Przegląd zachowań połączeń i przypisywanie uprawnień do połączeń

Ta funkcja umożliwia administratorom konfigurowanie ustawień klienta dzwoniącego, w tym wdrażania w trybie mieszanym dla organizacji z użytkownikami uprawnionymi do korzystania z Unified CM lub Webex Calling oraz użytkownikami bez płatnych usług telefonicznych firmy Cisco. Administrator może skonfigurować Jabber lub Webex App dla uprawnień Unified CM, a Webex Calling lub Webex App dla uprawnień Webex Calling. Dla użytkowników nieposiadających płatnych usług telefonicznych firmy Cisco istnieje możliwość uruchomienia aplikacji firm trzecich do usług telefonicznych. Konkretne opcje zachowania połączenia zależą od typu licencji użytkownika.

Opcje dostępne dla ustawienia zachowania połączenia zależą od licencji przypisanych do użytkownika:

 • Możesz skonfigurować użytkowników z licencją Webex Calling dla aplikacji Webex, aplikacji Webex Calling lub aplikacji innych firm.

 • Możesz skonfigurować użytkowników z licencją Unified CM dla aplikacji Webex lub aplikacji Jabber.

 • Możesz skonfigurować użytkowników bez płatnej usługi połączeń Cisco, aby korzystali z aplikacji innych firm do inicjowania połączeń. Domyślnie wszystkie połączenia będą korzystały z funkcji Call on Webex.

Możesz ustawić opcje zachowania połączeń dla użytkowników Unified CM i Webex Calling na poziomie Organizacyjnym i Użytkowników.


Nie można skonfigurować tego ustawienia na poziomie lokalizacji, a usług aplikacji innych firm nie można skonfigurować na poziomie użytkownika.

1

Zaloguj się do Control Hub na https://admin.webex.com

2

Przejdź do Usługi > Połączenia > Ustawienia klienta.

3

W sekcji Zachowanie podczas dzwonienia:

W przypadku wywoływania zachowań użytkowników Unified CM wybierz jedną z opcji:

 • Wybierz opcję Użyj profilu menedżera UC do nawiązywania połączeń i wybierz profil z listy rozwijanej.


   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i edytowania profili Unified CM, zobacz: Profile UC Manager w Cisco Webex Control Hub.

 • Wybierz opcję Otwórz Cisco Jabber z aplikacji Webex, jeśli organizacja używa do połączeń telefonicznych aplikacji Jabber.

W przypadku wywoływania zachowań użytkowników Webex Calling wybierz dowolną z opcji:

 • Wykonywanie połączeń w Webex (Webex Calling). Ta opcja umożliwia wszystkim użytkownikom Webex Calling wykonywanie połączeń za pomocą aplikacji Webex.

 • Otwórz aplikację Webex Calling od Webex. Ta opcja umożliwia użytkownikom wykonywanie połączeń w aplikacji Webex Calling. Nawiązanie połączenia za pośrednictwem głównej aplikacji Webex otwiera aplikację Webex Calling.

 • Otwórz aplikację innej firmy z Webex. Ta opcja umożliwia użytkownikom Webex Calling wykonywanie połączeń w Webex za pośrednictwem aplikacji innej firmy.

W przypadku użytkowników bez płatnych usług telefonicznych firmy Cisco wybierz opcję Otwórz aplikację innej firmy firmy Webex.

1

Zaloguj się do Control Hub na https://admin.webex.com

2

Przejdź do Zarządzanie > Użytkownicy i wybierz profil użytkownika.

3

W sekcji Profil przejdź do sekcji Licencje.

4

Kliknij opcję Edytuj licencje.

5

Na stronie Usługi dostępne dla użytkowników dzwoniących przez Webex w sekcji Połączenia wybierz:

 • Zaznacz opcję Zarejestruj się w Unified Communications Manager (UCM), jeśli użytkownik ma licencję Unified CM.

 • Zaznacz Webex Calling i powiązane licencje, aby zapewnić użytkownikowi zachowanie Webex Calling.

6

Kliknij opcję Zapisz.


 

Jednocześnie możesz używać tylko jednej licencji na rozmowy. W scenariuszach migracji można jednak wybrać zarówno rejestrację Webex Calling, jak i Unified CM. Wybranie obu licencji na połączenia dla poszczególnych użytkowników zapewnia ekrany administracyjne w Control Hub do konfiguracji Webex Calling oraz dostępu użytkowników końcowych i konfiguracji zachowań połączeń dla Unified CM. Ta konfiguracja pozwala użytkownikowi końcowemu na nieprzerwaną usługę połączeń na Unified CM, podczas gdy administrator konfiguruje Webex Calling. Po zakończeniu konfiguracji Webex Calling administrator może usunąć uprawnienia Unified CM. Na tym kończy się migracja użytkownika do Webex Calling.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że użytkownik posiada licencję Unified CM. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Aby przypisać użytkownikom licencje Webex Calling i Unified CM Calling

1

Zaloguj się do Control Hub na https://admin.webex.com

2

Przejdź do Zarządzanie > Użytkownicy i wybierz profil użytkownika.

3

Kliknij opcję Połączenia i przejdź do sekcji Zachowanie podczas połączeń.

4

Przełącz, aby wybrać opcję Włącz zastępowanie na poziomie użytkownika. Ta funkcja umożliwia zastąpienie ustawień organizacji przez ustawienia na poziomie użytkownika.


 

Wyłączenie opcji Włącz zastępowanie na poziomie użytkownika przywraca zastępowanie na poziomie użytkownika do ustawienia organizacyjnego.

5

Ustaw zachowanie wywoływania, korzystając z następujących obsługiwanych opcji:

 • Użyj domeny poczty e-mail mojego użytkownika lub Użyj profilu menedżera UC do nawiązywania połączeń

 • Otwórz Cisco Jabber z aplikacji Webex. Umożliwia użytkownikom Unified CM wykonywanie połączeń bezpośrednio w Cisco Jabber lub przez Webex.

Co dalej?


Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i edytowania profili Unified CM, zobacz: Profile UC Manager w Cisco Webex Control Hub.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że użytkownik posiada licencję Webex Calling. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Aby przypisać użytkownikom licencje Webex Calling i Unified CM Calling

1

Zaloguj się do Control Hub na https://admin.webex.com

2

Przejdź do Zarządzanie > Użytkownicy i wybierz profil użytkownika.

3

Kliknij opcję Połączenia i przejdź do sekcji Zachowanie podczas połączeń.

4

Przełącz, aby wybrać opcję Włącz zastępowanie na poziomie użytkownika. Ta funkcja umożliwia zastąpienie ustawień organizacji przez ustawienia na poziomie użytkownika.


 

Wyłączenie opcji Włącz zastępowanie na poziomie użytkownika przywraca zastępowanie na poziomie użytkownika do ustawienia organizacyjnego.

5

Ustaw zachowanie wywoływania, korzystając z następujących obsługiwanych opcji:

 • Wykonywanie połączeń w Webex (Webex Calling). Ta opcja umożliwia użytkownikom Webex Calling wykonywanie połączeń za pomocą aplikacji Webex.

 • Otwórz aplikację Webex Calling od Webex. Ta opcja umożliwia użytkownikom wykonywanie połączeń w aplikacji Webex Calling. Nawiązanie połączenia za pośrednictwem głównej aplikacji Webex otwiera aplikację Webex Calling.

 • Otwórz aplikację innej firmy z Webex. Ta opcja umożliwia użytkownikom Webex Calling wykonywanie połączeń w Webex za pośrednictwem aplikacji innej firmy.