveau

Voordat u begint

1

Meld u aan bij Control Hub op .https://admin.webex.com

2

Ga naar Beheer > Gebruikers en selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen.

3

Selecteren Bellen > Belgedrag .

4

Werk de volgende instellingen voor het belgedrag bij:

 • Selecteren Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken om het domein van uw organisatie toe te passen (standaardoptie), of selecteer de UC Manager-profiel gebruiken om te bellen en kies een gemaakt UC Manager-profiel uit de vervolgkeuzelijst.

 • Selecteer de Cisco Jabber openen vanuit de Webex-app selectievakje toe te staan dat de Unified CM -gebruiker rechtstreeks in Cisco Jabber of via Webex gesprekken plaatst. Wanneer gebruikers hun PSTN bellen in de Webex-app, wordt de Cisco Jabber-app start en wordt gebruikt om het gesprek te voeren.


   
  Zodra deze optie is geselecteerd en u dit selectievakje op een willekeurig moment uitschakelt, wordt standaard het gespreksgedrag ingesteld op Het e-maildomein van de gebruiker gebruiken.
5

Klik op Opslaan en bevestig Instelling negeren .

De markering Overschreven wordt weergegeven naast het bijgewerkte veld. Als u wilt terugkeren naar de instellingen van de groepssjabloon, klikt u op Acties > Opnieuw instellen . Als u de details wilt weergeven van de gesprekssjabloon die door de gebruiker is overgenomen, klikt u op Acties > Overerving weergeven .

 

De Opnieuw instellen optie is alleen beschikbaar wanneer de overgenomen instellingen voor de gebruiker worden overschreven.